XSTG 30 Ngày - Kết Quả XSTG 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 24/10/2021

Giải XSTG
»
XSTG 24/10/2021
G.8 35
G.7 523
G.6 6744 7436 2524
G.5 4716
G.4 40618 91839 75003 17358 41357 73857 77233
G.3 16665 94602
G.2 93487
G.1 40160
ĐB 485772
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 4/7/2021

Giải XSTG
»
XSTG 4/7/2021
G.8 89
G.7 990
G.6 4196 3992 6427
G.5 4517
G.4 00547 84977 36495 23624 43325 19944 13214
G.3 40977 19874
G.2 09517
G.1 97437
ĐB 220816
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 27/6/2021

Giải XSTG
»
XSTG 27/6/2021
G.8 22
G.7 821
G.6 8424 3822 0464
G.5 8123
G.4 44015 45762 87983 20428 61130 04198 42965
G.3 90856 96478
G.2 52761
G.1 86200
ĐB 523343
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 20/6/2021

Giải XSTG
»
XSTG 20/6/2021
G.8 60
G.7 037
G.6 2014 5444 6076
G.5 0508
G.4 49001 26797 51386 87216 31637 33690 25272
G.3 84888 57753
G.2 65720
G.1 53974
ĐB 372174
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 13/6/2021

Giải XSTG
»
XSTG 13/6/2021
G.8 30
G.7 553
G.6 2307 9960 4517
G.5 7987
G.4 44895 89494 44278 20163 12922 76118 97182
G.3 74232 71366
G.2 57156
G.1 70139
ĐB 848912
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 6/6/2021

Giải XSTG
»
XSTG 6/6/2021
G.8 50
G.7 727
G.6 9881 6051 4978
G.5 0913
G.4 03210 97006 76306 04828 21283 19436 21626
G.3 32236 46735
G.2 68138
G.1 44193
ĐB 614830
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 30/5/2021

Giải XSTG
»
XSTG 30/5/2021
G.8 38
G.7 211
G.6 8543 5668 9096
G.5 7847
G.4 63601 96886 91565 90413 43442 84973 04266
G.3 38608 05418
G.2 33759
G.1 45974
ĐB 725503
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 23/5/2021

Giải XSTG
»
XSTG 23/5/2021
G.8 73
G.7 375
G.6 4834 6969 7174
G.5 8369
G.4 05269 20923 56291 83434 92339 79545 60584
G.3 85255 11992
G.2 85030
G.1 78820
ĐB 798174
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 16/5/2021

Giải XSTG
»
XSTG 16/5/2021
G.8 72
G.7 445
G.6 6463 8759 0616
G.5 6207
G.4 03679 88814 09212 77046 74109 53319 14312
G.3 22795 60294
G.2 84465
G.1 35875
ĐB 943139
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 9/5/2021

Giải XSTG
»
XSTG 9/5/2021
G.8 83
G.7 082
G.6 2430 1672 1875
G.5 9045
G.4 30878 46767 32468 54308 83912 32353 93749
G.3 24220 40805
G.2 87464
G.1 21885
ĐB 286836
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 2/5/2021

Giải XSTG
»
XSTG 2/5/2021
G.8 44
G.7 643
G.6 4618 8557 8840
G.5 7637
G.4 16240 09808 59050 90011 89285 30268 46506
G.3 21809 71826
G.2 62299
G.1 88724
ĐB 847552
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 25/4/2021

Giải XSTG
»
XSTG 25/4/2021
G.8 24
G.7 349
G.6 4409 3880 3906
G.5 5692
G.4 50031 01257 94422 50313 18837 38473 24496
G.3 51013 12069
G.2 09343
G.1 96562
ĐB 708135
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 18/4/2021

Giải XSTG
»
XSTG 18/4/2021
G.8 02
G.7 064
G.6 6710 9070 2820
G.5 3411
G.4 10620 80315 74626 92080 85263 52213 51916
G.3 90103 81923
G.2 56857
G.1 98948
ĐB 454361
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 11/4/2021

Giải XSTG
»
XSTG 11/4/2021
G.8 47
G.7 869
G.6 0637 4561 4685
G.5 6334
G.4 77928 45549 74644 03918 50355 40475 28307
G.3 23047 39162
G.2 67728
G.1 87392
ĐB 430678
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 4/4/2021

Giải XSTG
»
XSTG 4/4/2021
G.8 26
G.7 390
G.6 2631 9143 1381
G.5 1693
G.4 98601 10164 15259 10469 58167 79873 09838
G.3 00591 82156
G.2 31343
G.1 44534
ĐB 130942
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 28/3/2021

