XSVT 30 Ngày - Kết Quả XSVT 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 10/5/2022

Giải XSVT
»
XSVT 10/5/2022
G.8 86
G.7 139
G.6 1916 3979 6295
G.5 2830
G.4 84396 91007 81149 52899 73128 26707 50957
G.3 10321 94505
G.2 31375
G.1 25844
ĐB 288647
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 3/5/2022

Giải XSVT
»
XSVT 3/5/2022
G.8 97
G.7 329
G.6 2101 2126 1658
G.5 6777
G.4 09092 18218 78308 48551 39354 09425 74664
G.3 16509 09891
G.2 48882
G.1 20540
ĐB 155597
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 26/4/2022

Giải XSVT
»
XSVT 26/4/2022
G.8 34
G.7 113
G.6 4737 9558 9793
G.5 3277
G.4 92137 84174 34935 09119 36316 63182 90336
G.3 12246 62981
G.2 24745
G.1 51934
ĐB 824918
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 19/4/2022

Giải XSVT
»
XSVT 19/4/2022
G.8 89
G.7 621
G.6 6152 7784 4339
G.5 0237
G.4 75140 51116 40796 79491 59495 99102 80789
G.3 32113 91489
G.2 59754
G.1 99388
ĐB 282701
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 12/4/2022

Giải XSVT
»
XSVT 12/4/2022
G.8 91
G.7 915
G.6 3732 1388 9611
G.5 4592
G.4 96790 02405 45593 89646 70276 53852 03598
G.3 21196 07153
G.2 69513
G.1 31570
ĐB 108549
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 5/4/2022

Giải XSVT
»
XSVT 5/4/2022
G.8 49
G.7 683
G.6 7280 5714 0032
G.5 6286
G.4 73101 37184 37249 33716 16896 32300 16620
G.3 93221 67157
G.2 66054
G.1 45805
ĐB 992946
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 29/3/2022

Giải XSVT
»
XSVT 29/3/2022
G.8 66
G.7 392
G.6 3763 9318 3490
G.5 8334
G.4 09962 44177 60968 02357 06803 22089 90995
G.3 95582 59317
G.2 13238
G.1 62303
ĐB 225659
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 22/3/2022

Giải XSVT
»
XSVT 22/3/2022
G.8 65
G.7 531
G.6 0087 6309 3705
G.5 0829
G.4 48082 72461 98345 93300 10888 71195 94004
G.3 39390 03960
G.2 80547
G.1 63335
ĐB 867445
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 15/3/2022

Giải XSVT
»
XSVT 15/3/2022
G.8 20
G.7 085
G.6 9075 9162 6435
G.5 3406
G.4 51194 59401 03232 90126 12902 32203 60866
G.3 45946 67913
G.2 28835
G.1 69061
ĐB 334948
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 8/3/2022

Giải XSVT
»
XSVT 8/3/2022
G.8 61
G.7 451
G.6 5526 0310 1941
G.5 8968
G.4 19197 26946 56965 70228 07331 07508 89540
G.3 37588 70077
G.2 00131
G.1 96025
ĐB 968749
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 1/3/2022

Giải XSVT
»
XSVT 1/3/2022
G.8 22
G.7 854
G.6 9186 2284 3983
G.5 2118
G.4 22648 42908 75420 44667 56806 11710 04311
G.3 54546 47269
G.2 16593
G.1 07416
ĐB 437690
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 22/2/2022

Giải XSVT
»
XSVT 22/2/2022
G.8 16
G.7 410
G.6 4959 1505 8974
G.5 3992
G.4 61066 90560 74507 74891 61923 81934 63577
G.3 30934 07924
G.2 26122
G.1 24989
ĐB 282182
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 15/2/2022

Giải XSVT
»
XSVT 15/2/2022
G.8 28
G.7 906
G.6 8064 9060 8980
G.5 8992
G.4 67744 27594 06680 97448 09167 30297 60473
G.3 03889 80420
G.2 31861
G.1 45101
ĐB 040301
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 8/2/2022

Giải XSVT
»
XSVT 8/2/2022
G.8 90
G.7 898
G.6 7043 7785 8754
G.5 2396
G.4 78395 82190 96852 50152 22031 08018 52210
G.3 81800 46773
G.2 53514
G.1 41030
ĐB 801237
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 1/2/2022

Giải XSVT
»
XSVT 1/2/2022
G.8 68
G.7 996
G.6 4541 3630 0161
G.5 1938
G.4 05715 24127 55644 43580 81038 09528 13385
G.3 07320 95951
G.2 03172
G.1 90462
ĐB 459260
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 25/1/2022

