XSNT 30 Ngày - Kết Quả XSNT 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSNT NGÀY 24/5/2024

G.872
G.7512
G.6227203022313
G.55712
G.474442030397949302131844484864195921
G.35358178232
G.295710
G.124585
ĐB052482
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 24/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9
Có thể bạn quan tâm
Dự đoán XSMT 26/5/2024 - Soi cầu xổ số Miền Trung 26-5 chính xác 100

SXNT NGÀY 17/5/2024

G.893
G.7403
G.6397251383608
G.52903
G.426144198892492737656237171101204227
G.35253714967
G.246895
G.117518
ĐB886604
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 17/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Ninh Thuận NGÀY 10/5/2024

G.868
G.7183
G.6074110348006
G.53109
G.485886057591308015525265768825906056
G.34861724844
G.237606
G.181486
ĐB835554
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 10/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSNT NGÀY 3/5/2024

G.816
G.7256
G.6645707437041
G.51583
G.430299602764580033026573536777605632
G.34425228015
G.231911
G.141117
ĐB920918
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 3/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Ninh Thuận NGÀY 26/4/2024

G.831
G.7540
G.6199478990535
G.53718
G.472207784569072232287368648256690238
G.34766796890
G.288618
G.176120
ĐB780439
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 26/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNT NGÀY 19/4/2024

G.830
G.7604
G.6655661282687
G.51437
G.499298930816910022458030466853739233
G.38681187469
G.262139
G.198096
ĐB231269
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 19/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXNT NGÀY 12/4/2024

G.857
G.7827
G.6413647201163
G.52465
G.488915350601995838918530119065839844
G.30123879710
G.280946
G.160755
ĐB465562
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 12/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Ninh Thuận NGÀY 5/4/2024

G.874
G.7062
G.6115963575270
G.58678
G.477729987247431490089207167913127889
G.32159127099
G.289873
G.167016
ĐB329648
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 5/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSNT NGÀY 29/3/2024

G.826
G.7119
G.6704783803494
G.54701
G.400850613986851456449942868241355070
G.32922764534
G.206384
G.100822
ĐB417381
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 29/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Ninh Thuận NGÀY 22/3/2024

G.875
G.7948
G.6222536094287
G.54662
G.455618326942592609462061469866851894
G.36501704262
G.229944
G.191920
ĐB809490
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 22/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNT NGÀY 15/3/2024

G.856
G.7064
G.6186962096929
G.55227
G.458372487867572757454994763725794615
G.31642878129
G.234641
G.114509
ĐB974278
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 15/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXNT NGÀY 8/3/2024

G.816
G.7059
G.6326657589084
G.56169
G.495853864861278908910180878737797752
G.35728251615
G.238290
G.129990
ĐB648970
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 8/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Ninh Thuận NGÀY 1/3/2024

G.817
G.7650
G.6628192375398
G.57953
G.412589371314168977664645115515152122
G.39822498984
G.296629
G.104572
ĐB173882
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 1/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSNT NGÀY 23/2/2024

G.815
G.7036
G.6464892503838
G.56211
G.487483887425629615808409704319434286
G.39261568612
G.214656
G.146249
ĐB706092
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 23/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Ninh Thuận NGÀY 16/2/2024

G.861
G.7489
G.6855244643824
G.53405
G.417033555430903113812176087410659531
G.30719223676
G.285035
G.145504
ĐB143106
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 16/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNT NGÀY 9/2/2024

G.826
G.7715
G.6518440653131
G.54276
G.404751158824778631959418593426549025
G.36703411440
G.240211
G.117545
ĐB189383
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 9/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXNT NGÀY 2/2/2024

G.876
G.7128
G.6268639790425
G.55035
G.426919537484938326390510349043775704
G.36376729769
G.212351
G.117275
ĐB725861
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 2/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Ninh Thuận NGÀY 26/1/2024

G.837
G.7064
G.6342557776369
G.56351
G.474388916213644094862914681811861943
G.39800990732
G.225889
G.105766
ĐB793295
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 26/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSNT NGÀY 19/1/2024

G.840
G.7976
G.6228028343543
G.53102
G.424998090205126647561684164298345653
G.39034909516
G.279575
G.151366
ĐB385198
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 19/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Ninh Thuận NGÀY 12/1/2024

G.835
G.7411
G.6649960876447
G.58206
G.478494909619937182861620532799730015
G.39403993804
G.234584
G.116332
ĐB413037
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 12/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNT NGÀY 5/1/2024

G.882
G.7146
G.6242868262190
G.57352
G.481057926615552175639788721619904725
G.37096401730
G.276794
G.166575
ĐB355850
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 5/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXNT NGÀY 29/12/2023

G.882
G.7962
G.6472401612314
G.58120
G.493457536376060500795185954364615584
G.38576686949
G.241795
G.107657
ĐB616590
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 29/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Ninh Thuận NGÀY 22/12/2023

G.818
G.7972
G.6433216973408
G.59732
G.461295354452121640283246470061565968
G.31992971103
G.251549
G.147865
ĐB609514
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 22/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSNT NGÀY 15/12/2023

G.849
G.7028
G.6990033112393
G.56565
G.451683639291283067015712191500135952
G.37156089834
G.211661
G.147619
ĐB666650
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 15/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Ninh Thuận NGÀY 8/12/2023

G.818
G.7934
G.6547988489073
G.53613
G.402226810180199921008478488689340905
G.37216283589
G.298326
G.189123
ĐB435861
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 8/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNT NGÀY 1/12/2023

G.844
G.7645
G.6528595134584
G.53913
G.458344977310078515418213963924435309
G.30214042326
G.201620
G.199789
ĐB000736
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 1/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXNT NGÀY 24/11/2023

G.868
G.7396
G.6657808640081
G.56179
G.487543253354053734751951358308550164
G.32595565598
G.229994
G.102870
ĐB419588
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 24/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Ninh Thuận NGÀY 17/11/2023

G.815
G.7056
G.6337842551495
G.50734
G.486380677175302525554631042455477464
G.35242591935
G.290147
G.110094
ĐB829996
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 17/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSNT NGÀY 10/11/2023

G.899
G.7546
G.6336719627865
G.50341
G.459099349270518968308175740563913726
G.30707967310
G.275911
G.108005
ĐB317566
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 10/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Ninh Thuận NGÀY 3/11/2023

G.829
G.7462
G.6504752687271
G.55929
G.418095760889000522925438297063973215
G.34905309210
G.272188
G.131696
ĐB659770
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 3/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNT 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Ninh Thuận 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSNT 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Ninh Thuận 30 ngày gần nhất.

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSNT trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.

Xem thêm