XSBD 30 Ngày - Kết Quả XSBD 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 13/5/2022

Giải XSBD
»
XSBD 13/5/2022
G.8 08
G.7 851
G.6 9450 0756 5066
G.5 0069
G.4 64122 02005 85981 66909 16722 62491 61035
G.3 92051 32259
G.2 02139
G.1 81216
ĐB 391426
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 6/5/2022

Giải XSBD
»
XSBD 6/5/2022
G.8 20
G.7 526
G.6 2762 3276 3567
G.5 9989
G.4 98865 25572 77240 63030 02381 13033 79431
G.3 51034 49649
G.2 84140
G.1 69325
ĐB 751499
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 29/4/2022

Giải XSBD
»
XSBD 29/4/2022
G.8 17
G.7 941
G.6 7179 4095 7772
G.5 7991
G.4 44775 85068 73261 74524 61878 43991 67628
G.3 42372 47346
G.2 03844
G.1 10701
ĐB 820491
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 22/4/2022

Giải XSBD
»
XSBD 22/4/2022
G.8 75
G.7 838
G.6 2052 5358 0033
G.5 2129
G.4 22657 78872 99561 37045 95520 84016 37139
G.3 75935 31234
G.2 82353
G.1 11152
ĐB 962651
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 15/4/2022

Giải XSBD
»
XSBD 15/4/2022
G.8 35
G.7 518
G.6 3450 8517 9796
G.5 0917
G.4 89622 46566 28545 71485 13116 38893 11890
G.3 16022 12929
G.2 61583
G.1 11015
ĐB 441663
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 8/4/2022

Giải XSBD
»
XSBD 8/4/2022
G.8 14
G.7 027
G.6 8836 7817 8076
G.5 0063
G.4 04098 61379 74376 72568 76704 38276 79906
G.3 86469 48938
G.2 86806
G.1 68648
ĐB 124910
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 1/4/2022

Giải XSBD
»
XSBD 1/4/2022
G.8 10
G.7 402
G.6 3329 7365 4926
G.5 7363
G.4 38997 64841 14642 51266 36618 99389 65355
G.3 66593 24995
G.2 01066
G.1 98867
ĐB 139570
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 25/3/2022

Giải XSBD
»
XSBD 25/3/2022
G.8 53
G.7 079
G.6 4923 4975 8513
G.5 7875
G.4 25516 84928 30954 84152 93453 25371 92579
G.3 25988 05554
G.2 76367
G.1 30634
ĐB 623717
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 18/3/2022

Giải XSBD
»
XSBD 18/3/2022
G.8 46
G.7 282
G.6 2037 3233 1243
G.5 6529
G.4 10190 40239 54218 60700 22835 75246 70777
G.3 25805 75111
G.2 80298
G.1 15838
ĐB 276576
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 11/3/2022

Giải XSBD
»
XSBD 11/3/2022
G.8 22
G.7 723
G.6 3077 8183 0753
G.5 4809
G.4 51518 94398 58719 10917 34843 40668 08779
G.3 64864 01902
G.2 98163
G.1 47257
ĐB 234348
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 4/3/2022

Giải XSBD
»
XSBD 4/3/2022
G.8 22
G.7 921
G.6 0273 1336 5584
G.5 0678
G.4 38233 87396 33264 83109 32538 06772 17925
G.3 29510 88430
G.2 72178
G.1 88042
ĐB 476410
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 25/2/2022

Giải XSBD
»
XSBD 25/2/2022
G.8 38
G.7 637
G.6 8633 8349 3541
G.5 6978
G.4 19945 29749 05910 01439 79267 92468 20862
G.3 55308 43026
G.2 79787
G.1 28099
ĐB 213541
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 18/2/2022

Giải XSBD
»
XSBD 18/2/2022
G.8 91
G.7 240
G.6 2265 2916 5608
G.5 0532
G.4 45452 57813 18429 05709 41584 71686 39770
G.3 70142 85114
G.2 05991
G.1 24245
ĐB 870543
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 11/2/2022

Giải XSBD
»
XSBD 11/2/2022
G.8 35
G.7 038
G.6 6216 7433 6688
G.5 4754
G.4 13925 17399 77015 23759 80149 70498 91989
G.3 79440 69261
G.2 45081
G.1 85454
ĐB 604043
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 4/2/2022

Giải XSBD
»
XSBD 4/2/2022
G.8 49
G.7 876
G.6 4670 6197 8338
G.5 3943
G.4 59257 42774 60860 41172 81966 15777 01487
G.3 31165 09388
G.2 84667
G.1 31902
ĐB 539417
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 28/1/2022

