XSNT 30 Ngày - Kết Quả XSNT 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSNTThứ 6
»
XSNT 27/1/2023

G.833
G.7695
G.6498001231166
G.58756
G.403683545815474408767735582724406462
G.39307875146
G.292687
G.194851
ĐB284882
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 27/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Dự đoán soi cầu xổ số Ninh Thuận

XSNTThứ 6
»
XSNT 20/1/2023

G.864
G.7634
G.6575360034304
G.56897
G.436842325997032463454899174902438683
G.36605847588
G.266455
G.191706
ĐB204032
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 20/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNTThứ 6
»
XSNT 13/1/2023

G.873
G.7506
G.6557047338675
G.51705
G.466575862242055757270925755984856535
G.34587159077
G.296281
G.152584
ĐB640728
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 13/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNTThứ 6
»
XSNT 6/1/2023

G.883
G.7236
G.6521636747286
G.59903
G.430378187977643409249876484349872432
G.31909081859
G.294373
G.162721
ĐB409386
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 6/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNTThứ 6
»
XSNT 30/12/2022

G.802
G.7356
G.6844122300394
G.57667
G.489172678615179451144742039530290450
G.32224270671
G.210746
G.179553
ĐB185628
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 30/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNTThứ 6
»
XSNT 23/12/2022

G.830
G.7014
G.6145969642350
G.56882
G.488692109723360326972705214208998010
G.32195894222
G.271170
G.114969
ĐB055705
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 23/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNTThứ 6
»
XSNT 16/12/2022

G.886
G.7952
G.6191478407263
G.53010
G.466730214283449747593121827479054752
G.39400277124
G.254439
G.155866
ĐB058335
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 16/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNTThứ 6
»
XSNT 9/12/2022

G.807
G.7424
G.6328591577816
G.58607
G.447117754313971503869115250380377641
G.34302910308
G.250656
G.121145
ĐB375419
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 9/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNTThứ 6
»
XSNT 2/12/2022

G.893
G.7369
G.6934445091150
G.56736
G.437801813123969771974739046853862439
G.38628433055
G.228081
G.116400
ĐB855680
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 2/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNTThứ 6
»
XSNT 25/11/2022

G.852
G.7289
G.6877681529495
G.54338
G.485955509631033158302081717963247937
G.39407507083
G.260144
G.165456
ĐB849005
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 25/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNTThứ 6
»
XSNT 18/11/2022

G.866
G.7196
G.6657213326505
G.57944
G.478975360158428743187705395245745833
G.35448397529
G.219448
G.169162
ĐB959715
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 18/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNTThứ 6
»
XSNT 11/11/2022

G.852
G.7753
G.6175380520482
G.58161
G.453490681630494912615791896630847809
G.30993081797
G.270569
G.197019
ĐB662228
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 11/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNTThứ 6
»
XSNT 4/11/2022

G.878
G.7710
G.6789319234327
G.59998
G.452899132387486504566204974419281112
G.37655898192
G.246938
G.115280
ĐB136847
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 4/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNTThứ 6
»
XSNT 28/10/2022

G.808
G.7160
G.6953048539393
G.55668
G.495213951007844993542563876982142517
G.39669902111
G.261656
G.177447
ĐB132304
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 28/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNTThứ 6
»
XSNT 21/10/2022

G.824
G.7411
G.6303281530991
G.55047
G.477180897614684175261550259353593257
G.35923138946
G.207936
G.187825
ĐB997754
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 21/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNTThứ 6
»
XSNT 14/10/2022

G.869
G.7170
G.6274890815368
G.50630
G.474319465514193095758238391924034317
G.30422693593
G.253910
G.146016
ĐB749535
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 14/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNTThứ 6
»
XSNT 7/10/2022

G.876
G.7088
G.6730803230005
G.57502
G.458876004606358794804636343863329289
G.38943939661
G.221355
G.161432
ĐB763134
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 7/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNTThứ 6
»
XSNT 30/9/2022

G.865
G.7048
G.6158999503631
G.54336
G.445369971088708550701297661169242675
G.32319944773
G.278952
G.137623
ĐB816156
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 30/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNTThứ 6
»
XSNT 23/9/2022

G.892
G.7571
G.6908525655669
G.55609
G.434439871007583180035176210944530214
G.32478693205
G.219219
G.107096
ĐB270160
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 23/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNTThứ 6
»
XSNT 16/9/2022

G.876
G.7314
G.6685879386232
G.50374
G.400069001594447500917846010051711977
G.30976639001
G.282092
G.169533
ĐB812452
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 16/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNTThứ 6
»
XSNT 9/9/2022

G.859
G.7654
G.6092119488964
G.53431
G.477238237780435161315035145637761414
G.37698312636
G.285959
G.161334
ĐB642240
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 9/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNTThứ 6
»
XSNT 2/9/2022

G.811
G.7094
G.6675416832332
G.58039
G.400134214235966235303880677259052824
G.39531838714
G.289671
G.112178
ĐB237488
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 2/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNTThứ 6
»
XSNT 26/8/2022

G.810
G.7840
G.6841903025218
G.52494
G.400305798274819881292194646063263753
G.30823172760
G.219243
G.113248
ĐB632950
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 26/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNTThứ 6
»
XSNT 19/8/2022

G.840
G.7324
G.6709433970818
G.54976
G.432858307976145779013096618699624606
G.36491251832
G.245179
G.134846
ĐB429035
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 19/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNTThứ 6
»
XSNT 12/8/2022

G.800
G.7895
G.6771901320351
G.51892
G.449898278230948322238243068040342019
G.34664409399
G.216692
G.187932
ĐB983551
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 12/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNTThứ 6
»
XSNT 5/8/2022

G.875
G.7412
G.6195740975786
G.55610
G.488159626532075451246622724348817270
G.36242056461
G.227953
G.182173
ĐB759010
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 5/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNTThứ 6
»
XSNT 29/7/2022

G.804
G.7704
G.6636802596821
G.56300
G.448635759620330177594912884376946092
G.33674919445
G.277301
G.113548
ĐB786142
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 29/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNTThứ 6
»
XSNT 22/7/2022

G.847
G.7145
G.6960676904835
G.51208
G.471528164319032426678688979840206714
G.35595290602
G.261372
G.131228
ĐB321311
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 22/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNTThứ 6
»
XSNT 15/7/2022

G.816
G.7871
G.6493744918436
G.50430
G.408078420685197503930347447884639158
G.30097392473
G.245794
G.138949
ĐB268976
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 15/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNTThứ 6
»
XSNT 8/7/2022

G.850
G.7561
G.6458486073530
G.59493
G.499146249529269146127608515567524657
G.31735101909
G.219945
G.121006
ĐB839965
0123456789
Bảng thống kê loto XSNT 8/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSNT 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Ninh Thuận 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSNT 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Ninh Thuận 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSNT trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất. 

Xem thêm