XSBD 30 Ngày - Kết Quả XSBD 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 22/10/2021

Giải XSBD
»
XSBD 22/10/2021
G.8 64
G.7 164
G.6 1934 0427 4660
G.5 7623
G.4 04989 02060 99520 88062 76927 22271 92952
G.3 88733 60955
G.2 99169
G.1 31373
ĐB 863825
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 2/7/2021

Giải XSBD
»
XSBD 2/7/2021
G.8 87
G.7 360
G.6 3648 3821 1918
G.5 7120
G.4 09130 75334 63187 85023 19722 21415 96866
G.3 53302 26287
G.2 46311
G.1 64473
ĐB 922293
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 25/6/2021

Giải XSBD
»
XSBD 25/6/2021
G.8 76
G.7 310
G.6 3303 7357 0416
G.5 6678
G.4 74495 93691 30603 99304 91370 17398 46935
G.3 80606 46367
G.2 36389
G.1 76674
ĐB 187649
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 18/6/2021

Giải XSBD
»
XSBD 18/6/2021
G.8 49
G.7 998
G.6 8506 7431 9707
G.5 6521
G.4 37042 19536 85606 96009 65009 51174 66885
G.3 08560 55737
G.2 52769
G.1 74954
ĐB 156167
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 11/6/2021

Giải XSBD
»
XSBD 11/6/2021
G.8 61
G.7 982
G.6 8143 5461 4099
G.5 2454
G.4 37064 61642 60317 77071 10506 87233 63294
G.3 85893 47387
G.2 64161
G.1 85642
ĐB 547575
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 4/6/2021

Giải XSBD
»
XSBD 4/6/2021
G.8 35
G.7 133
G.6 2203 5540 2962
G.5 8943
G.4 03017 17102 13986 00442 70537 57715 30785
G.3 79982 91701
G.2 12588
G.1 12455
ĐB 624597
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 28/5/2021

Giải XSBD
»
XSBD 28/5/2021
G.8 09
G.7 660
G.6 3365 3500 2949
G.5 0437
G.4 50927 19619 31199 65217 92343 64008 69647
G.3 13616 05270
G.2 73169
G.1 72438
ĐB 025441
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 21/5/2021

Giải XSBD
»
XSBD 21/5/2021
G.8 83
G.7 306
G.6 8373 6343 7153
G.5 8279
G.4 78430 70752 86598 45351 02295 88171 44232
G.3 22792 42444
G.2 76194
G.1 90695
ĐB 727533
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 14/5/2021

Giải XSBD
»
XSBD 14/5/2021
G.8 65
G.7 395
G.6 9052 2570 2847
G.5 2736
G.4 76425 63457 68077 65103 18261 51833 23028
G.3 57469 79825
G.2 43137
G.1 62370
ĐB 873650
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 7/5/2021

Giải XSBD
»
XSBD 7/5/2021
G.8 83
G.7 456
G.6 8387 8809 6055
G.5 6007
G.4 78815 58708 00020 35889 02092 06005 69629
G.3 22174 92301
G.2 44095
G.1 67924
ĐB 450087
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 30/4/2021

Giải XSBD
»
XSBD 30/4/2021
G.8 08
G.7 503
G.6 7391 5005 1410
G.5 1216
G.4 30697 81612 62238 86771 64767 70432 91096
G.3 20099 34251
G.2 89178
G.1 16741
ĐB 300869
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 23/4/2021

Giải XSBD
»
XSBD 23/4/2021
G.8 64
G.7 137
G.6 9521 1652 5379
G.5 4975
G.4 33340 52639 05012 59852 33004 38386 89132
G.3 48494 57446
G.2 72973
G.1 49662
ĐB 414609
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 16/4/2021

Giải XSBD
»
XSBD 16/4/2021
G.8 13
G.7 731
G.6 4777 0857 0761
G.5 3247
G.4 15046 73502 49759 27795 84160 23667 34682
G.3 16075 93560
G.2 19162
G.1 53601
ĐB 847899
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 9/4/2021

Giải XSBD
»
XSBD 9/4/2021
G.8 90
G.7 507
G.6 4869 1223 4162
G.5 1722
G.4 97788 31447 54521 20584 35863 48953 70761
G.3 46614 47869
G.2 72113
G.1 74649
ĐB 269016
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 2/4/2021

Giải XSBD
»
XSBD 2/4/2021
G.8 27
G.7 943
G.6 8211 0392 7980
G.5 6014
G.4 47393 77046 00539 28564 47940 67323 87926
G.3 31002 96482
G.2 14693
G.1 36707
ĐB 852531
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 26/3/2021

