XSNT 30 Ngày - Kết Quả XSNT 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 1/7/2022

Giải XSNT
»
XSNT 1/7/2022
G.8 69
G.7 805
G.6 0365 2658 2165
G.5 3530
G.4 55548 15324 61050 02378 60472 07556 15618
G.3 18501 62191
G.2 31794
G.1 94740
ĐB 833422
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 24/6/2022

Giải XSNT
»
XSNT 24/6/2022
G.8 14
G.7 248
G.6 9932 3615 2937
G.5 4566
G.4 09788 29203 18085 51471 85531 53710 34474
G.3 81628 80454
G.2 12236
G.1 78952
ĐB 738448
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 17/6/2022

Giải XSNT
»
XSNT 17/6/2022
G.8 87
G.7 669
G.6 6478 9034 7788
G.5 8251
G.4 53073 01759 18907 68497 54043 98716 14259
G.3 66179 51003
G.2 14574
G.1 98020
ĐB 963977
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 10/6/2022

Giải XSNT
»
XSNT 10/6/2022
G.8 04
G.7 488
G.6 2978 4750 0298
G.5 5232
G.4 12351 54445 66196 87447 51696 55639 03137
G.3 47057 94505
G.2 66544
G.1 84937
ĐB 134478
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 3/6/2022

Giải XSNT
»
XSNT 3/6/2022
G.8 01
G.7 656
G.6 5950 9503 5132
G.5 1277
G.4 84811 80623 02488 67103 51938 29274 73549
G.3 93731 26386
G.2 70500
G.1 94187
ĐB 807492
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 27/5/2022

Giải XSNT
»
XSNT 27/5/2022
G.8 54
G.7 405
G.6 0827 5884 7628
G.5 0136
G.4 68312 09314 86067 40703 40747 79935 74033
G.3 52017 03311
G.2 26419
G.1 94383
ĐB 740536
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 20/5/2022

Giải XSNT
»
XSNT 20/5/2022
G.8 89
G.7 089
G.6 7636 6216 1957
G.5 7484
G.4 35595 80100 44048 15358 33753 35937 73940
G.3 10037 50979
G.2 76625
G.1 66733
ĐB 664159
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 13/5/2022

Giải XSNT
»
XSNT 13/5/2022
G.8 41
G.7 200
G.6 7383 6263 3965
G.5 9412
G.4 29823 73471 13895 54443 47643 56625 36059
G.3 82897 86078
G.2 59429
G.1 11265
ĐB 256350
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 6/5/2022

Giải XSNT
»
XSNT 6/5/2022
G.8 33
G.7 709
G.6 3989 8043 3338
G.5 1686
G.4 09138 24808 99938 36346 70348 42253 06369
G.3 75154 13890
G.2 08342
G.1 34888
ĐB 976675
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 29/4/2022

Giải XSNT
»
XSNT 29/4/2022
G.8 81
G.7 468
G.6 0516 9910 2755
G.5 8942
G.4 02395 17868 43484 84142 10129 04489 27013
G.3 88719 94658
G.2 75495
G.1 10382
ĐB 642529
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 22/4/2022

Giải XSNT
»
XSNT 22/4/2022
G.8 91
G.7 171
G.6 3203 6394 7408
G.5 7458
G.4 09158 68084 17931 69263 73809 02399 62952
G.3 50174 93190
G.2 67301
G.1 73697
ĐB 822099
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 15/4/2022

Giải XSNT
»
XSNT 15/4/2022
G.8 13
G.7 181
G.6 0693 3644 4445
G.5 4476
G.4 34396 56373 61857 33822 00326 39976 96752
G.3 66351 04747
G.2 74419
G.1 90344
ĐB 948670
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 8/4/2022

Giải XSNT
»
XSNT 8/4/2022
G.8 89
G.7 358
G.6 6678 4645 9798
G.5 2010
G.4 81523 53943 68581 91821 20685 53383 00190
G.3 31773 66524
G.2 22253
G.1 25880
ĐB 481115
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 1/4/2022

Giải XSNT
»
XSNT 1/4/2022
G.8 69
G.7 574
G.6 0418 4684 8153
G.5 0461
G.4 20012 71480 22871 27836 60754 95584 26684
G.3 48516 02960
G.2 16024
G.1 74055
ĐB 245225
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 25/3/2022

Giải XSNT
»
XSNT 25/3/2022
G.8 44
G.7 311
G.6 1437 2786 3422
G.5 7046
G.4 79484 25110 58311 80799 65982 96565 83542
G.3 43301 90943
G.2 45505
G.1 55393
ĐB 282001
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 18/3/2022

