XSBL 30 Ngày - Kết Quả XSBL 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 10/5/2022

Giải XSBL
»
XSBL 10/5/2022
G.8 39
G.7 425
G.6 0779 4281 9122
G.5 1099
G.4 05242 82950 92732 98635 75565 86149 19851
G.3 04728 43723
G.2 69090
G.1 45521
ĐB 082306
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 3/5/2022

Giải XSBL
»
XSBL 3/5/2022
G.8 13
G.7 991
G.6 4846 3667 8604
G.5 8406
G.4 80870 35159 15465 31705 78885 36110 40825
G.3 65543 87581
G.2 12128
G.1 08785
ĐB 374593
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 26/4/2022

Giải XSBL
»
XSBL 26/4/2022
G.8 76
G.7 128
G.6 1897 3682 5176
G.5 3207
G.4 69986 78095 93017 76550 42174 03935 30473
G.3 64755 83040
G.2 74805
G.1 87709
ĐB 665542
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 19/4/2022

Giải XSBL
»
XSBL 19/4/2022
G.8 74
G.7 346
G.6 2305 2381 8030
G.5 0440
G.4 74551 69032 85757 99584 24268 96853 61627
G.3 48830 33521
G.2 74324
G.1 94419
ĐB 967126
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 12/4/2022

Giải XSBL
»
XSBL 12/4/2022
G.8 14
G.7 375
G.6 7907 0683 9379
G.5 9657
G.4 94620 48498 72898 06736 96902 65011 28699
G.3 40011 82986
G.2 16441
G.1 41248
ĐB 511343
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 5/4/2022

Giải XSBL
»
XSBL 5/4/2022
G.8 09
G.7 299
G.6 5747 6119 6910
G.5 1739
G.4 24106 22253 35858 76602 65195 41937 13325
G.3 59491 55131
G.2 42285
G.1 79242
ĐB 024221
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 29/3/2022

Giải XSBL
»
XSBL 29/3/2022
G.8 89
G.7 694
G.6 8124 5073 8984
G.5 6371
G.4 15958 75039 07034 80107 51847 37581 43269
G.3 17871 04715
G.2 41044
G.1 62914
ĐB 345763
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 22/3/2022

Giải XSBL
»
XSBL 22/3/2022
G.8 28
G.7 614
G.6 5561 5733 5289
G.5 9541
G.4 36586 81997 55883 57246 84415 26642 30908
G.3 45529 52513
G.2 45800
G.1 90505
ĐB 694882
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 15/3/2022

Giải XSBL
»
XSBL 15/3/2022
G.8 58
G.7 434
G.6 7016 2584 9951
G.5 3794
G.4 67458 72705 50168 25545 89285 95261 38512
G.3 61423 59497
G.2 25126
G.1 01565
ĐB 158326
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 8/3/2022

Giải XSBL
»
XSBL 8/3/2022
G.8 02
G.7 046
G.6 0872 7066 0953
G.5 0933
G.4 68717 87135 23415 64116 84684 89923 51139
G.3 76429 24126
G.2 96922
G.1 65078
ĐB 217241
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 1/3/2022

Giải XSBL
»
XSBL 1/3/2022
G.8 80
G.7 673
G.6 3885 4272 5672
G.5 7862
G.4 89432 01688 28918 66037 21653 80574 38814
G.3 85695 91787
G.2 75698
G.1 10084
ĐB 148102
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 22/2/2022

Giải XSBL
»
XSBL 22/2/2022
G.8 00
G.7 706
G.6 5252 1771 2822
G.5 6359
G.4 03088 71972 40858 24268 95455 22536 13511
G.3 55181 18806
G.2 75852
G.1 11810
ĐB 704258
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 15/2/2022

Giải XSBL
»
XSBL 15/2/2022
G.8 29
G.7 354
G.6 8436 0898 2108
G.5 8609
G.4 87886 27933 59730 65414 38880 40233 73814
G.3 85623 56988
G.2 48360
G.1 56727
ĐB 062262
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 8/2/2022

Giải XSBL
»
XSBL 8/2/2022
G.8 22
G.7 667
G.6 6987 3143 9712
G.5 5809
G.4 19940 85352 73660 06303 61346 47629 95289
G.3 14921 05058
G.2 04386
G.1 69193
ĐB 106615
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 1/2/2022

Giải XSBL
»
XSBL 1/2/2022
G.8 45
G.7 908
G.6 7444 6640 9862
G.5 9210
G.4 88940 75561 68014 86515 28914 19954 45393
G.3 65161 34397
G.2 16042
G.1 02006
ĐB 128141
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 25/1/2022

