XSTV 30 Ngày - Kết Quả XSTV 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 13/5/2022

Giải XSTV
»
XSTV 13/5/2022
G.8 45
G.7 969
G.6 8362 9255 4462
G.5 1753
G.4 67531 82468 95536 86312 35784 68006 03972
G.3 77229 38654
G.2 99687
G.1 24043
ĐB 918861
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 6/5/2022

Giải XSTV
»
XSTV 6/5/2022
G.8 02
G.7 186
G.6 2629 3117 3938
G.5 8463
G.4 24809 73731 48282 69902 61518 60019 33392
G.3 37517 39266
G.2 48329
G.1 33190
ĐB 848488
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 29/4/2022

Giải XSTV
»
XSTV 29/4/2022
G.8 30
G.7 096
G.6 2163 4260 9996
G.5 8110
G.4 82987 46754 42208 50440 19628 43515 28992
G.3 96390 17790
G.2 76451
G.1 64283
ĐB 182968
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 22/4/2022

Giải XSTV
»
XSTV 22/4/2022
G.8 07
G.7 714
G.6 9964 9486 0272
G.5 1370
G.4 09732 05315 62014 47278 39003 04156 08477
G.3 91109 22196
G.2 02853
G.1 03625
ĐB 855406
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 15/4/2022

Giải XSTV
»
XSTV 15/4/2022
G.8 12
G.7 846
G.6 6469 2191 5058
G.5 5466
G.4 00194 01778 72592 26455 41649 34885 07466
G.3 38238 09515
G.2 70515
G.1 98091
ĐB 827426
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 8/4/2022

Giải XSTV
»
XSTV 8/4/2022
G.8 83
G.7 563
G.6 8260 1230 5374
G.5 5906
G.4 57635 04458 30577 73470 98968 20274 77622
G.3 07677 54317
G.2 24676
G.1 95011
ĐB 236193
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 1/4/2022

Giải XSTV
»
XSTV 1/4/2022
G.8 88
G.7 652
G.6 2538 1580 2190
G.5 6820
G.4 21398 60068 88311 89169 84598 00904 11754
G.3 82294 90486
G.2 67227
G.1 91622
ĐB 471381
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 25/3/2022

Giải XSTV
»
XSTV 25/3/2022
G.8 50
G.7 261
G.6 8954 6796 1948
G.5 9094
G.4 59550 20931 05120 68322 33655 79322 37649
G.3 99544 16240
G.2 22077
G.1 40526
ĐB 956634
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 18/3/2022

Giải XSTV
»
XSTV 18/3/2022
G.8 17
G.7 157
G.6 5351 2928 5556
G.5 9785
G.4 10158 79311 75565 00014 26746 74576 21553
G.3 23259 28514
G.2 00712
G.1 54650
ĐB 191488
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 11/3/2022

Giải XSTV
»
XSTV 11/3/2022
G.8 03
G.7 258
G.6 4881 1195 5844
G.5 0043
G.4 25331 34904 58306 83851 40126 38718 09110
G.3 45695 58168
G.2 99222
G.1 98935
ĐB 379063
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 4/3/2022

Giải XSTV
»
XSTV 4/3/2022
G.8 58
G.7 127
G.6 5638 1867 5839
G.5 3351
G.4 95099 58599 55360 84331 08008 16275 74173
G.3 33564 00292
G.2 39282
G.1 11297
ĐB 931989
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 25/2/2022

Giải XSTV
»
XSTV 25/2/2022
G.8 73
G.7 980
G.6 5231 0324 0275
G.5 1155
G.4 93921 92563 77325 79473 08384 42507 63344
G.3 10533 63069
G.2 58555
G.1 61498
ĐB 131544
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 18/2/2022

Giải XSTV
»
XSTV 18/2/2022
G.8 00
G.7 461
G.6 9715 7399 8455
G.5 7840
G.4 13323 02918 55725 07889 93357 52122 54789
G.3 35101 45260
G.2 29888
G.1 27610
ĐB 767743
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 11/2/2022

Giải XSTV
»
XSTV 11/2/2022
G.8 93
G.7 848
G.6 6560 3566 2799
G.5 8124
G.4 75291 88216 79970 79908 59067 85810 53621
G.3 03104 97357
G.2 38874
G.1 53713
ĐB 742615
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 4/2/2022

Giải XSTV
»
XSTV 4/2/2022
G.8 98
G.7 543
G.6 1583 2757 4768
G.5 4853
G.4 33692 66356 53405 94033 60312 29186 33683
G.3 19064 71833
G.2 68274
G.1 61493
ĐB 745485
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 28/1/2022

