XSBL 30 Ngày - Kết Quả XSBL 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 6/7/2021

Giải XSBL
»
XSBL 6/7/2021
G.8 79
G.7 084
G.6 0793 4645 7503
G.5 1856
G.4 40891 75323 48087 51427 15181 02769 37630
G.3 73657 40280
G.2 79040
G.1 06205
ĐB 490318
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 29/6/2021

Giải XSBL
»
XSBL 29/6/2021
G.8 49
G.7 741
G.6 5396 2381 9956
G.5 4342
G.4 44978 01070 97047 05159 68735 28541 04711
G.3 11608 37431
G.2 05047
G.1 08136
ĐB 037839
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 22/6/2021

Giải XSBL
»
XSBL 22/6/2021
G.8 69
G.7 506
G.6 7478 1240 1754
G.5 6165
G.4 18287 07599 75646 69302 70885 45186 83358
G.3 94485 95374
G.2 85460
G.1 68681
ĐB 178212
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 15/6/2021

Giải XSBL
»
XSBL 15/6/2021
G.8 01
G.7 011
G.6 4980 1278 8479
G.5 3976
G.4 66596 40935 08087 78297 65394 46954 77915
G.3 90068 58912
G.2 31459
G.1 51778
ĐB 010739
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 8/6/2021

Giải XSBL
»
XSBL 8/6/2021
G.8 15
G.7 709
G.6 6239 0210 4500
G.5 2152
G.4 43200 25744 58629 17305 83103 55691 65082
G.3 87984 61540
G.2 51294
G.1 21367
ĐB 610676
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 1/6/2021

Giải XSBL
»
XSBL 1/6/2021
G.8 11
G.7 596
G.6 7089 5688 4982
G.5 7323
G.4 35238 39685 71925 19862 13013 46634 77341
G.3 05251 28173
G.2 08881
G.1 80815
ĐB 064945
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 25/5/2021

Giải XSBL
»
XSBL 25/5/2021
G.8 10
G.7 864
G.6 2298 0062 9842
G.5 8230
G.4 29549 80067 12747 72459 49611 66234 15413
G.3 85966 74495
G.2 09211
G.1 55699
ĐB 963696
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 18/5/2021

Giải XSBL
»
XSBL 18/5/2021
G.8 56
G.7 566
G.6 6631 6747 4225
G.5 0073
G.4 42978 30391 96360 20119 27285 84520 23810
G.3 50514 13360
G.2 14896
G.1 28229
ĐB 741762
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 11/5/2021

Giải XSBL
»
XSBL 11/5/2021
G.8 10
G.7 089
G.6 1013 6294 3173
G.5 6582
G.4 43332 02557 44485 43273 42440 87027 01509
G.3 20488 11047
G.2 56841
G.1 08478
ĐB 412906
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 4/5/2021

Giải XSBL
»
XSBL 4/5/2021
G.8 13
G.7 242
G.6 3150 6496 8281
G.5 0603
G.4 46146 50149 80435 81985 60710 24672 72791
G.3 25335 35183
G.2 34961
G.1 54268
ĐB 103313
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 27/4/2021

Giải XSBL
»
XSBL 27/4/2021
G.8 63
G.7 400
G.6 4300 0207 2688
G.5 6112
G.4 08622 24378 37551 60997 09849 61082 97771
G.3 11478 91281
G.2 85341
G.1 49495
ĐB 322012
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 20/4/2021

Giải XSBL
»
XSBL 20/4/2021
G.8 12
G.7 314
G.6 6079 2205 6847
G.5 6877
G.4 45653 44399 89992 56815 18220 56355 78896
G.3 10620 65719
G.2 37580
G.1 97250
ĐB 532071
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 13/4/2021

Giải XSBL
»
XSBL 13/4/2021
G.8 55
G.7 881
G.6 3398 2588 0970
G.5 9476
G.4 41829 03215 66885 55303 21084 86644 29406
G.3 43567 06916
G.2 54451
G.1 47198
ĐB 803888
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 6/4/2021

Giải XSBL
»
XSBL 6/4/2021
G.8 16
G.7 472
G.6 3868 6945 0666
G.5 4376
G.4 50107 88724 06666 65997 81131 14394 14587
G.3 74819 95969
G.2 50591
G.1 95877
ĐB 315576
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 30/3/2021

Giải XSBL
»
XSBL 30/3/2021
G.8 26
G.7 120
G.6 1494 5562 1395
G.5 2122
G.4 19992 52611 43545 26372 68408 89751 56775
G.3 41086 56452
G.2 70905
G.1 98170
ĐB 489166
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 23/3/2021

