XSDLK 30 Ngày - Kết Quả XSDLK 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 26/10/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 26/10/2021
G.8 60
G.7 499
G.6 0529 9186 2388
G.5 5067
G.4 00746 91757 55821 77174 60868 05103 05687
G.3 13377 33590
G.2 82436
G.1 95136
ĐB 379439
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 19/10/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 19/10/2021
G.8 76
G.7 608
G.6 3581 7305 8808
G.5 8771
G.4 17011 01179 81200 54049 19243 01514 22936
G.3 10214 25084
G.2 90614
G.1 53856
ĐB 553748
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 12/10/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 12/10/2021
G.8 88
G.7 674
G.6 7434 0680 4217
G.5 9045
G.4 00108 25477 76689 78129 61393 47435 60323
G.3 03538 63939
G.2 66112
G.1 71003
ĐB 736535
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 5/10/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 5/10/2021
G.8 76
G.7 867
G.6 8842 0309 5821
G.5 0961
G.4 44322 95881 13933 11766 27983 54243 40702
G.3 94039 10066
G.2 88711
G.1 74839
ĐB 339278
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 28/9/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 28/9/2021
G.8 20
G.7 341
G.6 9774 2113 4088
G.5 8407
G.4 08829 00889 02463 51492 70281 03079 26540
G.3 04832 34692
G.2 10276
G.1 57537
ĐB 956493
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 21/9/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 21/9/2021
G.8 31
G.7 782
G.6 7944 6514 8982
G.5 1802
G.4 40392 46479 58772 57142 07653 73229 97482
G.3 72635 58812
G.2 13030
G.1 10028
ĐB 027201
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 14/9/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 14/9/2021
G.8 20
G.7 752
G.6 3400 1110 3761
G.5 5137
G.4 62618 30505 63023 92980 19776 86029 13643
G.3 37325 83284
G.2 84856
G.1 79720
ĐB 922741
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 7/9/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 7/9/2021
G.8 98
G.7 799
G.6 0543 8680 0743
G.5 9293
G.4 34417 92080 19379 25556 78704 09593 59091
G.3 94318 83921
G.2 24636
G.1 25790
ĐB 837147
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 31/8/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 31/8/2021
G.8 57
G.7 383
G.6 8985 0170 7962
G.5 1261
G.4 02928 72002 45639 08123 57929 34558 90445
G.3 48217 86243
G.2 21271
G.1 09983
ĐB 100004
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 24/8/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 24/8/2021
G.8 27
G.7 190
G.6 8119 5323 3042
G.5 3062
G.4 85375 12918 83769 22286 58855 44271 78410
G.3 51890 48519
G.2 61551
G.1 15855
ĐB 414499
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 17/8/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 17/8/2021
G.8 63
G.7 674
G.6 1560 2758 7796
G.5 8935
G.4 32227 26771 90953 28726 11789 02869 54508
G.3 76203 62758
G.2 96128
G.1 62306
ĐB 724991
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 10/8/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 10/8/2021
G.8 77
G.7 701
G.6 1199 0028 7176
G.5 8061
G.4 85365 27505 57335 60991 56747 04783 52200
G.3 69085 95010
G.2 38590
G.1 08434
ĐB 332472
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 20/7/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 20/7/2021
G.8 43
G.7 208
G.6 2209 1464 5491
G.5 8154
G.4 63903 98195 22618 51109 78722 32851 73208
G.3 59470 90275
G.2 41214
G.1 95264
ĐB 734881
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 13/7/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 13/7/2021
G.8 16
G.7 241
G.6 1751 2047 8005
G.5 7697
G.4 87768 43969 98613 87796 02130 68080 62252
G.3 93569 55934
G.2 25708
G.1 67715
ĐB 680712
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 6/7/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 6/7/2021
G.8 57
G.7 949
G.6 2527 1478 5887
G.5 3393
G.4 24995 90192 62651 82590 62104 49248 44169
G.3 98662 08784
G.2 18434
G.1 98104
ĐB 874814
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 29/6/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 29/6/2021
G.8 99
G.7 053
