XSNT 30 Ngày - Kết Quả XSNT 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 24/9/2021

Giải XSNT
»
XSNT 24/9/2021
G.8 99
G.7 550
G.6 6611 9079 5517
G.5 0203
G.4 28625 62371 35688 78398 85232 26186 25740
G.3 81617 68874
G.2 06202
G.1 24620
ĐB 851226
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 17/9/2021

Giải XSNT
»
XSNT 17/9/2021
G.8 61
G.7 284
G.6 5483 5543 5443
G.5 8875
G.4 53853 21923 30340 44340 44254 58170 16949
G.3 33005 16552
G.2 82891
G.1 04574
ĐB 011607
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 10/9/2021

Giải XSNT
»
XSNT 10/9/2021
G.8 24
G.7 646
G.6 7453 4887 6504
G.5 9040
G.4 73780 88404 79465 79041 93878 10307 01735
G.3 11098 78266
G.2 51416
G.1 52624
ĐB 562273
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 3/9/2021

Giải XSNT
»
XSNT 3/9/2021
G.8 31
G.7 712
G.6 0266 9274 2988
G.5 9405
G.4 90720 74685 11907 65615 87234 63990 49311
G.3 51051 07420
G.2 81444
G.1 52559
ĐB 167630
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 27/8/2021

Giải XSNT
»
XSNT 27/8/2021
G.8 60
G.7 307
G.6 1903 5724 2272
G.5 2869
G.4 68478 49553 98638 82600 24620 32497 32859
G.3 36906 20409
G.2 31530
G.1 97355
ĐB 744511
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 20/8/2021

Giải XSNT
»
XSNT 20/8/2021
G.8 70
G.7 195
G.6 1802 6868 4325
G.5 0662
G.4 11118 36441 53802 95122 46206 31601 80540
G.3 08407 64779
G.2 40918
G.1 45849
ĐB 430430
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 13/8/2021

Giải XSNT
»
XSNT 13/8/2021
G.8 86
G.7 134
G.6 7975 3654 8870
G.5 1604
G.4 88545 81486 04089 03602 38144 45279 98210
G.3 29729 05622
G.2 82622
G.1 94014
ĐB 489709
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 30/7/2021

Giải XSNT
»
XSNT 30/7/2021
G.8 10
G.7 951
G.6 7783 0561 1625
G.5 1888
G.4 25141 56204 28015 04728 38941 84309 20763
G.3 20095 91438
G.2 28352
G.1 96733
ĐB 903997
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 23/7/2021

Giải XSNT
»
XSNT 23/7/2021
G.8 98
G.7 767
G.6 4713 1170 2970
G.5 4310
G.4 65114 91524 12164 99125 08033 34245 76576
G.3 51070 40554
G.2 54926
G.1 22261
ĐB 289354
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 16/7/2021

Giải XSNT
»
XSNT 16/7/2021
G.8 17
G.7 238
G.6 9571 1044 0801
G.5 3769
G.4 39570 77899 82384 42340 75992 47462 54204
G.3 92836 78561
G.2 52476
G.1 21724
ĐB 289385
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 9/7/2021

Giải XSNT
»
XSNT 9/7/2021
G.8 23
G.7 131
G.6 3239 9713 6328
G.5 6783
G.4 40878 78902 89515 35609 90009 72403 12156
G.3 67100 07929
G.2 23138
G.1 36234
ĐB 336123
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 2/7/2021

Giải XSNT
»
XSNT 2/7/2021
G.8 31
G.7 920
G.6 9643 2916 8352
G.5 3552
G.4 77062 84313 47141 43588 36284 74761 06687
G.3 15688 32376
G.2 45677
G.1 27801
ĐB 382396
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 25/6/2021

Giải XSNT
»
XSNT 25/6/2021
G.8 42
G.7 942
G.6 3582 3812 6240
G.5 3558
G.4 29562 32005 37471 88528 53648 51440 47925
G.3 18105 16756
G.2 21581
G.1 67027
ĐB 163353
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 18/6/2021

Giải XSNT
»
XSNT 18/6/2021
G.8 00
G.7 127
G.6 1800 0821 2396
G.5 0111
G.4 47820 38486 47951 68744 87190 51839 71704
G.3 45040 83300
G.2 02935
G.1 68376
ĐB 303729
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 11/6/2021

Giải XSNT
»
XSNT 11/6/2021
G.8 62
G.7 958
G.6 0227 2941 0838
G.5 1513
G.4 88445 36391 92198 10553 43789 19782 38543
G.3 66390 71385
G.2 11969
G.1 21144
ĐB 607428
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 4/6/2021

