XSNT 30 Ngày - Kết Quả XSNT 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 18/6/2021

Giải XSNT
»
XSNT 18/6/2021
G.8 00
G.7 127
G.6 1800 0821 2396
G.5 0111
G.4 47820 38486 47951 68744 87190 51839 71704
G.3 45040 83300
G.2 02935
G.1 68376
ĐB 303729
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 11/6/2021

Giải XSNT
»
XSNT 11/6/2021
G.8 62
G.7 958
G.6 0227 2941 0838
G.5 1513
G.4 88445 36391 92198 10553 43789 19782 38543
G.3 66390 71385
G.2 11969
G.1 21144
ĐB 607428
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 4/6/2021

Giải XSNT
»
XSNT 4/6/2021
G.8 04
G.7 317
G.6 2761 3718 4793
G.5 1317
G.4 15317 50480 28121 27686 63940 15242 18962
G.3 56580 37420
G.2 20495
G.1 52969
ĐB 999506
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 28/5/2021

Giải XSNT
»
XSNT 28/5/2021
G.8 57
G.7 866
G.6 5148 5828 9048
G.5 2370
G.4 07775 33608 70168 97313 66450 66424 78788
G.3 60341 98945
G.2 67678
G.1 24632
ĐB 291441
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 21/5/2021

Giải XSNT
»
XSNT 21/5/2021
G.8 75
G.7 796
G.6 1852 7078 1278
G.5 3801
G.4 95285 53257 23496 43695 13547 12344 99971
G.3 65210 44792
G.2 69805
G.1 30409
ĐB 069063
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 14/5/2021

Giải XSNT
»
XSNT 14/5/2021
G.8 55
G.7 632
G.6 8488 5919 9646
G.5 1311
G.4 92579 64028 09127 43244 96595 79715 34556
G.3 76255 42868
G.2 01976
G.1 97711
ĐB 724854
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 7/5/2021

Giải XSNT
»
XSNT 7/5/2021
G.8 23
G.7 120
G.6 7683 7360 2974
G.5 6065
G.4 79069 08065 03717 88896 99615 02292 03289
G.3 04336 42071
G.2 08689
G.1 34936
ĐB 201182
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 30/4/2021

Giải XSNT
»
XSNT 30/4/2021
G.8 05
G.7 069
G.6 8682 6233 3131
G.5 9880
G.4 98003 83745 02448 70827 85350 81069 68682
G.3 24235 00289
G.2 41390
G.1 57779
ĐB 412804
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 23/4/2021

Giải XSNT
»
XSNT 23/4/2021
G.8 30
G.7 780
G.6 5501 8873 1053
G.5 2318
G.4 62099 98983 66942 83699 62851 59358 70927
G.3 22559 92639
G.2 95691
G.1 39879
ĐB 499218
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 16/4/2021

Giải XSNT
»
XSNT 16/4/2021
G.8 71
G.7 096
G.6 9044 0022 0041
G.5 5850
G.4 44497 89567 66272 04006 12284 98007 88695
G.3 21238 01295
G.2 02971
G.1 84868
ĐB 761627
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 9/4/2021

Giải XSNT
»
XSNT 9/4/2021
G.8 59
G.7 006
G.6 3785 5512 2251
G.5 5960
G.4 23876 71796 68614 78853 86650 89731 07811
G.3 16293 39332
G.2 93762
G.1 83286
ĐB 862570
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 2/4/2021

Giải XSNT
»
XSNT 2/4/2021
G.8 60
G.7 352
G.6 9314 8553 7667
G.5 1846
G.4 51412 73064 69420 37885 08578 24820 72718
G.3 83749 36846
G.2 55328
G.1 53290
ĐB 318276
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 26/3/2021

Giải XSNT
»
XSNT 26/3/2021
G.8 12
G.7 405
G.6 7654 3525 8893
G.5 1853
G.4 13083 29218 94875 26670 48887 01536 87814
G.3 54081 17127
G.2 64538
G.1 35820
ĐB 366321
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 19/3/2021

Giải XSNT
»
XSNT 19/3/2021
G.8 12
G.7 496
G.6 8260 8967 8423
G.5 0581
G.4 74191 75855 88127 81440 07152 35380 05772
G.3 25403 35043
G.2 19415
G.1 61596
ĐB 850304
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 12/3/2021

Giải XSNT
»
XSNT 12/3/2021
G.8 72
G.7 180
G.6 7810 6128 3235
G.5 3100
G.4 41945 55525 81654 43879 42490 00025 30931
G.3 23022 32247
G.2 02750
G.1 49690
ĐB 099710
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 5/3/2021

