XSDT 30 Ngày - Kết Quả XSDT 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 4/7/2022

Giải XSDT
»
XSDT 4/7/2022
G.8 92
G.7 555
G.6 8641 5961 1814
G.5 1754
G.4 51229 71592 99333 93209 35984 54595 78266
G.3 11249 24856
G.2 01747
G.1 92230
ĐB 776565
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 27/6/2022

Giải XSDT
»
XSDT 27/6/2022
G.8 19
G.7 279
G.6 9924 4560 2893
G.5 8089
G.4 68771 89667 90657 17952 37609 49998 35590
G.3 61262 11078
G.2 34194
G.1 77840
ĐB 142175
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 20/6/2022

Giải XSDT
»
XSDT 20/6/2022
G.8 84
G.7 285
G.6 9666 3373 3864
G.5 4091
G.4 56428 53232 90177 67543 97578 15175 30849
G.3 91024 75100
G.2 58277
G.1 00205
ĐB 572076
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 13/6/2022

Giải XSDT
»
XSDT 13/6/2022
G.8 80
G.7 854
G.6 6646 4783 7715
G.5 0883
G.4 17941 51012 04809 78416 66905 61906 61881
G.3 04452 68727
G.2 21351
G.1 93346
ĐB 596338
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 6/6/2022

Giải XSDT
»
XSDT 6/6/2022
G.8 22
G.7 419
G.6 3442 8987 5773
G.5 2955
G.4 29123 71204 23348 34977 76185 30765 29990
G.3 26827 67890
G.2 40435
G.1 20788
ĐB 038473
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 30/5/2022

Giải XSDT
»
XSDT 30/5/2022
G.8 27
G.7 488
G.6 0464 5914 6868
G.5 0470
G.4 69593 31728 29307 11289 49579 30694 44065
G.3 27817 69938
G.2 54512
G.1 76369
ĐB 778406
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 23/5/2022

Giải XSDT
»
XSDT 23/5/2022
G.8 21
G.7 704
G.6 9527 7717 9848
G.5 4098
G.4 40450 32754 52849 65917 92567 54326 91562
G.3 42316 33564
G.2 33518
G.1 29541
ĐB 076308
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 16/5/2022

Giải XSDT
»
XSDT 16/5/2022
G.8 58
G.7 468
G.6 6135 7989 7464
G.5 0771
G.4 08781 27815 99655 29839 14381 61518 28290
G.3 73168 24633
G.2 58661
G.1 76469
ĐB 037054
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 9/5/2022

Giải XSDT
»
XSDT 9/5/2022
G.8 68
G.7 017
G.6 7068 2052 4478
G.5 6415
G.4 01693 65581 19967 52264 81772 18450 24109
G.3 52573 97431
G.2 73036
G.1 56766
ĐB 757852
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 2/5/2022

Giải XSDT
»
XSDT 2/5/2022
G.8 16
G.7 053
G.6 7055 2310 6387
G.5 4388
G.4 94181 96891 34862 10176 18162 27159 13749
G.3 70758 23776
G.2 35479
G.1 23464
ĐB 914098
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 25/4/2022

Giải XSDT
»
XSDT 25/4/2022
G.8 55
G.7 936
G.6 7605 7938 0268
G.5 4757
G.4 57612 90703 20840 43866 62389 80093 78058
G.3 16232 39172
G.2 20558
G.1 57357
ĐB 720096
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 18/4/2022

Giải XSDT
»
XSDT 18/4/2022
G.8 07
G.7 142
G.6 2186 6584 7725
G.5 3194
G.4 52776 11451 31655 44687 04468 56089 62489
G.3 68790 57508
G.2 29343
G.1 10005
ĐB 405616
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 11/4/2022

Giải XSDT
»
XSDT 11/4/2022
G.8 94
G.7 236
G.6 9223 8568 0596
G.5 8568
G.4 91908 32292 93569 36755 52969 15538 17515
G.3 47519 66506
G.2 29107
G.1 29852
ĐB 206454
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 4/4/2022

Giải XSDT
»
XSDT 4/4/2022
G.8 00
G.7 860
G.6 7947 2865 9381
G.5 3213
G.4 48379 17516 13788 65324 21154 97180 33771
G.3 76180 92023
G.2 10070
G.1 69302
ĐB 365662
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 28/3/2022

Giải XSDT
»
XSDT 28/3/2022
G.8 21
G.7 845
G.6 3707 2536 9206
G.5 3583
G.4 03956 13123 57034 69449 04816 59784 83792
G.3 69420 59175
G.2 63597
G.1 09862
ĐB 842663
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 21/3/2022

