XSTV 30 Ngày - Kết Quả XSTV 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 22/10/2021

Giải XSTV
»
XSTV 22/10/2021
G.8 46
G.7 264
G.6 3239 6659 9275
G.5 6825
G.4 58843 37948 44683 14807 54719 06402 42624
G.3 71308 14967
G.2 09902
G.1 42000
ĐB 670059
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 2/7/2021

Giải XSTV
»
XSTV 2/7/2021
G.8 87
G.7 880
G.6 1764 6482 3223
G.5 3356
G.4 27207 93201 69866 63367 60709 06017 58528
G.3 59196 49426
G.2 12941
G.1 94454
ĐB 531312
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 25/6/2021

Giải XSTV
»
XSTV 25/6/2021
G.8 80
G.7 553
G.6 1829 6039 0350
G.5 1848
G.4 65566 27185 48332 68600 98996 02065 53130
G.3 60771 56060
G.2 91112
G.1 24143
ĐB 707542
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 18/6/2021

Giải XSTV
»
XSTV 18/6/2021
G.8 14
G.7 682
G.6 4382 2304 9015
G.5 9004
G.4 86876 63714 24839 14157 89783 70727 46330
G.3 16084 47507
G.2 68405
G.1 26342
ĐB 829097
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 11/6/2021

Giải XSTV
»
XSTV 11/6/2021
G.8 32
G.7 667
G.6 6581 4868 9906
G.5 8624
G.4 59909 47076 87815 86377 83296 88877 95094
G.3 07504 05889
G.2 05557
G.1 22604
ĐB 052296
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 4/6/2021

Giải XSTV
»
XSTV 4/6/2021
G.8 10
G.7 319
G.6 1093 6532 9835
G.5 7752
G.4 53616 38448 81294 74023 80294 80672 24277
G.3 79215 58868
G.2 65952
G.1 10169
ĐB 548226
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 28/5/2021

Giải XSTV
»
XSTV 28/5/2021
G.8 96
G.7 793
G.6 7671 2875 8418
G.5 6603
G.4 23845 83288 98317 22828 91880 14897 12143
G.3 61714 61646
G.2 47542
G.1 42348
ĐB 080453
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 21/5/2021

Giải XSTV
»
XSTV 21/5/2021
G.8 73
G.7 434
G.6 0415 6928 1636
G.5 0726
G.4 77430 13077 08135 62017 09778 63604 30768
G.3 15543 60144
G.2 06494
G.1 59443
ĐB 090253
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 14/5/2021

Giải XSTV
»
XSTV 14/5/2021
G.8 80
G.7 596
G.6 7723 7108 2905
G.5 4124
G.4 75579 69251 19064 24861 69777 94185 03372
G.3 18345 98496
G.2 32502
G.1 38817
ĐB 797127
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 7/5/2021

Giải XSTV
»
XSTV 7/5/2021
G.8 43
G.7 663
G.6 3229 2437 3417
G.5 4846
G.4 96114 90357 53247 31123 76500 97822 28675
G.3 17678 77640
G.2 07696
G.1 09068
ĐB 092951
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 30/4/2021

Giải XSTV
»
XSTV 30/4/2021
G.8 99
G.7 620
G.6 3582 0788 1360
G.5 9609
G.4 96847 24945 23066 58958 88532 42323 70129
G.3 65347 63079
G.2 28451
G.1 74273
ĐB 326379
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 23/4/2021

Giải XSTV
»
XSTV 23/4/2021
G.8 98
G.7 119
G.6 6935 9206 3684
G.5 7102
G.4 77547 12382 52662 78987 13623 63521 42703
G.3 98883 97879
G.2 55617
G.1 33662
ĐB 322166
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 16/4/2021

Giải XSTV
»
XSTV 16/4/2021
G.8 51
G.7 124
G.6 8972 6769 7461
G.5 4498
G.4 44017 40362 52697 87058 14730 07651 82294
G.3 30568 66355
G.2 15905
G.1 76625
ĐB 857599
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 9/4/2021

Giải XSTV
»
XSTV 9/4/2021
G.8 16
G.7 850
G.6 9951 8843 6394
G.5 1549
G.4 08527 69601 95781 84275 91924 60545 70728
G.3 77689 29851
G.2 07900
G.1 43652
ĐB 948895
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 2/4/2021

Giải XSTV
»
XSTV 2/4/2021
G.8 72
G.7 489
G.6 9316 9904 9327
G.5 5781
G.4 27900 67682 76669 31716 97270 74677 25046
G.3 80753 83136
G.2 98334
G.1 89756
ĐB 243293
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 26/3/2021