G.6 3690 0876 7998
G.5 7577
G.4 49492 04013 59961 72883 22619 25327 28855
G.3 49033 79759
G.2 57209
G.1 16165
ĐB 089482
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 22/6/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 22/6/2021
G.8 43
G.7 291
G.6 3526 1442 9180
G.5 8062
G.4 24831 29694 76237 07040 44943 37265 92208
G.3 46248 05735
G.2 77100
G.1 81057
ĐB 012181
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 15/6/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 15/6/2021
G.8 66
G.7 133
G.6 3264 4096 5049
G.5 9548
G.4 68705 62571 22433 16291 32750 19362 48679
G.3 86483 45324
G.2 81672
G.1 71604
ĐB 966871
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 8/6/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 8/6/2021
G.8 94
G.7 477
G.6 1834 3445 3036
G.5 9429
G.4 32613 60272 68358 51590 96784 15376 38197
G.3 73962 55768
G.2 47920
G.1 61177
ĐB 447843
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 1/6/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 1/6/2021
G.8 53
G.7 273
G.6 8610 1149 6031
G.5 0863
G.4 47513 48475 02975 46147 36532 00040 02899
G.3 75777 98741
G.2 27416
G.1 15259
ĐB 138773
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 25/5/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 25/5/2021
G.8 08
G.7 099
G.6 0344 2492 4646
G.5 8754
G.4 91961 19267 07067 32262 44322 61308 49960
G.3 40741 31888
G.2 76415
G.1 28561
ĐB 471452
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 18/5/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 18/5/2021
G.8 32
G.7 652
G.6 2087 2309 2770
G.5 1224
G.4 05311 17851 00409 13108 74103 02042 35017
G.3 19649 13059
G.2 44836
G.1 85126
ĐB 589068
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 11/5/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 11/5/2021
G.8 86
G.7 407
G.6 8228 5096 9246
G.5 1488
G.4 11926 69375 49799 79689 81038 23558 65439
G.3 08151 22180
G.2 92964
G.1 59224
ĐB 701171
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 4/5/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 4/5/2021
G.8 16
G.7 129
G.6 9448 9959 5270
G.5 7138
G.4 06139 70305 24811 39172 42518 10079 68055
G.3 69708 30109
G.2 89297
G.1 80643
ĐB 623802
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 27/4/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 27/4/2021
G.8 50
G.7 519
G.6 7402 0520 1563
G.5 6619
G.4 29172 95040 67690 80701 54447 19938 64858
G.3 14526 89804
G.2 95082
G.1 53390
ĐB 046409
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 20/4/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 20/4/2021
G.8 18
G.7 836
G.6 6231 9524 8742
G.5 9227
G.4 44304 95011 46529 07929 53743 53861 00542
G.3 06649 77703
G.2 35597
G.1 64680
ĐB 758292
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 13/4/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 13/4/2021
G.8 94
G.7 105
G.6 4633 3209 9285
G.5 1009
G.4 16338 73285 93267 03564 42651 33890 59197
G.3 34519 66939
G.2 87811
G.1 01387
ĐB 095450
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 6/4/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 6/4/2021
G.8 61
G.7 099
G.6 3076 0791 8474
G.5 3467
G.4 25817 74724 02554 50012 75009 97487 38156
G.3 60153 49551
G.2 96179
G.1 36420
ĐB 122385
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 30/3/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 30/3/2021
G.8 98
G.7 672
G.6 5420 2392 4584
G.5 0789
G.4 40420 06407 59442 36880 56072 63211 75029
G.3 77976 96600
G.2 63888
G.1 65200
ĐB 973988
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 23/3/2021

Giải XSDLK
»
XSDLK 23/3/2021
G.8 60
G.7 662
G.6 3575 7908 5863
G.5 4467
G.4 14016 82589 04551 77326 77638 99750 65354
G.3 37740 49784
G.2 20885
G.1 28962
ĐB 872684
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Đắk Lắk

XSDLK 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Đắk Lắk 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSDLK 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Đắk Lắk 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSDLK trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.