XSVT 30 Ngày - Kết Quả XSVT 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 26/10/2021

Giải XSVT
»
XSVT 26/10/2021
G.8 37
G.7 670
G.6 4214 4268 1424
G.5 8091
G.4 39643 97714 93225 28036 99751 85316 48687
G.3 39962 39397
G.2 06958
G.1 08232
ĐB 275074
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 6/7/2021

Giải XSVT
»
XSVT 6/7/2021
G.8 14
G.7 829
G.6 1669 5997 1080
G.5 0930
G.4 87151 17652 90240 10309 31654 96270 51636
G.3 16989 09442
G.2 36744
G.1 23032
ĐB 582806
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 29/6/2021

Giải XSVT
»
XSVT 29/6/2021
G.8 20
G.7 765
G.6 9198 9759 7511
G.5 8297
G.4 31495 79288 47772 05941 09501 75042 90245
G.3 18023 77867
G.2 41633
G.1 91530
ĐB 237021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 22/6/2021

Giải XSVT
»
XSVT 22/6/2021
G.8 12
G.7 914
G.6 8135 5604 7847
G.5 4252
G.4 52765 96373 89644 27992 72642 21204 43595
G.3 17942 05060
G.2 94442
G.1 07845
ĐB 787778
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 15/6/2021

Giải XSVT
»
XSVT 15/6/2021
G.8 56
G.7 982
G.6 8305 4132 3476
G.5 8455
G.4 36334 43108 39150 97646 96995 26041 18542
G.3 81926 89570
G.2 44268
G.1 39932
ĐB 110808
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 8/6/2021

Giải XSVT
»
XSVT 8/6/2021
G.8 13
G.7 313
G.6 3341 7766 0707
G.5 9577
G.4 75044 65611 57159 70070 45900 83434 05113
G.3 73905 88489
G.2 25173
G.1 49145
ĐB 936543
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 1/6/2021

Giải XSVT
»
XSVT 1/6/2021
G.8 19
G.7 499
G.6 6508 1502 1014
G.5 8146
G.4 78427 67514 52687 85759 96850 17835 20717
G.3 08834 84975
G.2 72079
G.1 71174
ĐB 438978
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 25/5/2021

Giải XSVT
»
XSVT 25/5/2021
G.8 69
G.7 620
G.6 6461 8864 0803
G.5 0788
G.4 30950 49752 59314 88165 36604 24935 92761
G.3 65496 85481
G.2 28104
G.1 72253
ĐB 900871
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 18/5/2021

Giải XSVT
»
XSVT 18/5/2021
G.8 04
G.7 792
G.6 7569 1873 2729
G.5 3694
G.4 36926 94029 81170 86103 41774 52612 20964
G.3 80726 81723
G.2 40112
G.1 23046
ĐB 112448
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 11/5/2021

Giải XSVT
»
XSVT 11/5/2021
G.8 40
G.7 053
G.6 2397 5332 7781
G.5 0471
G.4 64944 68722 10180 46864 06802 25017 76471
G.3 10313 16039
G.2 72049
G.1 91824
ĐB 803255
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 4/5/2021

Giải XSVT
»
XSVT 4/5/2021
G.8 20
G.7 204
G.6 9126 8137 6981
G.5 1612
G.4 61842 18223 34153 69476 77195 94480 04431
G.3 39239 27273
G.2 85415
G.1 29478
ĐB 872087
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 27/4/2021

Giải XSVT
»
XSVT 27/4/2021
G.8 23
G.7 197
G.6 1638 3153 0019
G.5 9203
G.4 18854 46163 70598 79493 82066 00778 33439
G.3 46256 03002
G.2 43063
G.1 18775
ĐB 963798
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 20/4/2021

Giải XSVT
»
XSVT 20/4/2021
G.8 07
G.7 412
G.6 3845 7181 7687
G.5 5807
G.4 73593 47489 11878 68421 75050 85866 67398
G.3 67300 39674
G.2 72998
G.1 39580
ĐB 091781
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 13/4/2021

Giải XSVT
»
XSVT 13/4/2021
G.8 68
G.7 533
G.6 1570 8757 7081
G.5 2121
G.4 94687 71727 35349 97208 55562 22915 52733
G.3 67494 06581
G.2 99592
G.1 88119
ĐB 117666
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 6/4/2021

Giải XSVT
»
XSVT 6/4/2021
G.8 16
G.7 246
G.6 0317 0266 3213
G.5 5069
G.4 68492 28365 44987 07835 74759 35208 86060
G.3 36632 03332
G.2 15793
G.1 06479
ĐB 370861
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 30/3/2021

