XSDLK 30 Ngày - Kết Quả XSDLK 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 10/5/2022

Giải XSDLK
»
XSDLK 10/5/2022
G.8 36
G.7 496
G.6 1985 3055 1375
G.5 3935
G.4 61634 69037 07506 58478 06577 08421 99949
G.3 47997 07658
G.2 66778
G.1 68373
ĐB 239950
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 3/5/2022

Giải XSDLK
»
XSDLK 3/5/2022
G.8 34
G.7 250
G.6 0944 4917 2435
G.5 2068
G.4 42132 29822 63742 08761 15404 60745 29598
G.3 03309 37845
G.2 75193
G.1 71585
ĐB 260528
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 26/4/2022

Giải XSDLK
»
XSDLK 26/4/2022
G.8 63
G.7 500
G.6 6325 0141 3322
G.5 9102
G.4 31919 26100 80804 13753 14757 16339 82184
G.3 42256 57098
G.2 53728
G.1 25193
ĐB 243417
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 19/4/2022

Giải XSDLK
»
XSDLK 19/4/2022
G.8 95
G.7 485
G.6 4891 7075 5895
G.5 2056
G.4 34644 92950 50736 61008 44827 65557 54522
G.3 90497 33549
G.2 19422
G.1 22959
ĐB 636450
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 12/4/2022

Giải XSDLK
»
XSDLK 12/4/2022
G.8 16
G.7 445
G.6 8072 8537 0144
G.5 7412
G.4 68499 99916 85843 33743 76067 03955 04683
G.3 16689 07357
G.2 02347
G.1 47501
ĐB 860071
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 5/4/2022

Giải XSDLK
»
XSDLK 5/4/2022
G.8 98
G.7 656
G.6 4438 4653 8385
G.5 4711
G.4 28897 46020 88250 41783 91879 77626 90578
G.3 12918 56844
G.2 52758
G.1 70415
ĐB 156856
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 29/3/2022

Giải XSDLK
»
XSDLK 29/3/2022
G.8 10
G.7 183
G.6 7613 7983 9730
G.5 0065
G.4 03245 13791 12024 42317 55583 23421 34380
G.3 43387 54833
G.2 09347
G.1 50863
ĐB 392992
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 22/3/2022

Giải XSDLK
»
XSDLK 22/3/2022
G.8 74
G.7 384
G.6 1999 8414 5373
G.5 1857
G.4 42220 73543 92586 68826 96032 77931 08330
G.3 51519 77502
G.2 11968
G.1 66686
ĐB 226841
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 15/3/2022

Giải XSDLK
»
XSDLK 15/3/2022
G.8 87
G.7 379
G.6 4927 8819 1846
G.5 7980
G.4 80389 74710 93617 04372 05217 12791 78521
G.3 33901 16619
G.2 16279
G.1 23895
ĐB 505181
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 8/3/2022

Giải XSDLK
»
XSDLK 8/3/2022
G.8 84
G.7 851
G.6 8120 8367 4983
G.5 3809
G.4 49928 24932 52503 69820 46789 57715 77945
G.3 80575 62280
G.2 60098
G.1 11924
ĐB 997517
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 1/3/2022

Giải XSDLK
»
XSDLK 1/3/2022
G.8 55
G.7 654
G.6 8955 9005 5209
G.5 6157
G.4 18754 59055 07542 89304 30215 38391 13463
G.3 69410 01251
G.2 22343
G.1 44433
ĐB 835822
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 22/2/2022

Giải XSDLK
»
XSDLK 22/2/2022
G.8 03
G.7 757
G.6 6066 4505 6576
G.5 9864
G.4 99485 74479 30321 29362 94426 45325 79755
G.3 32887 95016
G.2 34166
G.1 40735
ĐB 527623
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 15/2/2022

Giải XSDLK
»
XSDLK 15/2/2022
G.8 36
G.7 700
G.6 6502 0033 5902
G.5 3931
G.4 83895 40271 85458 97540 29046 20255 40639
G.3 84506 21555
G.2 53704
G.1 83159
ĐB 253029
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 8/2/2022

Giải XSDLK
»
XSDLK 8/2/2022
G.8 12
G.7 275
G.6 6398 4365 8368
G.5 5317
G.4 11373 72128 38425 84399 69058 58352 95186
G.3 99465 37738
G.2 58545
G.1 56913
ĐB 789735
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 1/2/2022