Giải XSNT
»
XSNT 5/3/2021
G.8 31
G.7 649
G.6 0886 4355 4004
G.5 9552
G.4 22863 67191 32715 59607 10054 92793 65791
G.3 22086 17708
G.2 72990
G.1 36862
ĐB 165133
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 26/2/2021

Giải XSNT
»
XSNT 26/2/2021
G.8 87
G.7 131
G.6 1619 9537 5041
G.5 7426
G.4 37878 51508 46913 46070 69583 62800 45539
G.3 57064 26967
G.2 32380
G.1 40361
ĐB 744914
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 19/2/2021

Giải XSNT
»
XSNT 19/2/2021
G.8 30
G.7 938
G.6 4692 3731 3990
G.5 7372
G.4 23298 60703 84341 69899 70014 58381 71635
G.3 61766 13409
G.2 55477
G.1 65186
ĐB 312872
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 12/2/2021

Giải XSNT
»
XSNT 12/2/2021
G.8 07
G.7 941
G.6 4232 5835 5225
G.5 6047
G.4 42921 11467 80090 20983 47866 27778 65519
G.3 64606 38137
G.2 31046
G.1 04887
ĐB 248133
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 5/2/2021

Giải XSNT
»
XSNT 5/2/2021
G.8 00
G.7 326
G.6 7655 0820 3960
G.5 5544
G.4 65874 99770 05175 49612 72957 23901 58577
G.3 62406 39084
G.2 17673
G.1 20808
ĐB 790114
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 29/1/2021

Giải XSNT
»
XSNT 29/1/2021
G.8 77
G.7 723
G.6 2858 3240 0043
G.5 0846
G.4 15683 57024 00205 39693 99898 08754 00151
G.3 97506 20437
G.2 11254
G.1 64562
ĐB 584868
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 22/1/2021

Giải XSNT
»
XSNT 22/1/2021
G.8 22
G.7 534
G.6 5882 1352 6372
G.5 5133
G.4 96351 74957 72047 49600 79778 55136 38570
G.3 85275 16154
G.2 29333
G.1 32786
ĐB 930093
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 15/1/2021

Giải XSNT
»
XSNT 15/1/2021
G.8 36
G.7 290
G.6 4644 5353 8693
G.5 2263
G.4 13812 01771 14613 68337 00787 98967 16895
G.3 41395 47148
G.2 90495
G.1 21650
ĐB 014540
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 8/1/2021

Giải XSNT
»
XSNT 8/1/2021
G.8 06
G.7 711
G.6 6183 3545 9672
G.5 1248
G.4 20630 16030 24963 84009 88839 69875 50503
G.3 06775 49203
G.2 56435
G.1 83645
ĐB 941402
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 1/1/2021

Giải XSNT
»
XSNT 1/1/2021
G.8 11
G.7 430
G.6 0922 1276 4182
G.5 9953
G.4 46777 96999 16461 38726 29057 82289 10610
G.3 07141 58747
G.2 14720
G.1 13842
ĐB 121302
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 25/12/2020

Giải XSNT
»
XSNT 25/12/2020
G.8 26
G.7 969
G.6 2824 3937 7030
G.5 3936
G.4 51597 91755 61562 88688 86026 42313 82758
G.3 18458 25085
G.2 60013
G.1 80103
ĐB 677611
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 18/12/2020

Giải XSNT
»
XSNT 18/12/2020
G.8 79
G.7 024
G.6 7029 4261 5077
G.5 9784
G.4 96886 45252 74052 07100 51167 58731 80986
G.3 56927 40694
G.2 76263
G.1 79896
ĐB 505535
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 11/12/2020

Giải XSNT
»
XSNT 11/12/2020
G.8 84
G.7 023
G.6 2422 7656 4961
G.5 3762
G.4 69578 97301 16071 44065 92879 15034 44512
G.3 67622 21087
G.2 88302
G.1 87781
ĐB 556335
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 4/12/2020

Giải XSNT
»
XSNT 4/12/2020
G.8 37
G.7 737
G.6 2580 8051 2711
G.5 7205
G.4 50974 51986 07386 14859 33119 94736 02154
G.3 28342 19169
G.2 56321
G.1 65143
ĐB 613578
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 27/11/2020

Giải XSNT
»
XSNT 27/11/2020
G.8 68
G.7 957
G.6 6036 4827 4408
G.5 5382
G.4 06172 42002 39721 44231 36134 83457 71002
G.3 22587 39753
G.2 26602
G.1 12356
ĐB 265750
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Ninh Thuận

XSNT 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Ninh Thuận 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSNT 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Ninh Thuận 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSNT trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.