Giải XSDT
»
XSDT 21/3/2022
G.8 87
G.7 557
G.6 9178 4283 0074
G.5 0207
G.4 99199 37836 19162 94956 98134 32823 87407
G.3 62956 32204
G.2 58710
G.1 67543
ĐB 026623
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 14/3/2022

Giải XSDT
»
XSDT 14/3/2022
G.8 52
G.7 227
G.6 0072 4918 4735
G.5 6778
G.4 27385 17110 56543 56269 53118 09774 75716
G.3 02248 18573
G.2 55727
G.1 04277
ĐB 277782
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 7/3/2022

Giải XSDT
»
XSDT 7/3/2022
G.8 01
G.7 064
G.6 8794 4406 3649
G.5 7362
G.4 35902 95020 39488 11595 41831 98052 57484
G.3 69630 17665
G.2 90773
G.1 81996
ĐB 565363
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 28/2/2022

Giải XSDT
»
XSDT 28/2/2022
G.8 45
G.7 135
G.6 9699 9592 6352
G.5 0203
G.4 50203 48473 34233 10644 99493 61363 52743
G.3 95340 79829
G.2 12332
G.1 46795
ĐB 045782
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 21/2/2022

Giải XSDT
»
XSDT 21/2/2022
G.8 46
G.7 921
G.6 3802 8657 6428
G.5 2951
G.4 86715 90506 41207 07206 91551 83486 60940
G.3 15604 91480
G.2 11348
G.1 42739
ĐB 844598
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 14/2/2022

Giải XSDT
»
XSDT 14/2/2022
G.8 14
G.7 716
G.6 4467 8918 4295
G.5 5665
G.4 00650 12092 53347 95192 57018 40818 66307
G.3 62287 82926
G.2 22785
G.1 11255
ĐB 608400
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 7/2/2022

Giải XSDT
»
XSDT 7/2/2022
G.8 71
G.7 365
G.6 3877 4320 3232
G.5 1866
G.4 37922 27454 63263 72303 22768 49590 40892
G.3 44938 85575
G.2 51679
G.1 46604
ĐB 627156
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 31/1/2022

Giải XSDT
»
XSDT 31/1/2022
G.8 93
G.7 987
G.6 3917 8566 8792
G.5 4542
G.4 36645 37951 60070 28933 77163 48564 15113
G.3 70276 45378
G.2 73080
G.1 12866
ĐB 493582
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 24/1/2022

Giải XSDT
»
XSDT 24/1/2022
G.8 74
G.7 554
G.6 3913 8630 2302
G.5 7770
G.4 91943 57266 14580 78260 02859 87503 15295
G.3 55163 18367
G.2 34811
G.1 46523
ĐB 708802
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 17/1/2022

Giải XSDT
»
XSDT 17/1/2022
G.8 45
G.7 828
G.6 4097 8845 2678
G.5 0079
G.4 64191 73359 38457 45493 24686 46098 43169
G.3 53419 65911
G.2 34363
G.1 31829
ĐB 555879
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 10/1/2022

Giải XSDT
»
XSDT 10/1/2022
G.8 71
G.7 894
G.6 6252 8812 5788
G.5 6452
G.4 76891 74856 00443 03343 45579 34486 60318
G.3 94176 84759
G.2 18398
G.1 85438
ĐB 097501
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 3/1/2022

Giải XSDT
»
XSDT 3/1/2022
G.8 29
G.7 348
G.6 5854 4311 1261
G.5 1492
G.4 29782 27356 38512 11660 67592 25555 61095
G.3 37461 77550
G.2 82867
G.1 59268
ĐB 128514
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 27/12/2021

Giải XSDT
»
XSDT 27/12/2021
G.8 87
G.7 088
G.6 7957 3343 6934
G.5 0947
G.4 98426 13244 81002 73559 28354 35153 36931
G.3 40742 34430
G.2 44055
G.1 85185
ĐB 336247
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 20/12/2021

Giải XSDT
»
XSDT 20/12/2021
G.8 91
G.7 869
G.6 0043 1105 4768
G.5 3203
G.4 74601 20177 81734 70999 01275 57770 00690
G.3 45995 66386
G.2 21466
G.1 78256
ĐB 268522
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 13/12/2021

Giải XSDT
»
XSDT 13/12/2021
G.8 39
G.7 002
G.6 7658 7771 1547
G.5 6200
G.4 07457 51903 43742 70880 21710 43992 80708
G.3 59093 92198
G.2 41376
G.1 91117
ĐB 255738
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Đồng Tháp

XSDT 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Đồng Tháp 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSDT 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Đồng Tháp 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSDT trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.