XSBD 30 Ngày - Kết Quả XSBD 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 16/4/2021

Giải XSBD
»
XSBD 16/4/2021
G.8 13
G.7 731
G.6 4777 0857 0761
G.5 3247
G.4 15046 73502 49759 27795 84160 23667 34682
G.3 16075 93560
G.2 19162
G.1 53601
ĐB 847899
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 9/4/2021

Giải XSBD
»
XSBD 9/4/2021
G.8 90
G.7 507
G.6 4869 1223 4162
G.5 1722
G.4 97788 31447 54521 20584 35863 48953 70761
G.3 46614 47869
G.2 72113
G.1 74649
ĐB 269016
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 2/4/2021

Giải XSBD
»
XSBD 2/4/2021
G.8 27
G.7 943
G.6 8211 0392 7980
G.5 6014
G.4 47393 77046 00539 28564 47940 67323 87926
G.3 31002 96482
G.2 14693
G.1 36707
ĐB 852531
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 26/3/2021

Giải XSBD
»
XSBD 26/3/2021
G.8 40
G.7 852
G.6 1161 7288 5153
G.5 0980
G.4 96807 73169 68793 98479 43456 12129 67993
G.3 94526 18419
G.2 57323
G.1 99377
ĐB 174652
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 19/3/2021

Giải XSBD
»
XSBD 19/3/2021
G.8 47
G.7 067
G.6 3901 7963 2470
G.5 6699
G.4 79711 10285 12816 79938 87127 05080 53579
G.3 97503 17921
G.2 66427
G.1 81560
ĐB 215010
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 12/3/2021

Giải XSBD
»
XSBD 12/3/2021
G.8 01
G.7 856
G.6 6969 6383 1111
G.5 9405
G.4 79199 87206 18232 53965 68212 32502 52586
G.3 50896 02668
G.2 31415
G.1 82645
ĐB 337724
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 5/3/2021

Giải XSBD
»
XSBD 5/3/2021
G.8 33
G.7 660
G.6 2582 6204 1518
G.5 6122
G.4 51332 87205 56567 58339 91507 18078 51472
G.3 43482 47559
G.2 22934
G.1 31990
ĐB 957311
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 26/2/2021

Giải XSBD
»
XSBD 26/2/2021
G.8 87
G.7 736
G.6 5736 6543 5422
G.5 0762
G.4 01418 63918 26908 08008 75957 03641 14777
G.3 38984 84649
G.2 17777
G.1 70545
ĐB 513093
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 19/2/2021

Giải XSBD
»
XSBD 19/2/2021
G.8 79
G.7 136
G.6 3426 1371 5691
G.5 8748
G.4 16528 59564 63865 85599 38145 97161 48730
G.3 87778 70528
G.2 54455
G.1 24048
ĐB 087753
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 12/2/2021

Giải XSBD
»
XSBD 12/2/2021
G.8 27
G.7 285
G.6 5578 2952 4886
G.5 6167
G.4 53946 50964 84735 94310 48038 84003 51179
G.3 84032 50508
G.2 97129
G.1 35755
ĐB 548424
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 5/2/2021

Giải XSBD
»
XSBD 5/2/2021
G.8 05
G.7 853
G.6 4728 7801 6868
G.5 8125
G.4 72825 79528 48633 80511 78997 41280 78553
G.3 78641 99492
G.2 86185
G.1 53906
ĐB 707735
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 29/1/2021

Giải XSBD
»
XSBD 29/1/2021
G.8 98
G.7 860
G.6 7730 9324 4956
G.5 8929
G.4 90151 46941 42677 03748 04241 42030 50176
G.3 29460 82724
G.2 75869
G.1 03969
ĐB 593061
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 22/1/2021

Giải XSBD
»
XSBD 22/1/2021
G.8 47
G.7 639
G.6 5219 9608 7399
G.5 5045
G.4 86124 69579 25942 83509 36322 32146 58527
G.3 48152 82396
G.2 94016
G.1 73414
ĐB 702360
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 15/1/2021

Giải XSBD
»
XSBD 15/1/2021
G.8 39
G.7 664
G.6 0583 4107 2687
G.5 6515
G.4 39607 30434 74026 25253 06545 29716 94949
G.3 60646 25991
G.2 27704
G.1 80023
ĐB 373408
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 8/1/2021

Giải XSBD
»
XSBD 8/1/2021
G.8 28
G.7 181
G.6 0362 1689 6164
G.5 7732
G.4 41873 57934 18686 60017 98923 34649 15181
G.3 68504 66408
G.2 37030
G.1 03809
ĐB 123951
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 1/1/2021

