XSBD 30 Ngày - Kết Quả XSBD 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSBD NGÀY 17/5/2024

G.872
G.7753
G.6358973953819
G.54481
G.464736046084034439275957419517843631
G.31026878091
G.201658
G.143848
ĐB572177
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 17/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9
Có thể bạn quan tâm
Dự đoán XSMN 23/5/2024 - Soi cầu xổ số Miền Nam 23-5 chính xác 100

SXBD NGÀY 10/5/2024

G.815
G.7108
G.6763204655085
G.55232
G.480529381309319780980652741937225201
G.31728335464
G.251723
G.145638
ĐB241962
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 10/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bình Dương NGÀY 3/5/2024

G.891
G.7794
G.6730027236364
G.55849
G.421204721807331880686320337298011525
G.38690023886
G.217318
G.136637
ĐB578368
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 3/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBD NGÀY 26/4/2024

G.821
G.7128
G.6276404065662
G.56740
G.483826715257561149484703856241773500
G.31808149464
G.201770
G.144194
ĐB374688
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 26/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bình Dương NGÀY 19/4/2024

G.822
G.7179
G.6029732447846
G.58626
G.449139569927738663298373152661585954
G.39696501802
G.214202
G.150877
ĐB925135
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 19/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBD NGÀY 12/4/2024

G.891
G.7365
G.6824716345823
G.58361
G.415995322326020970985207353283241444
G.38338142863
G.257750
G.147773
ĐB924807
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 12/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXBD NGÀY 5/4/2024

G.827
G.7131
G.6109878947981
G.51691
G.478032817618326933219494067901279494
G.35052555711
G.213554
G.104570
ĐB717252
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 5/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bình Dương NGÀY 29/3/2024

G.813
G.7053
G.6752331208730
G.53788
G.458225738355972854635999822065282362
G.38420612533
G.253550
G.167948
ĐB984849
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 29/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBD NGÀY 22/3/2024

G.897
G.7366
G.6857420567385
G.55744
G.420008142318303775229914913916113314
G.37109955739
G.296265
G.124641
ĐB633459
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 22/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bình Dương NGÀY 15/3/2024

G.813
G.7000
G.6210124539449
G.50201
G.418798577938221906053215463930538834
G.34428924405
G.257358
G.176532
ĐB970015
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 15/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBD NGÀY 8/3/2024

G.818
G.7770
G.6698292663551
G.59908
G.489957206972793098717323061603058010
G.39966238465
G.297037
G.107221
ĐB050654
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 8/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXBD NGÀY 1/3/2024

G.810
G.7499
G.6032824958118
G.54402
G.465310971722373566082495680246878627
G.30017011885
G.230789
G.146151
ĐB033249
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 1/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bình Dương NGÀY 23/2/2024

G.831
G.7202
G.6029374111459
G.50683
G.440230504628373246446161796776207587
G.34807365248
G.286037
G.174448
ĐB066012
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 23/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBD NGÀY 16/2/2024

G.823
G.7971
G.6325719707932
G.51396
G.402762089863207332087472760477912895
G.33826904757
G.223625
G.194677
ĐB657838
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 16/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bình Dương NGÀY 9/2/2024

G.895
G.7426
G.6088662509629
G.52690
G.461637397670632256351355836621351216
G.34023179984
G.203529
G.183178
ĐB818015
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 9/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBD NGÀY 2/2/2024

G.812
G.7685
G.6575305767292
G.51558
G.473561928304241986131358325972314905
G.30311635420
G.297837
G.158625
ĐB809593
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 2/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXBD NGÀY 26/1/2024

G.871
G.7635
G.6912259690450
G.52043
G.488162858335612118468700487872829312
G.34854019318
G.230071
G.125706
ĐB048387
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 26/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bình Dương NGÀY 19/1/2024

G.827
G.7423
G.6134112292928
G.56285
G.458722993682807548773100680560978868
G.31941983852
G.251108
G.192277
ĐB050160
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 19/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBD NGÀY 12/1/2024

G.880
G.7656
G.6104081209228
G.58109
G.452229418567859593052883855646709089
G.32458977608
G.231728
G.160806
ĐB305787
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 12/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bình Dương NGÀY 5/1/2024

G.871
G.7087
G.6912606087254
G.52258
G.497650316697481033771696682062861601
G.39028373288
G.260507
G.188792
ĐB593993
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 5/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBD NGÀY 29/12/2023

G.872
G.7583
G.6307582413791
G.58085
G.447658521872168518248877945883599234
G.36073417097
G.271658
G.107896
ĐB000964
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 29/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXBD NGÀY 22/12/2023

G.871
G.7392
G.6064256433225
G.53533
G.419843197241567886283167915215685834
G.37049274968
G.275491
G.191322
ĐB558595
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 22/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bình Dương NGÀY 15/12/2023

G.801
G.7652
G.6459521076589
G.55879
G.435055699167462603107997969135981766
G.31034847427
G.239938
G.118136
ĐB336737
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 15/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBD NGÀY 8/12/2023

G.834
G.7408
G.6802528439390
G.58287
G.469846143854838864139206634815870952
G.34000372932
G.241978
G.127347
ĐB314708
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 8/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bình Dương NGÀY 1/12/2023

G.827
G.7442
G.6036059726287
G.59768
G.423524738770747660551248949157721005
G.32730030113
G.266835
G.157388
ĐB551880
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 1/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBD NGÀY 24/11/2023

G.871
G.7473
G.6435573567109
G.56843
G.415156195581908087021657438807110125
G.37892038273
G.252362
G.130608
ĐB453096
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 24/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXBD NGÀY 17/11/2023

G.845
G.7583
G.6699256851486
G.57911
G.421093529111255918910425093022277558
G.30135933290
G.238281
G.104919
ĐB902049
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 17/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bình Dương NGÀY 10/11/2023

G.871
G.7520
G.6721331729075
G.53302
G.457353852643847972567474709954302232
G.38671035019
G.238028
G.130276
ĐB995566
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 10/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBD NGÀY 3/11/2023

G.840
G.7125
G.6683518836126
G.50693
G.461777725333256943946956104884850963
G.37912930277
G.281571
G.153230
ĐB903286
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 3/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bình Dương NGÀY 27/10/2023

G.860
G.7695
G.6631142897612
G.50302
G.438271616571881520683928033844385620
G.32527986314
G.244579
G.118797
ĐB570346
0123456789
Bảng thống kê loto XSBD 27/10/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBD 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Bình Dương 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSBD 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Bình Dương 30 ngày gần nhất.

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSBD trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.

Xem thêm