Giải XSNT
»
XSNT 4/6/2021
G.8 04
G.7 317
G.6 2761 3718 4793
G.5 1317
G.4 15317 50480 28121 27686 63940 15242 18962
G.3 56580 37420
G.2 20495
G.1 52969
ĐB 999506
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 28/5/2021

Giải XSNT
»
XSNT 28/5/2021
G.8 57
G.7 866
G.6 5148 5828 9048
G.5 2370
G.4 07775 33608 70168 97313 66450 66424 78788
G.3 60341 98945
G.2 67678
G.1 24632
ĐB 291441
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 21/5/2021

Giải XSNT
»
XSNT 21/5/2021
G.8 75
G.7 796
G.6 1852 7078 1278
G.5 3801
G.4 95285 53257 23496 43695 13547 12344 99971
G.3 65210 44792
G.2 69805
G.1 30409
ĐB 069063
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 14/5/2021

Giải XSNT
»
XSNT 14/5/2021
G.8 55
G.7 632
G.6 8488 5919 9646
G.5 1311
G.4 92579 64028 09127 43244 96595 79715 34556
G.3 76255 42868
G.2 01976
G.1 97711
ĐB 724854
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 7/5/2021

Giải XSNT
»
XSNT 7/5/2021
G.8 23
G.7 120
G.6 7683 7360 2974
G.5 6065
G.4 79069 08065 03717 88896 99615 02292 03289
G.3 04336 42071
G.2 08689
G.1 34936
ĐB 201182
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 30/4/2021

Giải XSNT
»
XSNT 30/4/2021
G.8 05
G.7 069
G.6 8682 6233 3131
G.5 9880
G.4 98003 83745 02448 70827 85350 81069 68682
G.3 24235 00289
G.2 41390
G.1 57779
ĐB 412804
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 23/4/2021

Giải XSNT
»
XSNT 23/4/2021
G.8 30
G.7 780
G.6 5501 8873 1053
G.5 2318
G.4 62099 98983 66942 83699 62851 59358 70927
G.3 22559 92639
G.2 95691
G.1 39879
ĐB 499218
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 16/4/2021

Giải XSNT
»
XSNT 16/4/2021
G.8 71
G.7 096
G.6 9044 0022 0041
G.5 5850
G.4 44497 89567 66272 04006 12284 98007 88695
G.3 21238 01295
G.2 02971
G.1 84868
ĐB 761627
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 9/4/2021

Giải XSNT
»
XSNT 9/4/2021
G.8 59
G.7 006
G.6 3785 5512 2251
G.5 5960
G.4 23876 71796 68614 78853 86650 89731 07811
G.3 16293 39332
G.2 93762
G.1 83286
ĐB 862570
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 2/4/2021

Giải XSNT
»
XSNT 2/4/2021
G.8 60
G.7 352
G.6 9314 8553 7667
G.5 1846
G.4 51412 73064 69420 37885 08578 24820 72718
G.3 83749 36846
G.2 55328
G.1 53290
ĐB 318276
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 26/3/2021

Giải XSNT
»
XSNT 26/3/2021
G.8 12
G.7 405
G.6 7654 3525 8893
G.5 1853
G.4 13083 29218 94875 26670 48887 01536 87814
G.3 54081 17127
G.2 64538
G.1 35820
ĐB 366321
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 19/3/2021

Giải XSNT
»
XSNT 19/3/2021
G.8 12
G.7 496
G.6 8260 8967 8423
G.5 0581
G.4 74191 75855 88127 81440 07152 35380 05772
G.3 25403 35043
G.2 19415
G.1 61596
ĐB 850304
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 12/3/2021

Giải XSNT
»
XSNT 12/3/2021
G.8 72
G.7 180
G.6 7810 6128 3235
G.5 3100
G.4 41945 55525 81654 43879 42490 00025 30931
G.3 23022 32247
G.2 02750
G.1 49690
ĐB 099710
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 5/3/2021

Giải XSNT
»
XSNT 5/3/2021
G.8 31
G.7 649
G.6 0886 4355 4004
G.5 9552
G.4 22863 67191 32715 59607 10054 92793 65791
G.3 22086 17708
G.2 72990
G.1 36862
ĐB 165133
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 26/2/2021

Giải XSNT
»
XSNT 26/2/2021
G.8 87
G.7 131
G.6 1619 9537 5041
G.5 7426
G.4 37878 51508 46913 46070 69583 62800 45539
G.3 57064 26967
G.2 32380
G.1 40361
ĐB 744914
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Ninh Thuận

XSNT 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Ninh Thuận 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSNT 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Ninh Thuận 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSNT trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.