XSNT 30 Ngày - Kết Quả XSNT 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 21/1/2022

Giải XSNT
»
XSNT 21/1/2022
G.8 30
G.7 393
G.6 1776 0436 8279
G.5 9655
G.4 32286 60665 08733 52730 95051 76351 29127
G.3 32666 71138
G.2 90668
G.1 11544
ĐB 658093
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 14/1/2022

Giải XSNT
»
XSNT 14/1/2022
G.8 29
G.7 459
G.6 0069 4169 0411
G.5 8253
G.4 80016 13396 26515 12652 14775 84847 19556
G.3 58591 34704
G.2 76190
G.1 55011
ĐB 973858
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 7/1/2022

Giải XSNT
»
XSNT 7/1/2022
G.8 74
G.7 842
G.6 7302 6941 5456
G.5 6627
G.4 14499 10803 95816 22845 55052 34891 09211
G.3 83114 12774
G.2 05018
G.1 65485
ĐB 992577
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 31/12/2021

Giải XSNT
»
XSNT 31/12/2021
G.8 74
G.7 694
G.6 1340 8093 8575
G.5 7478
G.4 26633 76918 50243 56776 26339 84070 24018
G.3 24585 98629
G.2 96566
G.1 34803
ĐB 737430
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 24/12/2021

Giải XSNT
»
XSNT 24/12/2021
G.8 19
G.7 127
G.6 3442 5364 4074
G.5 2478
G.4 27802 21655 12075 97749 06669 59266 41700
G.3 75141 75287
G.2 23132
G.1 20582
ĐB 643010
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 17/12/2021

Giải XSNT
»
XSNT 17/12/2021
G.8 96
G.7 071
G.6 7797 7664 4272
G.5 4161
G.4 62426 32352 42220 13740 30763 94713 12204
G.3 58376 85809
G.2 47773
G.1 53465
ĐB 891977
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 10/12/2021

Giải XSNT
»
XSNT 10/12/2021
G.8 97
G.7 681
G.6 7592 3203 6616
G.5 1525
G.4 54999 11515 43003 92762 21641 34820 80136
G.3 77014 45610
G.2 30976
G.1 94013
ĐB 678748
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 3/12/2021

Giải XSNT
»
XSNT 3/12/2021
G.8 71
G.7 864
G.6 3543 4483 6394
G.5 3714
G.4 35262 26895 46485 94236 18208 01929 76317
G.3 15621 02372
G.2 43360
G.1 05899
ĐB 410142
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 26/11/2021

Giải XSNT
»
XSNT 26/11/2021
G.8 05
G.7 166
G.6 3970 7690 1855
G.5 6341
G.4 32444 28624 65104 31604 07444 35731 60991
G.3 14799 58968
G.2 99156
G.1 99568
ĐB 280459
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 19/11/2021

Giải XSNT
»
XSNT 19/11/2021
G.8 89
G.7 552
G.6 2283 7356 0938
G.5 9285
G.4 74282 57396 92351 19557 38349 30669 85896
G.3 75724 52246
G.2 08689
G.1 89903
ĐB 136410
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 12/11/2021

Giải XSNT
»
XSNT 12/11/2021
G.8 83
G.7 363
G.6 1445 9884 7592
G.5 4416
G.4 24964 08945 97203 70902 01402 67731 82501
G.3 52648 80833
G.2 74676
G.1 92025
ĐB 000177
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 5/11/2021

Giải XSNT
»
XSNT 5/11/2021
G.8 06
G.7 258
G.6 7359 2086 6522
G.5 0951
G.4 98014 02248 59983 23970 39146 50703 40984
G.3 65854 56600
G.2 21810
G.1 44237
ĐB 842628
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 29/10/2021

Giải XSNT
»
XSNT 29/10/2021
G.8 31
G.7 724
G.6 3886 5518 5135
G.5 0921
G.4 28357 85023 71988 32846 21422 66630 43760
G.3 70731 67673
G.2 38522
G.1 49040
ĐB 714018
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 22/10/2021

Giải XSNT
»
XSNT 22/10/2021
G.8 92
G.7 526
G.6 6351 0069 4010
G.5 3346
G.4 05311 44127 78660 17558 04172 74009 80250
G.3 80943 42928
G.2 38953
G.1 10153
ĐB 960406
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 15/10/2021

Giải XSNT
»
XSNT 15/10/2021
G.8 87
G.7 982
G.6 8442 6243 2347
G.5 1619
G.4 41081 03890 56051 27541 71108 31135 14684
G.3 77554 68885
G.2 58216
G.1 53316
ĐB 628444
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 8/10/2021