Giải XSBL
»
XSBL 25/1/2022
G.8 14
G.7 737
G.6 8279 5754 1859
G.5 8894
G.4 78780 17383 96036 70642 98964 86150 50132
G.3 28476 58378
G.2 81421
G.1 50498
ĐB 646536
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 18/1/2022

Giải XSBL
»
XSBL 18/1/2022
G.8 61
G.7 003
G.6 7103 6611 2255
G.5 0623
G.4 50610 53577 07338 52022 49844 49722 47424
G.3 71198 09626
G.2 68680
G.1 80347
ĐB 243220
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 11/1/2022

Giải XSBL
»
XSBL 11/1/2022
G.8 39
G.7 807
G.6 6629 3213 3986
G.5 3697
G.4 37660 38387 62072 18771 04032 10823 34547
G.3 04178 70816
G.2 24163
G.1 89660
ĐB 806219
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 4/1/2022

Giải XSBL
»
XSBL 4/1/2022
G.8 63
G.7 904
G.6 3546 5090 7591
G.5 9152
G.4 62062 81577 69785 37380 21367 17514 58836
G.3 01074 14746
G.2 58692
G.1 70390
ĐB 027560
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 28/12/2021

Giải XSBL
»
XSBL 28/12/2021
G.8 10
G.7 735
G.6 0792 4255 2100
G.5 1079
G.4 07666 49915 55598 43115 11625 14912 92708
G.3 34607 04125
G.2 90474
G.1 32792
ĐB 263945
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 21/12/2021

Giải XSBL
»
XSBL 21/12/2021
G.8 34
G.7 356
G.6 7564 8745 2284
G.5 9738
G.4 51660 83581 40617 37530 85680 36830 07976
G.3 79036 46441
G.2 04952
G.1 39809
ĐB 925537
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 14/12/2021

Giải XSBL
»
XSBL 14/12/2021
G.8 89
G.7 382
G.6 1972 7580 5988
G.5 3681
G.4 72171 56443 16651 54585 81237 21885 26464
G.3 82157 29691
G.2 54179
G.1 56654
ĐB 928796
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 7/12/2021

Giải XSBL
»
XSBL 7/12/2021
G.8 43
G.7 802
G.6 6977 6537 7190
G.5 0886
G.4 72598 69284 40148 08419 45922 01426 19759
G.3 10087 51102
G.2 37243
G.1 68180
ĐB 936736
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 30/11/2021

Giải XSBL
»
XSBL 30/11/2021
G.8 98
G.7 916
G.6 6665 1436 0140
G.5 6658
G.4 35825 16124 30830 12202 82235 60474 21825
G.3 22624 61251
G.2 09605
G.1 29021
ĐB 354545
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 23/11/2021

Giải XSBL
»
XSBL 23/11/2021
G.8 11
G.7 700
G.6 6074 2839 0949
G.5 2989
G.4 72355 30445 12673 49392 08076 74321 27005
G.3 88645 71041
G.2 62489
G.1 25064
ĐB 024576
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 16/11/2021

Giải XSBL
»
XSBL 16/11/2021
G.8 87
G.7 732
G.6 0991 9417 3131
G.5 8738
G.4 04446 90083 49146 76760 38635 01622 86593
G.3 04602 14972
G.2 94606
G.1 37261
ĐB 875415
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 9/11/2021

Giải XSBL
»
XSBL 9/11/2021
G.8 13
G.7 907
G.6 8377 6845 8052
G.5 3007
G.4 71997 90517 53811 70764 64813 74002 90695
G.3 24804 91196
G.2 11451
G.1 06217
ĐB 790684
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 2/11/2021

Giải XSBL
»
XSBL 2/11/2021
G.8 69
G.7 709
G.6 8686 1630 7853
G.5 5094
G.4 66622 90680 99750 86189 76854 53107 26874
G.3 19408 87448
G.2 27509
G.1 09490
ĐB 829259
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 26/10/2021

Giải XSBL
»
XSBL 26/10/2021
G.8 45
G.7 885
G.6 0599 6299 0213
G.5 5645
G.4 66846 31325 27660 54286 65540 76052 70265
G.3 23110 89762
G.2 65439
G.1 98290
ĐB 590295
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 6/7/2021

Giải XSBL
»
XSBL 6/7/2021
G.8 79
G.7 084
G.6 0793 4645 7503
G.5 1856
G.4 40891 75323 48087 51427 15181 02769 37630
G.3 73657 40280
G.2 79040
G.1 06205
ĐB 490318
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Bạc Liêu

XSBL 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Bạc Liêu 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSBL 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Bạc Liêu 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSBL trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.