Giải XSVT
»
XSVT 25/1/2022
G.8 16
G.7 113
G.6 0266 7679 4278
G.5 3256
G.4 34600 76960 92055 67470 34098 55263 18857
G.3 52162 45316
G.2 79831
G.1 01024
ĐB 095457
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 18/1/2022

Giải XSVT
»
XSVT 18/1/2022
G.8 35
G.7 029
G.6 3687 2198 4382
G.5 3588
G.4 28790 83378 93927 52507 18890 67359 04017
G.3 77703 90679
G.2 64045
G.1 56768
ĐB 274123
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 11/1/2022

Giải XSVT
»
XSVT 11/1/2022
G.8 16
G.7 600
G.6 7113 0133 6214
G.5 7499
G.4 11298 82835 03109 88106 43571 70080 32623
G.3 46472 03094
G.2 97177
G.1 90390
ĐB 487766
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 4/1/2022

Giải XSVT
»
XSVT 4/1/2022
G.8 47
G.7 098
G.6 5693 8163 1915
G.5 7831
G.4 48427 28550 65801 94195 67824 19333 26713
G.3 12948 25576
G.2 46167
G.1 08880
ĐB 719902
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 28/12/2021

Giải XSVT
»
XSVT 28/12/2021
G.8 39
G.7 067
G.6 4387 4586 3193
G.5 8595
G.4 28684 98353 12321 32179 73935 48436 95467
G.3 22304 69997
G.2 15410
G.1 33520
ĐB 976997
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 21/12/2021

Giải XSVT
»
XSVT 21/12/2021
G.8 94
G.7 698
G.6 6653 1036 0284
G.5 9581
G.4 03222 02216 01245 14076 92389 97626 28994
G.3 61291 08270
G.2 15201
G.1 72904
ĐB 218454
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 14/12/2021

Giải XSVT
»
XSVT 14/12/2021
G.8 28
G.7 442
G.6 2165 2226 0155
G.5 8453
G.4 25712 67667 21742 73831 03309 14318 37983
G.3 47788 63519
G.2 32830
G.1 11610
ĐB 359804
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 7/12/2021

Giải XSVT
»
XSVT 7/12/2021
G.8 19
G.7 721
G.6 1248 4038 2599
G.5 8304
G.4 69582 53196 74178 59794 83678 12067 96957
G.3 65727 53457
G.2 23095
G.1 45697
ĐB 034106
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 30/11/2021

Giải XSVT
»
XSVT 30/11/2021
G.8 87
G.7 015
G.6 3365 4312 1437
G.5 3895
G.4 14739 48366 54501 15726 84776 20215 74685
G.3 79319 18996
G.2 38438
G.1 59439
ĐB 673483
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 23/11/2021

Giải XSVT
»
XSVT 23/11/2021
G.8 57
G.7 616
G.6 9625 9633 1019
G.5 2766
G.4 17237 33566 59817 52717 01833 37897 63318
G.3 96510 80168
G.2 13912
G.1 01808
ĐB 611663
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 16/11/2021

Giải XSVT
»
XSVT 16/11/2021
G.8 05
G.7 482
G.6 4771 3492 4412
G.5 0373
G.4 99294 70493 72907 56401 06786 63888 93924
G.3 49510 66530
G.2 04310
G.1 59594
ĐB 433026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 9/11/2021

Giải XSVT
»
XSVT 9/11/2021
G.8 36
G.7 440
G.6 0987 0047 6044
G.5 4491
G.4 43442 09636 24734 06445 20454 53125 08486
G.3 57443 81113
G.2 38454
G.1 86894
ĐB 512562
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 2/11/2021

Giải XSVT
»
XSVT 2/11/2021
G.8 23
G.7 003
G.6 6927 5996 5392
G.5 5024
G.4 41993 38704 37810 10718 07534 13824 95754
G.3 94651 23685
G.2 31059
G.1 47226
ĐB 208483
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 26/10/2021

Giải XSVT
»
XSVT 26/10/2021
G.8 37
G.7 670
G.6 4214 4268 1424
G.5 8091
G.4 39643 97714 93225 28036 99751 85316 48687
G.3 39962 39397
G.2 06958
G.1 08232
ĐB 275074
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 6/7/2021

Giải XSVT
»
XSVT 6/7/2021
G.8 14
G.7 829
G.6 1669 5997 1080
G.5 0930
G.4 87151 17652 90240 10309 31654 96270 51636
G.3 16989 09442
G.2 36744
G.1 23032
ĐB 582806
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Vũng Tàu

XSVT 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Vũng Tàu 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSVT 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Vũng Tàu 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSVT trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.