XSVT 30 Ngày - Kết Quả XSVT 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 13/4/2021

Giải XSVT
»
XSVT 13/4/2021
G.8 68
G.7 533
G.6 1570 8757 7081
G.5 2121
G.4 94687 71727 35349 97208 55562 22915 52733
G.3 67494 06581
G.2 99592
G.1 88119
ĐB 117666
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 6/4/2021

Giải XSVT
»
XSVT 6/4/2021
G.8 16
G.7 246
G.6 0317 0266 3213
G.5 5069
G.4 68492 28365 44987 07835 74759 35208 86060
G.3 36632 03332
G.2 15793
G.1 06479
ĐB 370861
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 30/3/2021

Giải XSVT
»
XSVT 30/3/2021
G.8 04
G.7 823
G.6 2756 7185 4530
G.5 0646
G.4 54084 86435 66072 16903 78644 21467 22690
G.3 55395 03893
G.2 43031
G.1 57466
ĐB 580462
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 23/3/2021

Giải XSVT
»
XSVT 23/3/2021
G.8 78
G.7 693
G.6 0408 1876 0531
G.5 2483
G.4 44542 15814 89893 07208 02702 30667 69280
G.3 01827 29962
G.2 24252
G.1 22686
ĐB 473971
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 16/3/2021

Giải XSVT
»
XSVT 16/3/2021
G.8 43
G.7 081
G.6 5471 2688 6825
G.5 8307
G.4 95184 75600 72218 92487 98934 64611 57055
G.3 51727 09720
G.2 94090
G.1 86307
ĐB 864031
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 9/3/2021

Giải XSVT
»
XSVT 9/3/2021
G.8 74
G.7 109
G.6 1943 9266 9570
G.5 0495
G.4 17866 04293 65972 80462 27480 69028 18344
G.3 71216 45172
G.2 84583
G.1 68115
ĐB 295434
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 2/3/2021

Giải XSVT
»
XSVT 2/3/2021
G.8 94
G.7 006
G.6 9840 2128 2664
G.5 6073
G.4 88989 52451 71664 95394 52406 60497 45228
G.3 46461 25981
G.2 55773
G.1 31954
ĐB 156089
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 23/2/2021

Giải XSVT
»
XSVT 23/2/2021
G.8 49
G.7 470
G.6 6384 0477 1447
G.5 8281
G.4 10604 10268 41577 00275 30526 85147 48991
G.3 39736 67566
G.2 01596
G.1 12672
ĐB 099726
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 16/2/2021

Giải XSVT
»
XSVT 16/2/2021
G.8 76
G.7 653
G.6 4062 1440 8895
G.5 3971
G.4 44961 31473 87373 74735 33635 53697 41117
G.3 65488 49934
G.2 82763
G.1 69070
ĐB 928409
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 9/2/2021

Giải XSVT
»
XSVT 9/2/2021
G.8 12
G.7 970
G.6 7428 5288 9747
G.5 9989
G.4 07465 76441 32497 24340 13356 85786 43390
G.3 49420 90471
G.2 63841
G.1 95970
ĐB 004375
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 2/2/2021

Giải XSVT
»
XSVT 2/2/2021
G.8 32
G.7 177
G.6 9393 3820 7888
G.5 0423
G.4 87495 96484 85300 64295 69077 36697 57546
G.3 32205 52791
G.2 27087
G.1 85276
ĐB 454010
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 26/1/2021

Giải XSVT
»
XSVT 26/1/2021
G.8 47
G.7 597
G.6 1651 0902 2399
G.5 3042
G.4 02290 67705 77511 88479 41038 63023 44270
G.3 14511 78455
G.2 34399
G.1 07745
ĐB 972164
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 19/1/2021

Giải XSVT
»
XSVT 19/1/2021
G.8 67
G.7 697
G.6 6678 5209 5980
G.5 0528
G.4 91757 85876 50759 77157 70133 92589 61181
G.3 09766 15281
G.2 74916
G.1 92041
ĐB 502962
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 12/1/2021

Giải XSVT
»
XSVT 12/1/2021
G.8 57
G.7 909
G.6 4089 0671 3979
G.5 6234
G.4 58383 82217 79804 47281 88327 73955 82130
G.3 63853 27531
G.2 98337
G.1 94467
ĐB 187568
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 5/1/2021

Giải XSVT
»
XSVT 5/1/2021
G.8 11
G.7 629
G.6 0683 2815 0721
G.5 9055
G.4 94352 68893 94638 27105 85213 15904 20165
G.3 54470 93751
G.2 34859
G.1 91460
ĐB 282263
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 29/12/2020

