XSTG 30 Ngày - Kết Quả XSTG 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 25/9/2022

Giải XSTG
»
XSTG 25/9/2022
G.8 98
G.7 927
G.6 2675 7154 8260
G.5 0850
G.4 57489 61530 96540 56618 36767 12426 62823
G.3 96927 15614
G.2 89369
G.1 41846
ĐB 910179
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 18/9/2022

Giải XSTG
»
XSTG 18/9/2022
G.8 36
G.7 063
G.6 4237 0897 9806
G.5 8288
G.4 10196 37956 42132 12797 02529 60403 73236
G.3 63028 16676
G.2 96589
G.1 08366
ĐB 531324
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 11/9/2022

Giải XSTG
»
XSTG 11/9/2022
G.8 95
G.7 740
G.6 2823 4285 0893
G.5 2582
G.4 08294 10735 90756 88413 70774 89085 25873
G.3 86605 81350
G.2 78885
G.1 49561
ĐB 101001
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 4/9/2022

Giải XSTG
»
XSTG 4/9/2022
G.8 49
G.7 155
G.6 3635 5754 0953
G.5 8623
G.4 03486 72319 66795 18837 95308 25667 71278
G.3 43265 68300
G.2 11484
G.1 35530
ĐB 225901
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 28/8/2022

Giải XSTG
»
XSTG 28/8/2022
G.8 43
G.7 439
G.6 2167 8699 7787
G.5 1194
G.4 19862 15233 92292 67358 66386 86358 32826
G.3 59920 81912
G.2 82674
G.1 27715
ĐB 652977
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 21/8/2022

Giải XSTG
»
XSTG 21/8/2022
G.8 80
G.7 098
G.6 5414 4621 4691
G.5 5439
G.4 35541 64190 63086 10756 09758 32162 09976
G.3 86152 55673
G.2 35021
G.1 66294
ĐB 336207
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 14/8/2022

Giải XSTG
»
XSTG 14/8/2022
G.8 02
G.7 142
G.6 8489 8258 1086
G.5 0386
G.4 82926 26321 78016 24563 65157 47161 53924
G.3 41759 06450
G.2 34717
G.1 47663
ĐB 812073
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 7/8/2022

Giải XSTG
»
XSTG 7/8/2022
G.8 07
G.7 954
G.6 0826 5637 9720
G.5 2311
G.4 78406 46495 93988 74855 41224 09624 42242
G.3 77032 72396
G.2 87396
G.1 20732
ĐB 656571
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 31/7/2022

Giải XSTG
»
XSTG 31/7/2022
G.8 10
G.7 325
G.6 5214 7941 5620
G.5 8360
G.4 99096 54701 99503 57352 51355 48943 15645
G.3 79200 18418
G.2 12455
G.1 52268
ĐB 840884
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 24/7/2022

Giải XSTG
»
XSTG 24/7/2022
G.8 95
G.7 887
G.6 2256 6599 6737
G.5 8250
G.4 17753 94951 80927 64380 46798 33643 61524
G.3 02855 34858
G.2 57098
G.1 46985
ĐB 825562
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 17/7/2022

Giải XSTG
»
XSTG 17/7/2022
G.8 31
G.7 797
G.6 4199 6100 7793
G.5 2814
G.4 96224 91569 00752 95536 59608 20516 10608
G.3 56791 16763
G.2 52674
G.1 20718
ĐB 554034
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 10/7/2022

Giải XSTG
»
XSTG 10/7/2022
G.8 19
G.7 805
G.6 1040 6079 3279
G.5 1972
G.4 77271 30653 95836 94088 03819 33380 14186
G.3 27822 22238
G.2 30472
G.1 85568
ĐB 307322
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 3/7/2022

Giải XSTG
»
XSTG 3/7/2022
G.8 08
G.7 571
G.6 2561 5946 0879
G.5 9180
G.4 10466 86152 54628 94787 26499 99316 85972
G.3 92004 02466
G.2 68143
G.1 06416
ĐB 206710
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 26/6/2022

Giải XSTG
»
XSTG 26/6/2022
G.8 81
G.7 997
G.6 5498 2771 2287
G.5 1265
G.4 37115 66969 81022 47967 86917 86616 23639
G.3 47954 30982
G.2 29551
G.1 97745
ĐB 579182
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 19/6/2022

Giải XSTG
»
XSTG 19/6/2022
G.8 42
G.7 184
G.6 1435 6456 3110
G.5 4018
G.4 28968 32565 98351 28048 53305 94414 07562
G.3 28094 86814
G.2 22100
G.1 63473
ĐB 291304
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 12/6/2022

