XSBD 30 Ngày - Kết Quả XSBD 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSBDThứ 6
»
XSBD 27/1/2023

G.876
G.7599
G.6173102343585
G.50901
G.441251893025162906266575524667453586
G.35498115530
G.264773
G.145249
ĐB743731
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 27/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Dự đoán soi cầu xổ số Bình Dương

XSBDThứ 6
»
XSBD 20/1/2023

G.885
G.7572
G.6133577126775
G.53439
G.468823123931334242341292620638825234
G.34900860352
G.250882
G.114190
ĐB315368
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 20/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDThứ 6
»
XSBD 13/1/2023

G.858
G.7184
G.6377545568178
G.51821
G.438643439101417724681697585905373026
G.37920191384
G.291674
G.186987
ĐB530836
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 13/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDThứ 6
»
XSBD 6/1/2023

G.801
G.7797
G.6008983075921
G.54063
G.405885454032066579072080279927742748
G.36124117652
G.278379
G.172180
ĐB804309
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 6/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDThứ 6
»
XSBD 30/12/2022

G.881
G.7482
G.6872169381970
G.57685
G.487318501519381492411375691297569958
G.38352009114
G.283731
G.119500
ĐB965664
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 30/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDThứ 6
»
XSBD 23/12/2022

G.835
G.7174
G.6681801463599
G.57645
G.433363131049626850222484198608151105
G.35235255771
G.267901
G.188017
ĐB930459
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 23/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDThứ 6
»
XSBD 16/12/2022

G.824
G.7481
G.6377577651953
G.54768
G.466206056383067004739364738461246137
G.30465505602
G.285140
G.132498
ĐB408415
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 16/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDThứ 6
»
XSBD 9/12/2022

G.873
G.7994
G.6179486130903
G.59381
G.413521180584104459358341269767689717
G.31917906581
G.243772
G.102436
ĐB363913
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 9/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDThứ 6
»
XSBD 2/12/2022

G.824
G.7761
G.6517582808849
G.52688
G.490595654525933328291241174210891342
G.37773910692
G.291943
G.121794
ĐB101095
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 2/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDThứ 6
»
XSBD 25/11/2022

G.844
G.7857
G.6530592289780
G.58490
G.428011019117209946765946565095983556
G.32788774775
G.289607
G.110922
ĐB790235
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 25/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDThứ 6
»
XSBD 18/11/2022

G.867
G.7099
G.6782090368611
G.59451
G.479814962409079362178682005357989060
G.38764165073
G.252275
G.178240
ĐB856327
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 18/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDThứ 6
»
XSBD 11/11/2022

G.858
G.7151
G.6438451691265
G.56862
G.448055266208757740277418074836762722
G.35008459799
G.297033
G.114445
ĐB128733
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 11/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDThứ 6
»
XSBD 4/11/2022

G.829
G.7861
G.6813897031991
G.58539
G.431161194930674436061358035438167369
G.30731247458
G.299147
G.100970
ĐB040082
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 4/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDThứ 6
»
XSBD 28/10/2022

G.833
G.7427
G.6689348999361
G.56858
G.464083155247196664784801314084182115
G.34989333377
G.253835
G.182776
ĐB448938
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 28/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDThứ 6
»
XSBD 21/10/2022

G.855
G.7900
G.6045886512614
G.50410
G.493984560385764418014552614971700919
G.33875547948
G.256796
G.120468
ĐB309477
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 21/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDThứ 6
»
XSBD 14/10/2022

G.839
G.7494
G.6586896269918
G.50955
G.432739587348818823417221044242092822
G.35493090929
G.266295
G.102950
ĐB223670
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 14/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDThứ 6
»
XSBD 7/10/2022

G.850
G.7947
G.6410835946689
G.53044
G.411723124579548329354074800713528168
G.33349060610
G.235871
G.123167
ĐB331442
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 7/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDThứ 6
»
XSBD 30/9/2022

G.892
G.7659
G.6063456772264
G.51595
G.478307772462548676918626414319657902
G.33786015736
G.283677
G.195011
ĐB324226
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 30/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDThứ 6
»
XSBD 23/9/2022

G.847
G.7445
G.6792595326634
G.55559
G.442217130317888746483328412687434032
G.39830931231
G.223509
G.127269
ĐB932249
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 23/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDThứ 6
»
XSBD 16/9/2022

G.828
G.7826
G.6172785277698
G.52108
G.409674464765346108650744954078536767
G.34486466941
G.235557
G.196640
ĐB893906
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 16/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDThứ 6
»
XSBD 9/9/2022

G.838
G.7873
G.6520068514246
G.53131
G.491483563859500988816485644816472460
G.36662906124
G.264027
G.189449
ĐB608191
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 9/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDThứ 6
»
XSBD 2/9/2022

G.813
G.7238
G.6549643547107
G.50242
G.478120997925942715554699248456491106
G.38475616739
G.227753
G.126274
ĐB681259
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 2/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDThứ 6
»
XSBD 26/8/2022

G.883
G.7474
G.6087859358647
G.50929
G.405875836486195149575961619665907421
G.30760876762
G.215098
G.122007
ĐB061032
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 26/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDThứ 6
»
XSBD 19/8/2022

G.830
G.7219
G.6591482029808
G.54711
G.428801261300368894137374873110352614
G.36865693672
G.221674
G.100210
ĐB483569
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 19/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDThứ 6
»
XSBD 12/8/2022

G.899
G.7243
G.6967068685070
G.55987
G.473525596195931521905946164991001531
G.33774537593
G.269893
G.168940
ĐB667870
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 12/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDThứ 6
»
XSBD 5/8/2022

G.846
G.7562
G.6263658932171
G.53348
G.407432413025664448604972899981818468
G.32109647622
G.222237
G.128755
ĐB687390
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 5/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDThứ 6
»
XSBD 29/7/2022

G.882
G.7732
G.6311525783025
G.57922
G.481029892805525171397023324994991462
G.39817282665
G.249335
G.179696
ĐB993386
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 29/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDThứ 6
»
XSBD 22/7/2022

G.879
G.7258
G.6518739085112
G.50459
G.483886035536979772808598251473160488
G.33014816543
G.220595
G.157432
ĐB881693
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 22/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDThứ 6
»
XSBD 15/7/2022

G.886
G.7909
G.6671964747021
G.50471
G.429257664141542934563495190699052367
G.33470455496
G.249993
G.121685
ĐB247969
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 15/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDThứ 6
»
XSBD 8/7/2022

G.893
G.7752
G.6684392257455
G.51495
G.467123763930457483907809954099663213
G.37501191975
G.235724
G.103435
ĐB970101
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 8/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBD 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Bình Dương 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSBD 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Bình Dương 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSBD trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất. 

Xem thêm