XSVL 30 Ngày - Kết Quả XSVL 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSVLThứ 6
»
XSVL 27/1/2023

G.898
G.7978
G.6922830539514
G.52694
G.491447756441637563365085459375253057
G.31439245874
G.280817
G.181031
ĐB528265
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 27/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Dự đoán soi cầu xổ số Vĩnh Long

XSVLThứ 6
»
XSVL 20/1/2023

G.822
G.7937
G.6024294283402
G.53045
G.493940972843046185152193817213675088
G.36604073912
G.227479
G.132367
ĐB293317
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 20/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVLThứ 6
»
XSVL 13/1/2023

G.822
G.7814
G.6942927960412
G.51824
G.455968538466762444994332900380013892
G.35903666767
G.262239
G.190592
ĐB951703
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 13/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVLThứ 6
»
XSVL 6/1/2023

G.829
G.7228
G.6813274454194
G.58716
G.403184771056060085214070147911194019
G.30970853175
G.253426
G.141598
ĐB945974
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 6/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVLThứ 6
»
XSVL 30/12/2022

G.865
G.7010
G.6964941000803
G.55096
G.400065611752950339362319974859870909
G.37448699464
G.259875
G.176706
ĐB553129
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 30/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVLThứ 6
»
XSVL 23/12/2022

G.876
G.7232
G.6326093649502
G.54840
G.462735221787592961740599023429606606
G.39328560602
G.245733
G.184681
ĐB012355
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 23/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVLThứ 6
»
XSVL 16/12/2022

G.882
G.7517
G.6930235267540
G.57712
G.429107073900328218918850636970223469
G.30826749383
G.253821
G.190270
ĐB876196
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 16/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVLThứ 6
»
XSVL 9/12/2022

G.819
G.7115
G.6424809004089
G.50429
G.420172635592664557742530771198103503
G.38258967826
G.224899
G.167258
ĐB779683
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 9/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVLThứ 6
»
XSVL 2/12/2022

G.803
G.7314
G.6757087052863
G.58111
G.437912839104260134299676012268946856
G.30566503179
G.259784
G.177336
ĐB798559
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 2/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVLThứ 6
»
XSVL 25/11/2022

G.806
G.7083
G.6562350132029
G.57615
G.478028267299813008388601324657925097
G.30607736191
G.240878
G.123728
ĐB365567
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 25/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVLThứ 6
»
XSVL 18/11/2022

G.821
G.7455
G.6489627268752
G.52544
G.460218152691797636796268138796631685
G.31019631809
G.220284
G.149480
ĐB280219
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 18/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVLThứ 6
»
XSVL 11/11/2022

G.861
G.7570
G.6574622861841
G.55560
G.424944018606284411277770572532766596
G.38938965328
G.281173
G.142149
ĐB820665
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 11/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVLThứ 6
»
XSVL 4/11/2022

G.836
G.7189
G.6062757324678
G.57821
G.499938951197403316273330942679185261
G.34951738731
G.210544
G.143428
ĐB183799
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 4/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVLThứ 6
»
XSVL 28/10/2022

G.870
G.7693
G.6227432282164
G.57708
G.483484173954856130699756948728285025
G.30683624304
G.221752
G.198108
ĐB788536
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 28/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVLThứ 6
»
XSVL 21/10/2022

G.820
G.7954
G.6289609548101
G.54075
G.410589025655186504128663947904335340
G.33202876378
G.276251
G.164979
ĐB028515
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 21/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVLThứ 6
»
XSVL 14/10/2022

G.875
G.7170
G.6608183168958
G.56311
G.498951232455955357204248040054574749
G.36270732348
G.225998
G.132093
ĐB972422
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 14/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVLThứ 6
»
XSVL 7/10/2022

G.829
G.7547
G.6853439837660
G.59823
G.429101961684333887462593105641758969
G.36235364052
G.237968
G.103749
ĐB608564
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 7/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVLThứ 6
»
XSVL 30/9/2022

G.875
G.7505
G.6781974074619
G.54398
G.494092803383863400549983819723448369
G.32813401010
G.203030
G.134315
ĐB845391
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 30/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVLThứ 6
»
XSVL 23/9/2022

G.842
G.7332
G.6647688625612
G.54370
G.453216732880381824289877136322718559
G.35043880350
G.256005
G.155551
ĐB454170
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 23/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVLThứ 6
»
XSVL 16/9/2022

G.864
G.7208
G.6324240713672
G.59145
G.447095821036080683259520707390466874
G.31601878388
G.263449
G.126794
ĐB143375
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 16/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVLThứ 6
»
XSVL 9/9/2022

G.873
G.7960
G.6464033942169
G.54970
G.497271428000925100976346073364790854
G.31069396549
G.247086
G.142595
ĐB635487
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 9/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVLThứ 6
»
XSVL 2/9/2022

G.827
G.7348
G.6400768273201
G.52919
G.483970811157389142267465101462152228
G.33072664744
G.209077
G.116984
ĐB518800
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 2/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVLThứ 6
»
XSVL 26/8/2022

G.832
G.7372
G.6136016836502
G.53588
G.476261689567191781337400866477687101
G.30020257579
G.259412
G.173477
ĐB357766
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 26/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVLThứ 6
»
XSVL 19/8/2022

G.839
G.7211
G.6218971741727
G.50470
G.457541127561433325740905731519612365
G.38158207093
G.290845
G.181085
ĐB285212
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 19/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVLThứ 6
»
XSVL 12/8/2022

G.881
G.7604
G.6481483975661
G.57392
G.471371962713858703829599170890421409
G.32666983305
G.256994
G.185899
ĐB603527
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 12/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVLThứ 6
»
XSVL 5/8/2022

G.807
G.7151
G.6457892241666
G.57752
G.426866205872189609954449166649914571
G.31659805371
G.290976
G.148250
ĐB041859
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 5/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVLThứ 6
»
XSVL 29/7/2022

G.827
G.7324
G.6459640740939
G.59363
G.428225689704574893907790653539390967
G.37286933912
G.299978
G.120809
ĐB087978
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 29/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVLThứ 6
»
XSVL 22/7/2022

G.858
G.7825
G.6715097427707
G.54819
G.402353008070417031356616093136755161
G.33497555951
G.289801
G.162790
ĐB985859
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 22/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVLThứ 6
»
XSVL 15/7/2022

G.813
G.7762
G.6923630915077
G.51208
G.437504092019624955675224049562324219
G.33289775623
G.228880
G.110780
ĐB492030
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 15/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVLThứ 6
»
XSVL 8/7/2022

G.861
G.7397
G.6183071350357
G.55130
G.449311937897819962909585476452451411
G.33512058743
G.266919
G.184346
ĐB351338
0123456789
Bảng thống kê loto XSVL 8/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVL 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Vĩnh Long 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSVL 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Vĩnh Long 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSVL trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất. 

Xem thêm