Giải XSBL
»
XSBL 23/3/2021
G.8 53
G.7 781
G.6 0066 3913 0484
G.5 4543
G.4 68843 48809 85909 60729 10245 59140 94731
G.3 44034 60493
G.2 19609
G.1 15366
ĐB 924303
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 16/3/2021

Giải XSBL
»
XSBL 16/3/2021
G.8 60
G.7 975
G.6 2257 8418 7736
G.5 2424
G.4 65760 97131 98398 91671 41479 06487 95433
G.3 41286 21898
G.2 11420
G.1 58934
ĐB 888744
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 9/3/2021

Giải XSBL
»
XSBL 9/3/2021
G.8 33
G.7 380
G.6 7208 2576 9475
G.5 4642
G.4 30693 89933 19148 01765 81988 40637 46776
G.3 52623 46244
G.2 58676
G.1 71263
ĐB 491426
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 2/3/2021

Giải XSBL
»
XSBL 2/3/2021
G.8 93
G.7 727
G.6 2596 9281 2328
G.5 8650
G.4 26303 01398 94854 61166 15154 75704 59098
G.3 04645 86346
G.2 81467
G.1 63027
ĐB 807364
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 23/2/2021

Giải XSBL
»
XSBL 23/2/2021
G.8 40
G.7 008
G.6 1977 7501 9508
G.5 2567
G.4 41990 74837 53496 63205 43847 19160 36575
G.3 71834 87736
G.2 10429
G.1 12718
ĐB 549942
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 16/2/2021

Giải XSBL
»
XSBL 16/2/2021
G.8 88
G.7 041
G.6 8852 9262 7016
G.5 4467
G.4 29271 35548 88592 36782 47481 78982 07384
G.3 63093 66693
G.2 78078
G.1 91924
ĐB 110501
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 9/2/2021

Giải XSBL
»
XSBL 9/2/2021
G.8 00
G.7 262
G.6 6779 2295 4053
G.5 0251
G.4 63645 36063 04207 88269 43189 27867 85983
G.3 78810 92937
G.2 43152
G.1 05853
ĐB 481433
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 2/2/2021

Giải XSBL
»
XSBL 2/2/2021
G.8 38
G.7 096
G.6 1328 2454 0048
G.5 6376
G.4 17533 97985 78038 98305 33425 66056 84868
G.3 12393 78982
G.2 27427
G.1 97161
ĐB 986058
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 26/1/2021

Giải XSBL
»
XSBL 26/1/2021
G.8 85
G.7 627
G.6 7157 8144 1004
G.5 6145
G.4 80206 64193 25279 18866 55893 70897 07303
G.3 88170 00028
G.2 86559
G.1 06029
ĐB 933407
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 19/1/2021

Giải XSBL
»
XSBL 19/1/2021
G.8 60
G.7 165
G.6 8796 8479 1760
G.5 4487
G.4 59512 13344 60274 26690 63121 60556 95505
G.3 55940 88457
G.2 99453
G.1 35596
ĐB 632615
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 12/1/2021

Giải XSBL
»
XSBL 12/1/2021
G.8 51
G.7 641
G.6 2418 2737 1955
G.5 1637
G.4 14162 98020 98273 83246 06886 88386 60098
G.3 20946 60205
G.2 83395
G.1 27038
ĐB 425219
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 5/1/2021

Giải XSBL
»
XSBL 5/1/2021
G.8 19
G.7 020
G.6 7165 3861 7475
G.5 8419
G.4 52084 69548 72771 76856 70775 94947 97350
G.3 16515 76865
G.2 37914
G.1 53981
ĐB 279913
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 29/12/2020

Giải XSBL
»
XSBL 29/12/2020
G.8 41
G.7 082
G.6 9866 4600 9091
G.5 5485
G.4 84415 77818 40649 41024 50582 73601 27142
G.3 65025 08053
G.2 72985
G.1 17546
ĐB 703033
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 22/12/2020

Giải XSBL
»
XSBL 22/12/2020
G.8 16
G.7 061
G.6 0704 9550 9751
G.5 9432
G.4 47003 56749 43115 88649 33515 45557 70573
G.3 42719 61896
G.2 88105
G.1 30257
ĐB 746403
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 15/12/2020

Giải XSBL
»
XSBL 15/12/2020
G.8 99
G.7 839
G.6 2254 6621 5549
G.5 7897
G.4 66029 55919 31160 74601 87088 19708 50214
G.3 19243 82890
G.2 08171
G.1 30330
ĐB 235710
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Bạc Liêu

XSBL 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Bạc Liêu 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSBL 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Bạc Liêu 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSBL trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.