XSVT 30 Ngày - Kết Quả XSVT 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSVT NGÀY 21/5/2024

G.847
G.7503
G.6797616808237
G.59889
G.462343470335070747447915398489200895
G.33707916217
G.249533
G.109407
ĐB388678
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 21/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9
Có thể bạn quan tâm
Dự đoán XSMN 25/5/2024 - Soi cầu xổ số Miền Nam 25-5 chính xác 100

SXVT NGÀY 14/5/2024

G.818
G.7700
G.6700670627357
G.55234
G.499245630972885266560349345521822753
G.32845449712
G.259073
G.172252
ĐB520141
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 14/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Vũng Tàu NGÀY 7/5/2024

G.816
G.7140
G.6397136372103
G.55260
G.414424719253675717590301092411240248
G.37559940101
G.237500
G.177767
ĐB593227
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 7/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSVT NGÀY 30/4/2024

G.888
G.7673
G.6576130701790
G.52592
G.411663175902264889982106150485859369
G.31775795814
G.289042
G.100967
ĐB917876
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 30/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Vũng Tàu NGÀY 23/4/2024

G.889
G.7540
G.6546705954574
G.57613
G.497310917595697968040175450122198442
G.35263591015
G.277505
G.185068
ĐB215261
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 23/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVT NGÀY 16/4/2024

G.858
G.7592
G.6820721254974
G.53385
G.489771754202157784812984838686496918
G.35548024507
G.250778
G.116747
ĐB822377
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 16/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXVT NGÀY 9/4/2024

G.857
G.7734
G.6334665246664
G.51757
G.412549075181388226400373109461207104
G.34255496027
G.227448
G.123211
ĐB034128
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 9/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Vũng Tàu NGÀY 2/4/2024

G.856
G.7993
G.6776660279933
G.58901
G.477369667065998037526340148250266126
G.34792174287
G.205882
G.185053
ĐB267171
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 2/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSVT NGÀY 26/3/2024

G.819
G.7953
G.6348074998112
G.58063
G.482199754200205560249465885968417049
G.39739771885
G.227306
G.115363
ĐB337019
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 26/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Vũng Tàu NGÀY 19/3/2024

G.801
G.7255
G.6586037028738
G.51636
G.418727408470545171126039031149303360
G.37084476736
G.285619
G.114463
ĐB417347
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 19/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVT NGÀY 12/3/2024

G.880
G.7127
G.6641716598701
G.55189
G.465482465052037748318898871672902457
G.34612822762
G.239736
G.194402
ĐB161927
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 12/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXVT NGÀY 5/3/2024

G.895
G.7528
G.6933574917599
G.54837
G.440060728950379640266643236486930428
G.32119293887
G.255510
G.116112
ĐB756738
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 5/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Vũng Tàu NGÀY 27/2/2024

G.832
G.7729
G.6899983384750
G.54701
G.448593891537851281888306842162076758
G.38176597565
G.226204
G.151439
ĐB785991
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 27/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSVT NGÀY 20/2/2024

G.883
G.7152
G.6423687708850
G.56350
G.434936888223394051796078172471335251
G.30047569680
G.230942
G.184439
ĐB043811
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 20/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Vũng Tàu NGÀY 13/2/2024

G.835
G.7105
G.6429833148782
G.53597
G.462715855389612847754949319340483287
G.36307251741
G.203783
G.175353
ĐB824700
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 13/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVT NGÀY 6/2/2024

G.850
G.7167
G.6585049227198
G.55548
G.452523486347481310458376279743607009
G.36980982524
G.207123
G.111250
ĐB586275
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 6/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXVT NGÀY 30/1/2024

G.871
G.7701
G.6021967117026
G.53355
G.457102909300886730112701791961777453
G.38581732664
G.284959
G.116321
ĐB016148
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 30/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Vũng Tàu NGÀY 23/1/2024

G.844
G.7325
G.6617332246219
G.58444
G.436232370764048566020845077946204379
G.36979208910
G.248333
G.136704
ĐB048805
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 23/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSVT NGÀY 16/1/2024

G.851
G.7509
G.6373764482442
G.51174
G.496628457605566640687339050718622822
G.34449164073
G.285579
G.150136
ĐB178579
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 16/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Vũng Tàu NGÀY 9/1/2024

G.844
G.7046
G.6592701884116
G.52706
G.498278487664790936136956801709979181
G.36275934221
G.275359
G.133967
ĐB411383
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 9/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVT NGÀY 2/1/2024

G.852
G.7857
G.6888997755508
G.53078
G.401184071960219409071802621822838427
G.32876206463
G.280952
G.149815
ĐB627694
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 2/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXVT NGÀY 26/12/2023

G.889
G.7999
G.6047161551436
G.55334
G.434370657665867192162543077998707558
G.30224208366
G.231140
G.136603
ĐB632601
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 26/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Vũng Tàu NGÀY 19/12/2023

G.814
G.7360
G.6818098189781
G.52377
G.482761708516141491127256010711342469
G.36522586085
G.200301
G.149819
ĐB248919
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 19/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSVT NGÀY 12/12/2023

G.859
G.7289
G.6403906282706
G.57184
G.408283686290559729974421211901496315
G.33488935905
G.228451
G.160450
ĐB437700
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 12/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Vũng Tàu NGÀY 5/12/2023

G.844
G.7536
G.6128119553907
G.50798
G.486697514907021024365903931598360035
G.37306784940
G.221435
G.197678
ĐB772661
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 5/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVT NGÀY 28/11/2023

G.855
G.7376
G.6631493997271
G.52070
G.435729494363654695389098256155666006
G.39149005750
G.241682
G.169404
ĐB507876
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 28/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXVT NGÀY 21/11/2023

G.841
G.7619
G.6631835404192
G.53759
G.411827473963833421668064618464474005
G.31299501038
G.294154
G.123491
ĐB959823
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 21/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Vũng Tàu NGÀY 14/11/2023

G.888
G.7169
G.6059256516101
G.54486
G.495185143000986384427690639037652342
G.33168888844
G.274147
G.114616
ĐB629780
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 14/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSVT NGÀY 7/11/2023

G.843
G.7459
G.6183862648801
G.56078
G.416939526068365486663203391956345554
G.36776178764
G.240700
G.155254
ĐB827561
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 7/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Vũng Tàu NGÀY 31/10/2023

G.851
G.7583
G.6321261849173
G.51089
G.471856830311162124642969912791132045
G.35394241119
G.229421
G.119449
ĐB508148
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 31/10/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVT 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Vũng Tàu 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSVT 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Vũng Tàu 30 ngày gần nhất.

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSVT trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.

Xem thêm