Giải XSNT
»
XSNT 18/3/2022
G.8 62
G.7 580
G.6 7525 3816 3531
G.5 4048
G.4 33044 77775 28165 51084 86371 44661 87759
G.3 89868 08240
G.2 82308
G.1 54503
ĐB 107160
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 11/3/2022

Giải XSNT
»
XSNT 11/3/2022
G.8 71
G.7 563
G.6 1137 1528 5386
G.5 5272
G.4 77509 04200 01317 59081 34388 68920 34608
G.3 06851 41914
G.2 00101
G.1 38016
ĐB 062580
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 4/3/2022

Giải XSNT
»
XSNT 4/3/2022
G.8 90
G.7 658
G.6 9857 9038 1700
G.5 5211
G.4 46189 52533 22178 41922 01515 99700 36090
G.3 85194 33941
G.2 61643
G.1 86104
ĐB 688821
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 25/2/2022

Giải XSNT
»
XSNT 25/2/2022
G.8 66
G.7 766
G.6 8952 5185 2706
G.5 8270
G.4 35165 46805 63227 53309 17186 68241 61912
G.3 52061 05294
G.2 27977
G.1 75215
ĐB 662215
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 18/2/2022

Giải XSNT
»
XSNT 18/2/2022
G.8 22
G.7 183
G.6 4546 9066 4319
G.5 8589
G.4 80647 80236 77043 61172 96559 39771 21561
G.3 62797 88643
G.2 93661
G.1 54739
ĐB 581657
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 11/2/2022

Giải XSNT
»
XSNT 11/2/2022
G.8 00
G.7 159
G.6 8926 7918 0575
G.5 4993
G.4 08564 97293 52538 47877 33220 31360 19078
G.3 53997 35734
G.2 93340
G.1 78869
ĐB 132306
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 4/2/2022

Giải XSNT
»
XSNT 4/2/2022
G.8 02
G.7 553
G.6 6858 8536 3113
G.5 2809
G.4 07827 27950 68254 22161 31365 89093 15958
G.3 67425 20444
G.2 12441
G.1 89856
ĐB 427805
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 28/1/2022

Giải XSNT
»
XSNT 28/1/2022
G.8 38
G.7 420
G.6 7800 2008 3848
G.5 2730
G.4 99616 52642 19990 25927 88929 53639 15727
G.3 88399 24841
G.2 50544
G.1 39832
ĐB 051532
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 21/1/2022

Giải XSNT
»
XSNT 21/1/2022
G.8 30
G.7 393
G.6 1776 0436 8279
G.5 9655
G.4 32286 60665 08733 52730 95051 76351 29127
G.3 32666 71138
G.2 90668
G.1 11544
ĐB 658093
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 14/1/2022

Giải XSNT
»
XSNT 14/1/2022
G.8 29
G.7 459
G.6 0069 4169 0411
G.5 8253
G.4 80016 13396 26515 12652 14775 84847 19556
G.3 58591 34704
G.2 76190
G.1 55011
ĐB 973858
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 7/1/2022

Giải XSNT
»
XSNT 7/1/2022
G.8 74
G.7 842
G.6 7302 6941 5456
G.5 6627
G.4 14499 10803 95816 22845 55052 34891 09211
G.3 83114 12774
G.2 05018
G.1 65485
ĐB 992577
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 31/12/2021

Giải XSNT
»
XSNT 31/12/2021
G.8 74
G.7 694
G.6 1340 8093 8575
G.5 7478
G.4 26633 76918 50243 56776 26339 84070 24018
G.3 24585 98629
G.2 96566
G.1 34803
ĐB 737430
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 24/12/2021

Giải XSNT
»
XSNT 24/12/2021
G.8 19
G.7 127
G.6 3442 5364 4074
G.5 2478
G.4 27802 21655 12075 97749 06669 59266 41700
G.3 75141 75287
G.2 23132
G.1 20582
ĐB 643010
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 17/12/2021

Giải XSNT
»
XSNT 17/12/2021
G.8 96
G.7 071
G.6 7797 7664 4272
G.5 4161
G.4 62426 32352 42220 13740 30763 94713 12204
G.3 58376 85809
G.2 47773
G.1 53465
ĐB 891977
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 10/12/2021

Giải XSNT
»
XSNT 10/12/2021
G.8 97
G.7 681
G.6 7592 3203 6616
G.5 1525
G.4 54999 11515 43003 92762 21641 34820 80136
G.3 77014 45610
G.2 30976
G.1 94013
ĐB 678748
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Ninh Thuận

XSNT 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Ninh Thuận 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSNT 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Ninh Thuận 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSNT trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.