Giải XSTV
»
XSTV 28/1/2022
G.8 35
G.7 621
G.6 4200 4090 2293
G.5 5149
G.4 28381 88873 60464 10432 41189 22750 61420
G.3 24934 34226
G.2 60418
G.1 91142
ĐB 656106
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 21/1/2022

Giải XSTV
»
XSTV 21/1/2022
G.8 89
G.7 834
G.6 4174 6280 1953
G.5 2661
G.4 36357 54965 99265 86522 56265 36432 57525
G.3 34356 05675
G.2 73186
G.1 07336
ĐB 290538
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 14/1/2022

Giải XSTV
»
XSTV 14/1/2022
G.8 45
G.7 681
G.6 9472 1997 5018
G.5 7412
G.4 56237 17204 74850 65783 12712 74824 83718
G.3 05908 60207
G.2 86017
G.1 62642
ĐB 042902
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 7/1/2022

Giải XSTV
»
XSTV 7/1/2022
G.8 84
G.7 099
G.6 1340 1797 2531
G.5 3993
G.4 43886 64084 48171 07860 44327 62616 10849
G.3 01859 17195
G.2 83787
G.1 86095
ĐB 135363
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 31/12/2021

Giải XSTV
»
XSTV 31/12/2021
G.8 59
G.7 614
G.6 0694 3527 1423
G.5 7214
G.4 37977 41670 12516 63325 70828 87844 44385
G.3 94729 38330
G.2 41872
G.1 34683
ĐB 425326
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 24/12/2021

Giải XSTV
»
XSTV 24/12/2021
G.8 57
G.7 864
G.6 5409 0964 2353
G.5 2904
G.4 44845 51179 89016 14462 31204 16188 64470
G.3 40534 84556
G.2 50781
G.1 19913
ĐB 395598
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 17/12/2021

Giải XSTV
»
XSTV 17/12/2021
G.8 33
G.7 748
G.6 6379 4060 6131
G.5 8520
G.4 24846 55798 16911 76433 39612 03605 42709
G.3 77268 99453
G.2 89712
G.1 95266
ĐB 556924
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 10/12/2021

Giải XSTV
»
XSTV 10/12/2021
G.8 78
G.7 152
G.6 5833 4320 9936
G.5 9277
G.4 80880 80570 41631 24384 59366 71998 94908
G.3 90539 72829
G.2 90067
G.1 41832
ĐB 320891
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 3/12/2021

Giải XSTV
»
XSTV 3/12/2021
G.8 19
G.7 504
G.6 1900 9409 5188
G.5 5219
G.4 53547 33512 72856 12613 49415 66763 33891
G.3 49231 21415
G.2 78818
G.1 54521
ĐB 034652
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 26/11/2021

Giải XSTV
»
XSTV 26/11/2021
G.8 03
G.7 102
G.6 4015 8917 2999
G.5 0087
G.4 55079 42220 07400 56221 04203 75004 72241
G.3 21014 74948
G.2 34916
G.1 28460
ĐB 813796
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 19/11/2021

Giải XSTV
»
XSTV 19/11/2021
G.8 01
G.7 931
G.6 0320 4294 7264
G.5 1813
G.4 64098 14073 77330 04302 34048 31380 90454
G.3 12488 60235
G.2 28229
G.1 78992
ĐB 200426
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 12/11/2021

Giải XSTV
»
XSTV 12/11/2021
G.8 39
G.7 829
G.6 1079 4296 0002
G.5 8229
G.4 22031 80646 24420 96195 85493 76270 51437
G.3 70695 90939
G.2 58276
G.1 44305
ĐB 486725
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 5/11/2021

Giải XSTV
»
XSTV 5/11/2021
G.8 23
G.7 485
G.6 8150 5088 6709
G.5 4711
G.4 91773 97604 09870 82149 28693 46454 67611
G.3 06669 43695
G.2 66315
G.1 06791
ĐB 010000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 29/10/2021

Giải XSTV
»
XSTV 29/10/2021
G.8 44
G.7 717
G.6 3827 3874 4523
G.5 5807
G.4 86111 79216 98806 19428 50755 49335 07804
G.3 41202 57405
G.2 81293
G.1 03208
ĐB 055277
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 22/10/2021

Giải XSTV
»
XSTV 22/10/2021
G.8 46
G.7 264
G.6 3239 6659 9275
G.5 6825
G.4 58843 37948 44683 14807 54719 06402 42624
G.3 71308 14967
G.2 09902
G.1 42000
ĐB 670059
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Trà Vinh

XSTV 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Trà Vinh 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSTV 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Trà Vinh 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSTV trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.