Giải XSTG
»
XSTG 12/6/2022
G.8 24
G.7 394
G.6 4079 3573 4641
G.5 3850
G.4 83064 84797 49783 82536 38895 53485 91071
G.3 23941 22638
G.2 94911
G.1 46513
ĐB 175553
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 5/6/2022

Giải XSTG
»
XSTG 5/6/2022
G.8 39
G.7 764
G.6 8196 7679 7683
G.5 0372
G.4 40397 50012 02102 33196 06522 12725 76768
G.3 15479 47457
G.2 50166
G.1 52485
ĐB 601171
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 29/5/2022

Giải XSTG
»
XSTG 29/5/2022
G.8 40
G.7 891
G.6 9170 0924 0657
G.5 4328
G.4 70406 49211 01550 51829 05689 62287 05397
G.3 25688 23234
G.2 77354
G.1 92955
ĐB 993715
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 22/5/2022

Giải XSTG
»
XSTG 22/5/2022
G.8 77
G.7 255
G.6 6543 2990 1302
G.5 4415
G.4 39968 27569 90477 62807 45357 88927 43659
G.3 48839 24604
G.2 11628
G.1 74635
ĐB 348702
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 15/5/2022

Giải XSTG
»
XSTG 15/5/2022
G.8 52
G.7 551
G.6 7756 2725 3723
G.5 6299
G.4 03682 18981 08973 19528 84252 59296 31592
G.3 91926 21862
G.2 40302
G.1 20601
ĐB 303326
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 8/5/2022

Giải XSTG
»
XSTG 8/5/2022
G.8 81
G.7 650
G.6 9695 8929 7607
G.5 6569
G.4 82552 58703 99045 60267 30697 47763 07704
G.3 18087 83943
G.2 90721
G.1 92366
ĐB 014371
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 1/5/2022

Giải XSTG
»
XSTG 1/5/2022
G.8 66
G.7 878
G.6 9098 1540 5546
G.5 9086
G.4 72352 73311 59349 98940 47110 12863 77039
G.3 53587 74161
G.2 25841
G.1 59074
ĐB 323025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 24/4/2022

Giải XSTG
»
XSTG 24/4/2022
G.8 06
G.7 509
G.6 7648 1311 8742
G.5 4335
G.4 93564 29252 39061 89316 51100 26295 71582
G.3 76078 65913
G.2 81510
G.1 50150
ĐB 497834
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 17/4/2022

Giải XSTG
»
XSTG 17/4/2022
G.8 72
G.7 581
G.6 0015 2523 3715
G.5 3115
G.4 13805 69647 99263 98255 55719 63148 37625
G.3 84141 59028
G.2 89183
G.1 69251
ĐB 448904
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 10/4/2022

Giải XSTG
»
XSTG 10/4/2022
G.8 40
G.7 978
G.6 8021 6761 9085
G.5 4037
G.4 37130 68634 34545 24945 24703 43760 94428
G.3 30598 13672
G.2 08200
G.1 11498
ĐB 426756
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 3/4/2022

Giải XSTG
»
XSTG 3/4/2022
G.8 21
G.7 436
G.6 9161 4977 2902
G.5 8104
G.4 09552 45956 50924 10808 09905 10798 07022
G.3 99794 35583
G.2 90581
G.1 92331
ĐB 461377
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 27/3/2022

Giải XSTG
»
XSTG 27/3/2022
G.8 72
G.7 211
G.6 6348 7294 7158
G.5 5508
G.4 22574 17598 45434 83617 07711 14016 05532
G.3 75260 29205
G.2 45642
G.1 74153
ĐB 662078
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 20/3/2022

Giải XSTG
»
XSTG 20/3/2022
G.8 19
G.7 171
G.6 4068 8710 6672
G.5 7594
G.4 79022 41874 67101 70644 88592 65451 82093
G.3 88083 09887
G.2 52025
G.1 28031
ĐB 535034
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 13/3/2022

Giải XSTG
»
XSTG 13/3/2022
G.8 24
G.7 111
G.6 0123 3741 4361
G.5 3969
G.4 54889 74077 20977 88848 24619 44213 37025
G.3 95987 18555
G.2 19670
G.1 82583
ĐB 652382
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 6/3/2022

Giải XSTG
»
XSTG 6/3/2022
G.8 05
G.7 043
G.6 1860 1332 3868
G.5 4285
G.4 57380 18177 69711 16588 16973 99460 79568
G.3 85786 68623
G.2 68376
G.1 61902
ĐB 078974
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Tiền Giang

XSTG 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Tiền Giang 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSTG 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Tiền Giang 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSTG trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.