Giải XSVT
»
XSVT 29/12/2020
G.8 05
G.7 993
G.6 6852 8217 0979
G.5 7425
G.4 09427 25998 01813 73236 72273 46747 14019
G.3 02080 10565
G.2 92664
G.1 39993
ĐB 585231
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 22/12/2020

Giải XSVT
»
XSVT 22/12/2020
G.8 53
G.7 962
G.6 0138 4711 2551
G.5 0007
G.4 81313 73869 63246 13697 79717 50575 97879
G.3 95273 19516
G.2 18726
G.1 80247
ĐB 151893
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 15/12/2020

Giải XSVT
»
XSVT 15/12/2020
G.8 95
G.7 547
G.6 8292 9615 9381
G.5 7098
G.4 42557 95162 41568 63713 56563 50726 28959
G.3 96311 22165
G.2 14132
G.1 03211
ĐB 462072
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 8/12/2020

Giải XSVT
»
XSVT 8/12/2020
G.8 17
G.7 322
G.6 0695 4437 2582
G.5 5269
G.4 32920 33185 62890 78552 77675 34853 81612
G.3 84513 91339
G.2 37343
G.1 60751
ĐB 340509
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 1/12/2020

Giải XSVT
»
XSVT 1/12/2020
G.8 32
G.7 652
G.6 5419 8177 7991
G.5 3481
G.4 60213 24106 26885 25310 16647 88876 37939
G.3 32707 52829
G.2 76217
G.1 02141
ĐB 983778
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 24/11/2020

Giải XSVT
»
XSVT 24/11/2020
G.8 10
G.7 001
G.6 0384 4592 1720
G.5 9297
G.4 50640 49608 57248 27807 73211 45254 93071
G.3 46384 30205
G.2 29846
G.1 95485
ĐB 390846
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 17/11/2020

Giải XSVT
»
XSVT 17/11/2020
G.8 66
G.7 187
G.6 5026 2306 5349
G.5 8982
G.4 85433 00837 76424 39617 18628 17750 87356
G.3 44713 40842
G.2 97130
G.1 35492
ĐB 897810
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 10/11/2020

Giải XSVT
»
XSVT 10/11/2020
G.8 13
G.7 347
G.6 4385 8213 8462
G.5 8187
G.4 76306 36895 73044 97296 87946 51352 26528
G.3 57787 58937
G.2 92164
G.1 02999
ĐB 928851
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 3/11/2020

Giải XSVT
»
XSVT 3/11/2020
G.8 40
G.7 166
G.6 5764 4561 0475
G.5 9320
G.4 31841 54051 65059 34860 58921 63623 16764
G.3 41598 61869
G.2 59815
G.1 31835
ĐB 843778
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 27/10/2020

Giải XSVT
»
XSVT 27/10/2020
G.8 01
G.7 476
G.6 0848 8993 6380
G.5 3055
G.4 37991 37196 35897 68896 59566 16282 98932
G.3 90934 40598
G.2 32626
G.1 78137
ĐB 016853
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 20/10/2020

Giải XSVT
»
XSVT 20/10/2020
G.8 08
G.7 548
G.6 8516 7642 2406
G.5 3587
G.4 43635 91543 70866 77171 89198 10584 48464
G.3 02260 27411
G.2 93229
G.1 61293
ĐB 439138
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 13/10/2020

Giải XSVT
»
XSVT 13/10/2020
G.8 07
G.7 842
G.6 3432 0361 5135
G.5 8266
G.4 11665 37048 42342 16625 00681 03734 51024
G.3 92555 33564
G.2 33113
G.1 20070
ĐB 024725
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 6/10/2020

Giải XSVT
»
XSVT 6/10/2020
G.8 89
G.7 467
G.6 9172 1537 0612
G.5 4548
G.4 69873 36185 22343 82551 07597 53289 02338
G.3 23916 40110
G.2 83546
G.1 26961
ĐB 323397
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 29/9/2020

Giải XSVT
»
XSVT 29/9/2020
G.8 99
G.7 662
G.6 0264 0437 8695
G.5 4853
G.4 34694 09020 04933 48319 07725 45423 25002
G.3 69401 94496
G.2 02366
G.1 61050
ĐB 709567
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 22/9/2020

Giải XSVT
»
XSVT 22/9/2020
G.8 89
G.7 227
G.6 1926 8307 3922
G.5 8356
G.4 56916 40817 84394 78300 41900 78153 97474
G.3 08823 40042
G.2 63304
G.1 73140
ĐB 737985
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Vũng Tàu

XSVT 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Vũng Tàu 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSVT 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Vũng Tàu 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSVT trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.