XSVT 30 Ngày - Kết Quả XSVT 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSVTThứ 3
»
XSVT 24/1/2023

G.875
G.7860
G.6217221925865
G.53128
G.451519315637593791419357466184904195
G.35353059288
G.256839
G.150420
ĐB790795
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 24/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Dự đoán soi cầu xổ số Vũng Tàu

XSVTThứ 3
»
XSVT 17/1/2023

G.883
G.7213
G.6461337547479
G.56487
G.401806107097162097551972953914102265
G.32963794124
G.239555
G.190950
ĐB171253
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 17/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVTThứ 3
»
XSVT 10/1/2023

G.848
G.7626
G.6502779689860
G.50376
G.493217727506013889205289736378077437
G.30224643830
G.237138
G.159176
ĐB686404
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 10/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVTThứ 3
»
XSVT 3/1/2023

G.893
G.7108
G.6182699082235
G.56489
G.485641556857757803739019207495764331
G.35387578573
G.247240
G.133388
ĐB045594
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 3/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVTThứ 3
»
XSVT 27/12/2022

G.879
G.7894
G.6307404706500
G.55577
G.460149704252021011822787959675697184
G.31952905841
G.287381
G.115789
ĐB422978
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 27/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVTThứ 3
»
XSVT 20/12/2022

G.828
G.7012
G.6570513971731
G.55139
G.456325072885574156866040637966980819
G.34278508306
G.217161
G.126717
ĐB310867
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 20/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVTThứ 3
»
XSVT 13/12/2022

G.864
G.7625
G.6272924528663
G.52051
G.423838086185092840687151300929542198
G.36176621872
G.224343
G.117414
ĐB851446
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 13/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVTThứ 3
»
XSVT 6/12/2022

G.845
G.7397
G.6403683035939
G.50400
G.493938868727966555237261777279922008
G.33322497359
G.280874
G.185053
ĐB634657
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 6/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVTThứ 3
»
XSVT 29/11/2022

G.832
G.7165
G.6360571484964
G.51471
G.491590528343979160405221814753738303
G.30533000113
G.224892
G.159913
ĐB982079
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 29/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVTThứ 3
»
XSVT 22/11/2022

G.879
G.7250
G.6121873516807
G.53380
G.408613220894228300131917787219754312
G.30069329677
G.287980
G.161612
ĐB170917
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 22/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVTThứ 3
»
XSVT 15/11/2022

G.838
G.7342
G.6234763994276
G.59703
G.473920454594440534417858699638410348
G.39353146699
G.236050
G.150350
ĐB849725
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 15/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVTThứ 3
»
XSVT 8/11/2022

G.895
G.7163
G.6284210023497
G.51456
G.450239225021401580036743082460455188
G.31842105889
G.293625
G.159258
ĐB760839
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 8/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVTThứ 3
»
XSVT 1/11/2022

G.860
G.7585
G.6405936945144
G.54090
G.481725935857582481792314681171484948
G.37480453727
G.242445
G.172322
ĐB165010
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 1/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVTThứ 3
»
XSVT 25/10/2022

G.808
G.7577
G.6523870041484
G.57637
G.426148245358871307250466790827387619
G.33340124987
G.298687
G.198446
ĐB637368
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 25/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVTThứ 3
»
XSVT 18/10/2022

G.834
G.7648
G.6464255273452
G.53282
G.440068299529850512930448257075811176
G.31355920068
G.208255
G.126167
ĐB749429
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 18/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVTThứ 3
»
XSVT 11/10/2022

G.899
G.7437
G.6763035674523
G.50601
G.481138965076549085232963310158720972
G.37381473582
G.243796
G.188979
ĐB593177
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 11/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVTThứ 3
»
XSVT 4/10/2022

G.816
G.7552
G.6021843998718
G.57147
G.415123180036252561154498409648713194
G.36009919272
G.206385
G.190595
ĐB260723
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 4/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVTThứ 3
»
XSVT 27/9/2022

G.855
G.7381
G.6770238484207
G.57767
G.428276494670461559270515265451540489
G.34740092008
G.233963
G.178207
ĐB949449
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 27/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVTThứ 3
»
XSVT 20/9/2022

G.886
G.7091
G.6373178352639
G.52992
G.421320230337510631773233784620341655
G.32425180141
G.266182
G.197255
ĐB108232
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 20/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVTThứ 3
»
XSVT 13/9/2022

G.876
G.7216
G.6338873462811
G.52714
G.435988889422949702797599606470019952
G.37636275087
G.295876
G.194561
ĐB738960
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 13/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVTThứ 3
»
XSVT 6/9/2022

G.825
G.7761
G.6073669346407
G.52366
G.405201450928881157484225360614456773
G.37201013426
G.291174
G.128730
ĐB365720
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 6/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVTThứ 3
»
XSVT 30/8/2022

G.875
G.7737
G.6365382567618
G.59516
G.421592318168305179550883252348972573
G.34004662324
G.275065
G.102262
ĐB522118
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 30/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVTThứ 3
»
XSVT 23/8/2022

G.835
G.7924
G.6487707542811
G.53465
G.461832279366450384577603549294104461
G.31717908207
G.256683
G.172169
ĐB545004
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 23/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVTThứ 3
»
XSVT 16/8/2022

G.891
G.7158
G.6123367671297
G.53478
G.487195543485473916398079855027675056
G.36606784699
G.242181
G.142893
ĐB014904
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 16/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVTThứ 3
»
XSVT 9/8/2022

G.840
G.7405
G.6692992359214
G.59413
G.420306560336570646287897738702592364
G.30218425934
G.271002
G.165499
ĐB203968
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 9/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVTThứ 3
»
XSVT 2/8/2022

G.874
G.7183
G.6750670675482
G.55101
G.420465650884161561537619768725775715
G.36119991242
G.202180
G.141212
ĐB012885
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 2/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVTThứ 3
»
XSVT 26/7/2022

G.860
G.7508
G.6954567679533
G.56836
G.449665751623054951796787143934530163
G.34381454467
G.290322
G.131266
ĐB281310
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 26/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVTThứ 3
»
XSVT 19/7/2022

G.809
G.7729
G.6103216269500
G.58819
G.482454333239227996755240296482083425
G.32405379376
G.275427
G.117941
ĐB437014
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 19/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVTThứ 3
»
XSVT 12/7/2022

G.818
G.7471
G.6431180981773
G.56033
G.459137215362903475974573855007263213
G.36662678925
G.237157
G.117463
ĐB785262
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 12/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVTThứ 3
»
XSVT 5/7/2022

G.813
G.7376
G.6284434972738
G.58813
G.492941396736491132830051364923365957
G.33451771735
G.204461
G.158961
ĐB529306
0123456789
Bảng thống kê loto XSVT 5/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSVT 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Vũng Tàu 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSVT 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Vũng Tàu 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSVT trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất. 

Xem thêm