Giải XSDLK
»
XSDLK 1/2/2022
G.8 39
G.7 963
G.6 0091 2616 0137
G.5 9443
G.4 90073 48138 49092 53593 60514 30235 95975
G.3 09434 38190
G.2 34119
G.1 64536
ĐB 004291
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 25/1/2022

Giải XSDLK
»
XSDLK 25/1/2022
G.8 33
G.7 314
G.6 3193 6971 8481
G.5 7636
G.4 46891 40734 39398 00108 00361 77199 06098
G.3 10339 85162
G.2 34820
G.1 39840
ĐB 751463
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 18/1/2022

Giải XSDLK
»
XSDLK 18/1/2022
G.8 96
G.7 436
G.6 5566 5520 4530
G.5 1045
G.4 23137 37753 05930 84561 51282 23207 77319
G.3 40627 93575
G.2 13163
G.1 80340
ĐB 707749
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 11/1/2022

Giải XSDLK
»
XSDLK 11/1/2022
G.8 53
G.7 055
G.6 4145 0663 2833
G.5 4246
G.4 89456 25411 68781 24166 32649 46709 09538
G.3 60058 84456
G.2 22485
G.1 84082
ĐB 032867
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 4/1/2022

Giải XSDLK
»
XSDLK 4/1/2022
G.8 13
G.7 222
G.6 8610 8617 2929
G.5 5066
G.4 37597 75704 63971 09823 76967 38983 24825
G.3 15863 16338
G.2 65354
G.1 64645
ĐB 137436
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 28/12/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 28/12/2021
G.8 62
G.7 162
G.6 7170 6911 4718
G.5 1599
G.4 79084 91299 20408 11064 97111 41350 53209
G.3 73722 15166
G.2 71019
G.1 21916
ĐB 692080
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 21/12/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 21/12/2021
G.8 08
G.7 983
G.6 4912 9510 2901
G.5 4562
G.4 33681 58925 80905 99725 21123 27619 70782
G.3 34931 71790
G.2 80165
G.1 97171
ĐB 113610
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 14/12/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 14/12/2021
G.8 03
G.7 059
G.6 9723 6647 4126
G.5 7345
G.4 02990 81950 94166 75275 87780 44983 42922
G.3 10534 90106
G.2 90413
G.1 66241
ĐB 770224
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 7/12/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 7/12/2021
G.8 81
G.7 227
G.6 1690 6033 2129
G.5 8183
G.4 75156 94562 60187 33490 04278 07008 89938
G.3 90788 59089
G.2 68763
G.1 91657
ĐB 825138
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 30/11/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 30/11/2021
G.8 67
G.7 827
G.6 5956 2653 1494
G.5 5045
G.4 82076 38898 24272 83125 46624 61340 61341
G.3 29846 88153
G.2 74083
G.1 90046
ĐB 049836
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 23/11/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 23/11/2021
G.8 31
G.7 501
G.6 8468 2917 3543
G.5 0708
G.4 28951 65090 39530 54496 26220 26400 27503
G.3 30518 73509
G.2 82184
G.1 66598
ĐB 396647
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 16/11/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 16/11/2021
G.8 59
G.7 400
G.6 3430 3417 3100
G.5 0109
G.4 01807 44356 10646 55337 09451 81281 65823
G.3 04260 22495
G.2 91160
G.1 15187
ĐB 520878
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 9/11/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 9/11/2021
G.8 94
G.7 722
G.6 6709 9916 5272
G.5 6612
G.4 41726 93865 19722 89390 23229 58668 76657
G.3 08873 33666
G.2 42594
G.1 54218
ĐB 489728
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 2/11/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 2/11/2021
G.8 25
G.7 007
G.6 3492 0006 3892
G.5 7722
G.4 81109 50516 75673 37189 78277 18945 58336
G.3 96794 45484
G.2 29973
G.1 30203
ĐB 375109
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 26/10/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 26/10/2021
G.8 60
G.7 499
G.6 0529 9186 2388
G.5 5067
G.4 00746 91757 55821 77174 60868 05103 05687
G.3 13377 33590
G.2 82436
G.1 95136
ĐB 379439
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 19/10/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 19/10/2021
G.8 76
G.7 608
G.6 3581 7305 8808
G.5 8771
G.4 17011 01179 81200 54049 19243 01514 22936
G.3 10214 25084
G.2 90614
G.1 53856
ĐB 553748
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Đắk Lắk

XSDLK 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Đắk Lắk 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSDLK 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Đắk Lắk 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSDLK trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.