XSTV 30 Ngày - Kết Quả XSTV 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSTVThứ 6
»
XSTV 27/1/2023

G.826
G.7345
G.6177341978002
G.50110
G.435456868038875765084999177614134641
G.38013579713
G.202248
G.199482
ĐB723196
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 27/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Dự đoán soi cầu xổ số Trà Vinh

XSTVThứ 6
»
XSTV 20/1/2023

G.829
G.7238
G.6323321875313
G.54394
G.486451878751166707722697450765128930
G.33140610873
G.219553
G.100801
ĐB622760
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 20/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSTVThứ 6
»
XSTV 13/1/2023

G.803
G.7205
G.6499570153920
G.51005
G.410513262977406830005144813807719027
G.31719776926
G.271145
G.164554
ĐB399953
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 13/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSTVThứ 6
»
XSTV 6/1/2023

G.845
G.7982
G.6364577022570
G.53560
G.452860997560428130940388845687768278
G.35075312626
G.222482
G.190037
ĐB209766
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 6/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSTVThứ 6
»
XSTV 30/12/2022

G.898
G.7140
G.6554538598378
G.53767
G.406409369490546236465170290474298636
G.34013206574
G.244693
G.163621
ĐB303715
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 30/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSTVThứ 6
»
XSTV 23/12/2022

G.805
G.7776
G.6335035288217
G.55023
G.427787620336245866925255496777118412
G.31862743693
G.292989
G.169250
ĐB225208
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 23/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSTVThứ 6
»
XSTV 16/12/2022

G.841
G.7372
G.6553656936203
G.55653
G.400687180977512397246486172026264683
G.39142624980
G.231803
G.192022
ĐB172512
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 16/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSTVThứ 6
»
XSTV 9/12/2022

G.848
G.7273
G.6126297026921
G.52236
G.465901000656008862818286142026376810
G.31883375503
G.222190
G.131476
ĐB100662
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 9/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSTVThứ 6
»
XSTV 2/12/2022

G.836
G.7775
G.6089944373690
G.54660
G.448846678479201652451721534124039446
G.39107178011
G.200593
G.154702
ĐB213760
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 2/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSTVThứ 6
»
XSTV 25/11/2022

G.801
G.7428
G.6153513649771
G.56892
G.402435450468720024100145333487370735
G.31156702641
G.214374
G.180497
ĐB583491
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 25/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSTVThứ 6
»
XSTV 18/11/2022

G.838
G.7772
G.6380872874734
G.56253
G.452229464833320376064256879987494258
G.35308130765
G.276240
G.149533
ĐB114125
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 18/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSTVThứ 6
»
XSTV 11/11/2022

G.881
G.7001
G.6320076835817
G.59344
G.470365356979927867106161283514469409
G.38995408151
G.240939
G.187254
ĐB530214
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 11/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSTVThứ 6
»
XSTV 4/11/2022

G.869
G.7992
G.6750334544061
G.57059
G.471176861394916608883399294895146726
G.30016911940
G.219261
G.117178
ĐB200850
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 4/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSTVThứ 6
»
XSTV 28/10/2022

G.874
G.7458
G.6880021795652
G.55550
G.492437107013941880830736493467153119
G.38356973291
G.248016
G.133257
ĐB794280
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 28/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSTVThứ 6
»
XSTV 21/10/2022

G.874
G.7248
G.6232200766844
G.54868
G.402256562413579404260471685211626805
G.32685336690
G.299470
G.164101
ĐB906392
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 21/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSTVThứ 6
»
XSTV 14/10/2022

G.859
G.7754
G.6520853576916
G.52309
G.423983219050700587253125799050543707
G.37880445139
G.253590
G.111292
ĐB536301
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 14/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSTVThứ 6
»
XSTV 7/10/2022

G.894
G.7694
G.6809371947544
G.55919
G.468936093069536285698931224391400746
G.31030882191
G.293367
G.158967
ĐB716515
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 7/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSTVThứ 6
»
XSTV 30/9/2022

G.804
G.7071
G.6607124805910
G.50183
G.470720769719623337065725367269002591
G.31774574410
G.292093
G.152819
ĐB048453
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 30/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSTVThứ 6
»
XSTV 23/9/2022

G.854
G.7737
G.6295854483696
G.56073
G.467644063932928474834882670676417261
G.30756364868
G.277542
G.177757
ĐB014420
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 23/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSTVThứ 6
»
XSTV 16/9/2022

G.804
G.7970
G.6547703777029
G.55373
G.415631445905683189011455620889781892
G.34493171089
G.214367
G.121957
ĐB133100
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 16/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSTVThứ 6
»
XSTV 9/9/2022

G.853
G.7497
G.6082816627740
G.54734
G.427138707355942220957564066901612174
G.39387480256
G.249396
G.156673
ĐB309853
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 9/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSTVThứ 6
»
XSTV 2/9/2022

G.860
G.7657
G.6781658188128
G.56476
G.406097501107540910031503012167002690
G.38141780230
G.277977
G.177139
ĐB867187
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 2/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSTVThứ 6
»
XSTV 26/8/2022

G.890
G.7892
G.6356062504801
G.51750
G.494791013959559229298030081399454928
G.35965921772
G.240332
G.107893
ĐB615782
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 26/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSTVThứ 6
»
XSTV 19/8/2022

G.896
G.7810
G.6363520913142
G.54929
G.490857070006172083055828401991868377
G.36946463201
G.264565
G.197973
ĐB720347
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 19/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSTVThứ 6
»
XSTV 12/8/2022

G.851
G.7695
G.6379626145225
G.53985
G.470517607948785910153702741257630506
G.37776163360
G.295250
G.115290
ĐB706497
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 12/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSTVThứ 6
»
XSTV 5/8/2022

G.843
G.7687
G.6008573379184
G.56548
G.462066337645195677000255539744204466
G.36854849635
G.269562
G.171675
ĐB020828
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 5/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSTVThứ 6
»
XSTV 29/7/2022

G.853
G.7823
G.6331569927740
G.51279
G.401512241567409705083320986178514687
G.35704677247
G.285318
G.182345
ĐB062998
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 29/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSTVThứ 6
»
XSTV 22/7/2022

G.882
G.7385
G.6000905382810
G.50703
G.465148987683525383868828689308785802
G.32236069325
G.261433
G.157158
ĐB479837
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 22/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSTVThứ 6
»
XSTV 15/7/2022

G.802
G.7862
G.6856613748272
G.54777
G.430278556820379820855538666015384922
G.38612108656
G.218413
G.145756
ĐB542408
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 15/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSTVThứ 6
»
XSTV 8/7/2022

G.877
G.7899
G.6454631913463
G.57220
G.454201824389584194760115680226447219
G.33834717738
G.207797
G.179762
ĐB112078
0123456789
Bảng thống kê loto XSTV 8/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSTV 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Trà Vinh 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSTV 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Trà Vinh 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSTV trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất. 

Xem thêm