XSBL 30 Ngày - Kết Quả XSBL 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSBL NGÀY 21/5/2024

G.815
G.7072
G.6785157938256
G.57582
G.402666130300858023491985488990650620
G.37110588627
G.228935
G.139571
ĐB779132
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 21/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9
Có thể bạn quan tâm
Dự đoán XSMN 23/5/2024 - Soi cầu xổ số Miền Nam 23-5 chính xác 100

SXBL NGÀY 14/5/2024

G.816
G.7748
G.6244239973860
G.50074
G.494295326441747894214741454991360766
G.37267783448
G.216876
G.105833
ĐB643547
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 14/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bạc Liêu NGÀY 7/5/2024

G.876
G.7121
G.6562429125815
G.56713
G.494599469830003506316954260229989144
G.30646088039
G.230548
G.194875
ĐB650522
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 7/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBL NGÀY 30/4/2024

G.859
G.7656
G.6610234785377
G.55712
G.475476429283755173634050883299726251
G.30471828157
G.222077
G.183923
ĐB597370
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 30/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bạc Liêu NGÀY 23/4/2024

G.841
G.7161
G.6023257207883
G.52194
G.442072938939703698175472341543874345
G.33983487862
G.239266
G.151021
ĐB714705
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 23/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBL NGÀY 16/4/2024

G.874
G.7869
G.6520621102061
G.54939
G.406827877320794078404242758791940707
G.34086955335
G.240833
G.121775
ĐB433905
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 16/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXBL NGÀY 9/4/2024

G.827
G.7866
G.6189343386936
G.50583
G.481488234354915200074560464975534822
G.35570050547
G.214907
G.152831
ĐB830669
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 9/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bạc Liêu NGÀY 2/4/2024

G.895
G.7244
G.6836573875843
G.56451
G.420182053929745092990746052161649161
G.37346963823
G.223009
G.154954
ĐB532626
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 2/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBL NGÀY 26/3/2024

G.817
G.7671
G.6468653451256
G.50339
G.484069197056403037785827511613137077
G.33828497473
G.223411
G.161398
ĐB610432
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 26/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bạc Liêu NGÀY 19/3/2024

G.895
G.7581
G.6832881261213
G.55570
G.429686161527306627690538903043274754
G.32057118443
G.218029
G.118371
ĐB002939
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 19/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBL NGÀY 12/3/2024

G.844
G.7135
G.6226215676486
G.58932
G.412425850456101990358902694840032391
G.31753709371
G.265923
G.127006
ĐB907757
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 12/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXBL NGÀY 5/3/2024

G.845
G.7701
G.6783954009558
G.58616
G.459925686472686713109851403949937922
G.31356434879
G.201721
G.102596
ĐB758520
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 5/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bạc Liêu NGÀY 27/2/2024

G.896
G.7391
G.6857275105366
G.54921
G.471579829741879977791807477366479960
G.32475533542
G.279967
G.153872
ĐB404589
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 27/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBL NGÀY 20/2/2024

G.879
G.7592
G.6972371082985
G.50830
G.424329259253405180643087383613352048
G.32424014867
G.283332
G.141891
ĐB812901
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 20/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bạc Liêu NGÀY 13/2/2024

G.808
G.7599
G.6152409816545
G.59223
G.404210519415758582087436099205749668
G.32387170014
G.221134
G.118009
ĐB789605
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 13/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBL NGÀY 6/2/2024

G.852
G.7320
G.6039238373827
G.53019
G.423101137845087530880977416205099364
G.38149546248
G.225880
G.179602
ĐB710368
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 6/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXBL NGÀY 30/1/2024

G.840
G.7405
G.6722344063850
G.53957
G.450826410789620965883895989526315758
G.32771418579
G.235199
G.182090
ĐB758755
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 30/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bạc Liêu NGÀY 23/1/2024

G.820
G.7865
G.6829016269647
G.52942
G.443362800453354082444617007180762677
G.39688348044
G.298435
G.150555
ĐB044138
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 23/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBL NGÀY 16/1/2024

G.803
G.7230
G.6789852903789
G.52784
G.444158732648943249699153680073764491
G.31985307037
G.231443
G.182310
ĐB432494
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 16/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bạc Liêu NGÀY 9/1/2024

G.894
G.7254
G.6069208200834
G.52481
G.400296430564671319587272123547315830
G.30710783628
G.223626
G.140554
ĐB799733
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 9/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBL NGÀY 2/1/2024

G.848
G.7372
G.6216302162346
G.50670
G.407180694676392562453131689696403851
G.37284180783
G.281804
G.109858
ĐB404325
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 2/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXBL NGÀY 26/12/2023

G.832
G.7605
G.6712280438699
G.51215
G.435063900671154736384151266300862475
G.36334021237
G.282100
G.149038
ĐB757302
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 26/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bạc Liêu NGÀY 19/12/2023

G.806
G.7565
G.6155221748843
G.56875
G.482759345084973884473659001946735515
G.30387081543
G.292447
G.144510
ĐB391262
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 19/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBL NGÀY 12/12/2023

G.886
G.7316
G.6275564241657
G.57082
G.456338591873931716213359629480311614
G.32590551710
G.253903
G.173227
ĐB008040
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 12/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bạc Liêu NGÀY 5/12/2023

G.848
G.7720
G.6351808269339
G.58491
G.477573733865762594284881367326632316
G.39167278975
G.283478
G.102523
ĐB006152
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 5/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBL NGÀY 28/11/2023

G.891
G.7850
G.6867154224732
G.57954
G.480485146054782362318167237687946406
G.34359084746
G.254116
G.133531
ĐB552155
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 28/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXBL NGÀY 21/11/2023

G.834
G.7398
G.6736018027097
G.51536
G.428777394012539792542808408767172277
G.32331355070
G.231245
G.196638
ĐB378081
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 21/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bạc Liêu NGÀY 14/11/2023

G.837
G.7379
G.6591269016031
G.56940
G.424170613132000266573126704787682469
G.33357324739
G.223903
G.176331
ĐB630229
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 14/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBL NGÀY 7/11/2023

G.806
G.7250
G.6857531707823
G.57300
G.497305107056913085494078174579899757
G.35540551602
G.256476
G.112569
ĐB003028
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 7/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bạc Liêu NGÀY 31/10/2023

G.823
G.7011
G.6326011896487
G.54998
G.490133568829230437469716489632486874
G.36695696659
G.236175
G.183899
ĐB428867
0123456789
Bảng thống kê loto XSBL 31/10/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBL 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Bạc Liêu 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSBL 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Bạc Liêu 30 ngày gần nhất.

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSBL trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.

Xem thêm