Giải XSTV
»
XSTV 26/3/2021
G.8 86
G.7 988
G.6 4223 0451 3665
G.5 1761
G.4 31068 06360 93390 25009 40141 41254 67782
G.3 68448 51973
G.2 57881
G.1 71810
ĐB 661120
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 19/3/2021

Giải XSTV
»
XSTV 19/3/2021
G.8 13
G.7 907
G.6 4664 9832 1189
G.5 9936
G.4 14350 76240 94518 24863 32230 71455 91910
G.3 99725 09771
G.2 75694
G.1 92194
ĐB 441539
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 12/3/2021

Giải XSTV
»
XSTV 12/3/2021
G.8 31
G.7 898
G.6 2698 0264 2629
G.5 3571
G.4 00620 07875 01681 08407 95169 01470 50791
G.3 01356 85509
G.2 31680
G.1 12843
ĐB 026204
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 5/3/2021

Giải XSTV
»
XSTV 5/3/2021
G.8 98
G.7 634
G.6 8803 1746 1185
G.5 3222
G.4 21744 93489 25893 92734 63776 80122 40283
G.3 49861 42038
G.2 20870
G.1 78315
ĐB 511302
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 26/2/2021

Giải XSTV
»
XSTV 26/2/2021
G.8 53
G.7 143
G.6 1028 3063 2450
G.5 7003
G.4 76461 63784 75856 13694 12406 13814 13872
G.3 96388 29837
G.2 78415
G.1 74578
ĐB 557933
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 19/2/2021

Giải XSTV
»
XSTV 19/2/2021
G.8 05
G.7 367
G.6 5818 3890 0582
G.5 4461
G.4 46107 37463 33442 15740 35324 74303 08331
G.3 66546 50978
G.2 60840
G.1 86495
ĐB 051271
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 12/2/2021

Giải XSTV
»
XSTV 12/2/2021
G.8 17
G.7 171
G.6 8468 5812 8101
G.5 0943
G.4 58777 53323 87422 11759 23736 10013 18709
G.3 24374 65136
G.2 84910
G.1 12997
ĐB 037914
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 5/2/2021

Giải XSTV
»
XSTV 5/2/2021
G.8 29
G.7 764
G.6 4984 3712 3815
G.5 6091
G.4 71006 53316 27652 12661 91165 92747 59500
G.3 30367 53566
G.2 26886
G.1 83782
ĐB 089039
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 29/1/2021

Giải XSTV
»
XSTV 29/1/2021
G.8 49
G.7 520
G.6 5745 0552 4958
G.5 0595
G.4 72557 90330 38220 13083 21248 94366 23629
G.3 30767 51003
G.2 19528
G.1 07257
ĐB 861304
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 22/1/2021

Giải XSTV
»
XSTV 22/1/2021
G.8 23
G.7 744
G.6 0682 4317 4744
G.5 2048
G.4 85845 77044 32950 74949 77200 43126 36105
G.3 94840 96325
G.2 32842
G.1 61304
ĐB 284087
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 15/1/2021

Giải XSTV
»
XSTV 15/1/2021
G.8 61
G.7 621
G.6 3046 3563 9737
G.5 5696
G.4 99186 56436 13968 54128 12763 08189 00807
G.3 48021 43255
G.2 47614
G.1 01440
ĐB 295088
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 8/1/2021

Giải XSTV
»
XSTV 8/1/2021
G.8 54
G.7 521
G.6 9168 3311 7063
G.5 3164
G.4 55300 30923 40485 14652 45643 10363 68733
G.3 61690 24666
G.2 94411
G.1 55139
ĐB 559616
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 1/1/2021

Giải XSTV
»
XSTV 1/1/2021
G.8 00
G.7 862
G.6 0012 0912 8126
G.5 0128
G.4 36098 52645 83100 22666 13793 48132 27808
G.3 52507 33321
G.2 10979
G.1 16504
ĐB 017444
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 25/12/2020

Giải XSTV
»
XSTV 25/12/2020
G.8 03
G.7 429
G.6 6254 0164 5095
G.5 8528
G.4 32582 32052 29456 59358 43793 05722 93957
G.3 22425 14628
G.2 66201
G.1 86666
ĐB 203884
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 18/12/2020

Giải XSTV
»
XSTV 18/12/2020
G.8 58
G.7 925
G.6 1070 3150 3690
G.5 6806
G.4 06042 96880 45286 62128 65589 54164 83526
G.3 17483 70446
G.2 46868
G.1 02975
ĐB 052805
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Trà Vinh

XSTV 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Trà Vinh 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSTV 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Trà Vinh 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSTV trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.