Giải XSNT
»
XSNT 8/10/2021
G.8 58
G.7 932
G.6 9585 2599 5603
G.5 1244
G.4 54972 71964 48929 45955 61848 45652 94693
G.3 53165 82068
G.2 87454
G.1 70475
ĐB 650266
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 1/10/2021

Giải XSNT
»
XSNT 1/10/2021
G.8 19
G.7 255
G.6 5625 2697 1571
G.5 1119
G.4 41553 92561 07547 60365 20444 10678 37340
G.3 65990 70868
G.2 05283
G.1 22867
ĐB 754157
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 24/9/2021

Giải XSNT
»
XSNT 24/9/2021
G.8 99
G.7 550
G.6 6611 9079 5517
G.5 0203
G.4 28625 62371 35688 78398 85232 26186 25740
G.3 81617 68874
G.2 06202
G.1 24620
ĐB 851226
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 17/9/2021

Giải XSNT
»
XSNT 17/9/2021
G.8 61
G.7 284
G.6 5483 5543 5443
G.5 8875
G.4 53853 21923 30340 44340 44254 58170 16949
G.3 33005 16552
G.2 82891
G.1 04574
ĐB 011607
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 10/9/2021

Giải XSNT
»
XSNT 10/9/2021
G.8 24
G.7 646
G.6 7453 4887 6504
G.5 9040
G.4 73780 88404 79465 79041 93878 10307 01735
G.3 11098 78266
G.2 51416
G.1 52624
ĐB 562273
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 3/9/2021

Giải XSNT
»
XSNT 3/9/2021
G.8 31
G.7 712
G.6 0266 9274 2988
G.5 9405
G.4 90720 74685 11907 65615 87234 63990 49311
G.3 51051 07420
G.2 81444
G.1 52559
ĐB 167630
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 27/8/2021

Giải XSNT
»
XSNT 27/8/2021
G.8 60
G.7 307
G.6 1903 5724 2272
G.5 2869
G.4 68478 49553 98638 82600 24620 32497 32859
G.3 36906 20409
G.2 31530
G.1 97355
ĐB 744511
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 20/8/2021

Giải XSNT
»
XSNT 20/8/2021
G.8 70
G.7 195
G.6 1802 6868 4325
G.5 0662
G.4 11118 36441 53802 95122 46206 31601 80540
G.3 08407 64779
G.2 40918
G.1 45849
ĐB 430430
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 13/8/2021

Giải XSNT
»
XSNT 13/8/2021
G.8 86
G.7 134
G.6 7975 3654 8870
G.5 1604
G.4 88545 81486 04089 03602 38144 45279 98210
G.3 29729 05622
G.2 82622
G.1 94014
ĐB 489709
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 30/7/2021

Giải XSNT
»
XSNT 30/7/2021
G.8 10
G.7 951
G.6 7783 0561 1625
G.5 1888
G.4 25141 56204 28015 04728 38941 84309 20763
G.3 20095 91438
G.2 28352
G.1 96733
ĐB 903997
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 23/7/2021

Giải XSNT
»
XSNT 23/7/2021
G.8 98
G.7 767
G.6 4713 1170 2970
G.5 4310
G.4 65114 91524 12164 99125 08033 34245 76576
G.3 51070 40554
G.2 54926
G.1 22261
ĐB 289354
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 16/7/2021

Giải XSNT
»
XSNT 16/7/2021
G.8 17
G.7 238
G.6 9571 1044 0801
G.5 3769
G.4 39570 77899 82384 42340 75992 47462 54204
G.3 92836 78561
G.2 52476
G.1 21724
ĐB 289385
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 9/7/2021

Giải XSNT
»
XSNT 9/7/2021
G.8 23
G.7 131
G.6 3239 9713 6328
G.5 6783
G.4 40878 78902 89515 35609 90009 72403 12156
G.3 67100 07929
G.2 23138
G.1 36234
ĐB 336123
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 2/7/2021

Giải XSNT
»
XSNT 2/7/2021
G.8 31
G.7 920
G.6 9643 2916 8352
G.5 3552
G.4 77062 84313 47141 43588 36284 74761 06687
G.3 15688 32376
G.2 45677
G.1 27801
ĐB 382396
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 25/6/2021

Giải XSNT
»
XSNT 25/6/2021
G.8 42
G.7 942
G.6 3582 3812 6240
G.5 3558
G.4 29562 32005 37471 88528 53648 51440 47925
G.3 18105 16756
G.2 21581
G.1 67027
ĐB 163353
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Ninh Thuận

XSNT 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Ninh Thuận 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSNT 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Ninh Thuận 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSNT trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.