Giải XSBD
»
XSBD 28/1/2022
G.8 15
G.7 903
G.6 0386 7993 5131
G.5 7227
G.4 66645 39568 91517 37047 27562 39449 43096
G.3 97105 08706
G.2 35440
G.1 92956
ĐB 755821
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 21/1/2022

Giải XSBD
»
XSBD 21/1/2022
G.8 09
G.7 609
G.6 1829 1720 7301
G.5 7735
G.4 19689 33770 28983 40498 75123 02975 73543
G.3 71746 43211
G.2 87192
G.1 87668
ĐB 202497
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 14/1/2022

Giải XSBD
»
XSBD 14/1/2022
G.8 88
G.7 139
G.6 3533 6751 9323
G.5 6957
G.4 51211 41254 06431 68879 40398 61460 15219
G.3 28126 20341
G.2 78108
G.1 74093
ĐB 422796
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 7/1/2022

Giải XSBD
»
XSBD 7/1/2022
G.8 39
G.7 444
G.6 6248 5951 9996
G.5 7805
G.4 08029 10815 44187 62146 33199 87834 11647
G.3 95885 85122
G.2 75295
G.1 65428
ĐB 591477
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 31/12/2021

Giải XSBD
»
XSBD 31/12/2021
G.8 90
G.7 289
G.6 0759 1950 5999
G.5 1330
G.4 65601 78396 90910 67569 33742 44583 99051
G.3 66963 29885
G.2 78716
G.1 69905
ĐB 026807
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 24/12/2021

Giải XSBD
»
XSBD 24/12/2021
G.8 32
G.7 076
G.6 0186 2714 2228
G.5 6789
G.4 88291 87009 81783 42925 04910 25528 73785
G.3 37144 31690
G.2 77702
G.1 32404
ĐB 059661
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 17/12/2021

Giải XSBD
»
XSBD 17/12/2021
G.8 29
G.7 769
G.6 5291 9529 5467
G.5 4143
G.4 93735 00498 95644 61459 81100 79102 84864
G.3 30586 23869
G.2 70831
G.1 29434
ĐB 410612
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 10/12/2021

Giải XSBD
»
XSBD 10/12/2021
G.8 16
G.7 604
G.6 5902 4022 4556
G.5 0613
G.4 40967 86225 72034 81784 82878 71449 97070
G.3 78530 30825
G.2 58599
G.1 49211
ĐB 055135
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 3/12/2021

Giải XSBD
»
XSBD 3/12/2021
G.8 17
G.7 566
G.6 2384 5429 8370
G.5 0225
G.4 24095 60789 19916 64691 04894 59234 67216
G.3 98309 02370
G.2 40224
G.1 37143
ĐB 605667
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 26/11/2021

Giải XSBD
»
XSBD 26/11/2021
G.8 07
G.7 193
G.6 0971 7169 7989
G.5 0304
G.4 15777 37882 75679 57408 16598 45701 21123
G.3 13186 53378
G.2 17522
G.1 37493
ĐB 411917
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 19/11/2021

Giải XSBD
»
XSBD 19/11/2021
G.8 64
G.7 564
G.6 6118 3326 4935
G.5 1048
G.4 62833 27534 52879 92782 89204 49166 74447
G.3 69940 36072
G.2 36201
G.1 10524
ĐB 108474
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 12/11/2021

Giải XSBD
»
XSBD 12/11/2021
G.8 73
G.7 727
G.6 2871 4158 3312
G.5 3252
G.4 18452 75928 31233 48560 14445 58521 07978
G.3 71964 51329
G.2 23144
G.1 26422
ĐB 016307
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 5/11/2021

Giải XSBD
»
XSBD 5/11/2021
G.8 65
G.7 123
G.6 6954 9770 3706
G.5 8426
G.4 80952 34830 42203 59205 30680 21087 86837
G.3 75892 39006
G.2 14757
G.1 71421
ĐB 313543
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 29/10/2021

Giải XSBD
»
XSBD 29/10/2021
G.8 79
G.7 317
G.6 9217 3170 2453
G.5 1116
G.4 77989 44921 26156 31714 27574 50907 70726
G.3 96588 48326
G.2 79548
G.1 28733
ĐB 566307
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 22/10/2021

Giải XSBD
»
XSBD 22/10/2021
G.8 64
G.7 164
G.6 1934 0427 4660
G.5 7623
G.4 04989 02060 99520 88062 76927 22271 92952
G.3 88733 60955
G.2 99169
G.1 31373
ĐB 863825
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Bình Dương

XSBD 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Bình Dương 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSBD 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Bình Dương 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSBD trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.