Giải XSBD
»
XSBD 1/1/2021
G.8 07
G.7 854
G.6 3747 4111 9006
G.5 5161
G.4 98181 84147 82615 40420 37220 53884 31537
G.3 70481 86230
G.2 26344
G.1 12524
ĐB 092730
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 25/12/2020

Giải XSBD
»
XSBD 25/12/2020
G.8 72
G.7 093
G.6 0303 5823 7979
G.5 6347
G.4 41775 72176 95193 04926 45322 68073 28735
G.3 85926 89883
G.2 30105
G.1 45043
ĐB 522104
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 18/12/2020

Giải XSBD
»
XSBD 18/12/2020
G.8 42
G.7 018
G.6 0906 4158 3374
G.5 1233
G.4 64446 48155 33198 10972 08661 92657 41923
G.3 80355 18892
G.2 83089
G.1 83401
ĐB 840599
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 11/12/2020

Giải XSBD
»
XSBD 11/12/2020
G.8 37
G.7 871
G.6 7593 8739 2650
G.5 3985
G.4 90655 75408 92354 42801 19562 00311 18722
G.3 77512 90228
G.2 76871
G.1 51574
ĐB 626507
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 4/12/2020

Giải XSBD
»
XSBD 4/12/2020
G.8 06
G.7 018
G.6 3463 4889 0145
G.5 5735
G.4 92090 78486 46716 88053 52767 91263 67922
G.3 45727 80649
G.2 08607
G.1 47281
ĐB 466967
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 27/11/2020

Giải XSBD
»
XSBD 27/11/2020
G.8 28
G.7 204
G.6 1274 1638 7379
G.5 0883
G.4 54414 48188 80991 58353 86240 47127 39750
G.3 95102 06837
G.2 03657
G.1 88337
ĐB 333382
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 20/11/2020

Giải XSBD
»
XSBD 20/11/2020
G.8 16
G.7 356
G.6 0705 3885 2769
G.5 8889
G.4 98199 57639 82017 18927 53977 21841 59702
G.3 00954 13960
G.2 80938
G.1 06986
ĐB 574047
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 13/11/2020

Giải XSBD
»
XSBD 13/11/2020
G.8 71
G.7 989
G.6 4054 8897 1347
G.5 4940
G.4 28929 65819 10864 14228 03968 05378 70954
G.3 06354 30428
G.2 88660
G.1 09088
ĐB 226477
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 6/11/2020

Giải XSBD
»
XSBD 6/11/2020
G.8 20
G.7 799
G.6 3410 9593 0129
G.5 1515
G.4 96093 60402 67405 31629 09615 23561 12547
G.3 01244 73852
G.2 24231
G.1 87593
ĐB 388811
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 30/10/2020

Giải XSBD
»
XSBD 30/10/2020
G.8 13
G.7 289
G.6 5236 2447 0962
G.5 7111
G.4 82505 03994 27376 15273 87136 86130 56389
G.3 94944 37831
G.2 50196
G.1 59065
ĐB 591363
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 23/10/2020

Giải XSBD
»
XSBD 23/10/2020
G.8 41
G.7 054
G.6 0170 9335 0774
G.5 8568
G.4 86800 28075 82235 80761 40566 98309 40688
G.3 49061 07915
G.2 70087
G.1 31162
ĐB 975780
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 16/10/2020

Giải XSBD
»
XSBD 16/10/2020
G.8 34
G.7 543
G.6 2570 8258 6336
G.5 3688
G.4 36561 35220 67650 48831 28069 57497 08724
G.3 25512 38967
G.2 52216
G.1 48121
ĐB 836716
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 9/10/2020

Giải XSBD
»
XSBD 9/10/2020
G.8 59
G.7 843
G.6 9207 9774 0184
G.5 3702
G.4 66304 83528 48496 04142 93785 13885 10210
G.3 67733 21064
G.2 59634
G.1 92917
ĐB 619297
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 2/10/2020

Giải XSBD
»
XSBD 2/10/2020
G.8 48
G.7 680
G.6 2454 1110 5109
G.5 8898
G.4 77322 40625 03289 78548 45731 00532 73294
G.3 74393 72979
G.2 60801
G.1 17637
ĐB 883337
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 25/9/2020

Giải XSBD
»
XSBD 25/9/2020
G.8 26
G.7 451
G.6 6495 4263 9341
G.5 3699
G.4 86724 20853 93311 21507 00871 39780 25302
G.3 45931 91716
G.2 39392
G.1 00925
ĐB 083289
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Bình Dương

XSBD 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Bình Dương 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSBD 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Bình Dương 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSBD trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.