Giải XSVT
»
XSVT 30/3/2021
G.8 04
G.7 823
G.6 2756 7185 4530
G.5 0646
G.4 54084 86435 66072 16903 78644 21467 22690
G.3 55395 03893
G.2 43031
G.1 57466
ĐB 580462
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 23/3/2021

Giải XSVT
»
XSVT 23/3/2021
G.8 78
G.7 693
G.6 0408 1876 0531
G.5 2483
G.4 44542 15814 89893 07208 02702 30667 69280
G.3 01827 29962
G.2 24252
G.1 22686
ĐB 473971
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 16/3/2021

Giải XSVT
»
XSVT 16/3/2021
G.8 43
G.7 081
G.6 5471 2688 6825
G.5 8307
G.4 95184 75600 72218 92487 98934 64611 57055
G.3 51727 09720
G.2 94090
G.1 86307
ĐB 864031
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 9/3/2021

Giải XSVT
»
XSVT 9/3/2021
G.8 74
G.7 109
G.6 1943 9266 9570
G.5 0495
G.4 17866 04293 65972 80462 27480 69028 18344
G.3 71216 45172
G.2 84583
G.1 68115
ĐB 295434
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 2/3/2021

Giải XSVT
»
XSVT 2/3/2021
G.8 94
G.7 006
G.6 9840 2128 2664
G.5 6073
G.4 88989 52451 71664 95394 52406 60497 45228
G.3 46461 25981
G.2 55773
G.1 31954
ĐB 156089
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 23/2/2021

Giải XSVT
»
XSVT 23/2/2021
G.8 49
G.7 470
G.6 6384 0477 1447
G.5 8281
G.4 10604 10268 41577 00275 30526 85147 48991
G.3 39736 67566
G.2 01596
G.1 12672
ĐB 099726
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 16/2/2021

Giải XSVT
»
XSVT 16/2/2021
G.8 76
G.7 653
G.6 4062 1440 8895
G.5 3971
G.4 44961 31473 87373 74735 33635 53697 41117
G.3 65488 49934
G.2 82763
G.1 69070
ĐB 928409
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 9/2/2021

Giải XSVT
»
XSVT 9/2/2021
G.8 12
G.7 970
G.6 7428 5288 9747
G.5 9989
G.4 07465 76441 32497 24340 13356 85786 43390
G.3 49420 90471
G.2 63841
G.1 95970
ĐB 004375
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 2/2/2021

Giải XSVT
»
XSVT 2/2/2021
G.8 32
G.7 177
G.6 9393 3820 7888
G.5 0423
G.4 87495 96484 85300 64295 69077 36697 57546
G.3 32205 52791
G.2 27087
G.1 85276
ĐB 454010
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 26/1/2021

Giải XSVT
»
XSVT 26/1/2021
G.8 47
G.7 597
G.6 1651 0902 2399
G.5 3042
G.4 02290 67705 77511 88479 41038 63023 44270
G.3 14511 78455
G.2 34399
G.1 07745
ĐB 972164
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 19/1/2021

Giải XSVT
»
XSVT 19/1/2021
G.8 67
G.7 697
G.6 6678 5209 5980
G.5 0528
G.4 91757 85876 50759 77157 70133 92589 61181
G.3 09766 15281
G.2 74916
G.1 92041
ĐB 502962
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 12/1/2021

Giải XSVT
»
XSVT 12/1/2021
G.8 57
G.7 909
G.6 4089 0671 3979
G.5 6234
G.4 58383 82217 79804 47281 88327 73955 82130
G.3 63853 27531
G.2 98337
G.1 94467
ĐB 187568
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 5/1/2021

Giải XSVT
»
XSVT 5/1/2021
G.8 11
G.7 629
G.6 0683 2815 0721
G.5 9055
G.4 94352 68893 94638 27105 85213 15904 20165
G.3 54470 93751
G.2 34859
G.1 91460
ĐB 282263
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 29/12/2020

Giải XSVT
»
XSVT 29/12/2020
G.8 05
G.7 993
G.6 6852 8217 0979
G.5 7425
G.4 09427 25998 01813 73236 72273 46747 14019
G.3 02080 10565
G.2 92664
G.1 39993
ĐB 585231
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 22/12/2020

Giải XSVT
»
XSVT 22/12/2020
G.8 53
G.7 962
G.6 0138 4711 2551
G.5 0007
G.4 81313 73869 63246 13697 79717 50575 97879
G.3 95273 19516
G.2 18726
G.1 80247
ĐB 151893
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Vũng Tàu

XSVT 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Vũng Tàu 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSVT 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Vũng Tàu 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSVT trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.