Giải XSTG
»
XSTG 28/3/2021
G.8 77
G.7 032
G.6 4756 2084 2986
G.5 4202
G.4 76218 92225 17183 69158 93855 99556 26898
G.3 08869 26907
G.2 83836
G.1 16424
ĐB 094197
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 21/3/2021

Giải XSTG
»
XSTG 21/3/2021
G.8 91
G.7 448
G.6 5078 5112 4099
G.5 5662
G.4 23059 93509 02695 86151 26632 47656 43946
G.3 06886 72476
G.2 34929
G.1 95969
ĐB 230858
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 14/3/2021

Giải XSTG
»
XSTG 14/3/2021
G.8 15
G.7 274
G.6 8852 8048 8909
G.5 5149
G.4 31221 90253 06911 75363 97034 25731 17295
G.3 36823 10264
G.2 81513
G.1 94578
ĐB 648787
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 7/3/2021

Giải XSTG
»
XSTG 7/3/2021
G.8 39
G.7 789
G.6 9156 0794 3156
G.5 5417
G.4 56588 61017 29393 01359 96403 31664 33500
G.3 24686 08630
G.2 98993
G.1 37767
ĐB 263591
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 28/2/2021

Giải XSTG
»
XSTG 28/2/2021
G.8 07
G.7 574
G.6 7126 3010 1103
G.5 5816
G.4 38355 15149 23229 36149 08515 77461 29227
G.3 64488 52558
G.2 22577
G.1 54480
ĐB 166688
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 21/2/2021

Giải XSTG
»
XSTG 21/2/2021
G.8 62
G.7 495
G.6 0855 2809 5987
G.5 9038
G.4 65534 14274 84507 43272 99737 12286 20203
G.3 80205 04696
G.2 07062
G.1 80128
ĐB 636679
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 14/2/2021

Giải XSTG
»
XSTG 14/2/2021
G.8 94
G.7 068
G.6 6402 1614 1166
G.5 5566
G.4 43797 81436 62827 38999 49357 41913 07244
G.3 22206 34034
G.2 70061
G.1 95362
ĐB 361235
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 7/2/2021

Giải XSTG
»
XSTG 7/2/2021
G.8 76
G.7 910
G.6 4899 4685 3084
G.5 5619
G.4 63536 71867 09017 00163 65738 75656 86360
G.3 11551 79294
G.2 99430
G.1 03579
ĐB 938000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 31/1/2021

Giải XSTG
»
XSTG 31/1/2021
G.8 70
G.7 583
G.6 2906 7368 9444
G.5 5622
G.4 33498 08639 74796 68799 14301 64590 86563
G.3 44228 01463
G.2 89132
G.1 53081
ĐB 926044
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 24/1/2021

Giải XSTG
»
XSTG 24/1/2021
G.8 48
G.7 760
G.6 2439 5320 6076
G.5 3074
G.4 34268 33233 56563 29251 25811 53675 97303
G.3 93227 12016
G.2 94036
G.1 30339
ĐB 919015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 17/1/2021

Giải XSTG
»
XSTG 17/1/2021
G.8 16
G.7 322
G.6 9969 3911 4114
G.5 7280
G.4 76932 44016 31386 84419 12864 04408 41985
G.3 81013 25109
G.2 17074
G.1 78646
ĐB 468007
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 10/1/2021

Giải XSTG
»
XSTG 10/1/2021
G.8 97
G.7 388
G.6 5208 6336 1291
G.5 5383
G.4 39454 55668 47992 89336 02624 32929 93414
G.3 08753 94426
G.2 58161
G.1 82472
ĐB 263301
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 3/1/2021

Giải XSTG
»
XSTG 3/1/2021
G.8 97
G.7 794
G.6 3721 6645 0810
G.5 5129
G.4 02945 11014 73738 64170 40910 61750 41659
G.3 91080 69230
G.2 74754
G.1 30332
ĐB 025197
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 27/12/2020

Giải XSTG
»
XSTG 27/12/2020
G.8 57
G.7 156
G.6 0049 2166 3230
G.5 3568
G.4 29107 49925 62444 59327 25868 69403 88248
G.3 87098 00043
G.2 04944
G.1 56042
ĐB 055833
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 20/12/2020

Giải XSTG
»
XSTG 20/12/2020
G.8 51
G.7 888
G.6 8630 0659 4321
G.5 9573
G.4 09272 28688 56461 68029 16104 70372 26287
G.3 96774 01813
G.2 47277
G.1 90612
ĐB 394902
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Tiền Giang

XSTG 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Tiền Giang 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSTG 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Tiền Giang 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSTG trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.