Giải XSBD
»
XSBD 26/3/2021
G.8 40
G.7 852
G.6 1161 7288 5153
G.5 0980
G.4 96807 73169 68793 98479 43456 12129 67993
G.3 94526 18419
G.2 57323
G.1 99377
ĐB 174652
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 19/3/2021

Giải XSBD
»
XSBD 19/3/2021
G.8 47
G.7 067
G.6 3901 7963 2470
G.5 6699
G.4 79711 10285 12816 79938 87127 05080 53579
G.3 97503 17921
G.2 66427
G.1 81560
ĐB 215010
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 12/3/2021

Giải XSBD
»
XSBD 12/3/2021
G.8 01
G.7 856
G.6 6969 6383 1111
G.5 9405
G.4 79199 87206 18232 53965 68212 32502 52586
G.3 50896 02668
G.2 31415
G.1 82645
ĐB 337724
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 5/3/2021

Giải XSBD
»
XSBD 5/3/2021
G.8 33
G.7 660
G.6 2582 6204 1518
G.5 6122
G.4 51332 87205 56567 58339 91507 18078 51472
G.3 43482 47559
G.2 22934
G.1 31990
ĐB 957311
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 26/2/2021

Giải XSBD
»
XSBD 26/2/2021
G.8 87
G.7 736
G.6 5736 6543 5422
G.5 0762
G.4 01418 63918 26908 08008 75957 03641 14777
G.3 38984 84649
G.2 17777
G.1 70545
ĐB 513093
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 19/2/2021

Giải XSBD
»
XSBD 19/2/2021
G.8 79
G.7 136
G.6 3426 1371 5691
G.5 8748
G.4 16528 59564 63865 85599 38145 97161 48730
G.3 87778 70528
G.2 54455
G.1 24048
ĐB 087753
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 12/2/2021

Giải XSBD
»
XSBD 12/2/2021
G.8 27
G.7 285
G.6 5578 2952 4886
G.5 6167
G.4 53946 50964 84735 94310 48038 84003 51179
G.3 84032 50508
G.2 97129
G.1 35755
ĐB 548424
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 5/2/2021

Giải XSBD
»
XSBD 5/2/2021
G.8 05
G.7 853
G.6 4728 7801 6868
G.5 8125
G.4 72825 79528 48633 80511 78997 41280 78553
G.3 78641 99492
G.2 86185
G.1 53906
ĐB 707735
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 29/1/2021

Giải XSBD
»
XSBD 29/1/2021
G.8 98
G.7 860
G.6 7730 9324 4956
G.5 8929
G.4 90151 46941 42677 03748 04241 42030 50176
G.3 29460 82724
G.2 75869
G.1 03969
ĐB 593061
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 22/1/2021

Giải XSBD
»
XSBD 22/1/2021
G.8 47
G.7 639
G.6 5219 9608 7399
G.5 5045
G.4 86124 69579 25942 83509 36322 32146 58527
G.3 48152 82396
G.2 94016
G.1 73414
ĐB 702360
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 15/1/2021

Giải XSBD
»
XSBD 15/1/2021
G.8 39
G.7 664
G.6 0583 4107 2687
G.5 6515
G.4 39607 30434 74026 25253 06545 29716 94949
G.3 60646 25991
G.2 27704
G.1 80023
ĐB 373408
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 8/1/2021

Giải XSBD
»
XSBD 8/1/2021
G.8 28
G.7 181
G.6 0362 1689 6164
G.5 7732
G.4 41873 57934 18686 60017 98923 34649 15181
G.3 68504 66408
G.2 37030
G.1 03809
ĐB 123951
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 1/1/2021

Giải XSBD
»
XSBD 1/1/2021
G.8 07
G.7 854
G.6 3747 4111 9006
G.5 5161
G.4 98181 84147 82615 40420 37220 53884 31537
G.3 70481 86230
G.2 26344
G.1 12524
ĐB 092730
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 25/12/2020

Giải XSBD
»
XSBD 25/12/2020
G.8 72
G.7 093
G.6 0303 5823 7979
G.5 6347
G.4 41775 72176 95193 04926 45322 68073 28735
G.3 85926 89883
G.2 30105
G.1 45043
ĐB 522104
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 18/12/2020

Giải XSBD
»
XSBD 18/12/2020
G.8 42
G.7 018
G.6 0906 4158 3374
G.5 1233
G.4 64446 48155 33198 10972 08661 92657 41923
G.3 80355 18892
G.2 83089
G.1 83401
ĐB 840599
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Bình Dương

XSBD 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Bình Dương 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSBD 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Bình Dương 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSBD trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.