XSTG 30 Ngày - Kết Quả XSTG 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 18/4/2021

Giải XSTG
»
XSTG 18/4/2021
G.8 02
G.7 064
G.6 6710 9070 2820
G.5 3411
G.4 10620 80315 74626 92080 85263 52213 51916
G.3 90103 81923
G.2 56857
G.1 98948
ĐB 454361
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 11/4/2021

Giải XSTG
»
XSTG 11/4/2021
G.8 47
G.7 869
G.6 0637 4561 4685
G.5 6334
G.4 77928 45549 74644 03918 50355 40475 28307
G.3 23047 39162
G.2 67728
G.1 87392
ĐB 430678
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 4/4/2021

Giải XSTG
»
XSTG 4/4/2021
G.8 26
G.7 390
G.6 2631 9143 1381
G.5 1693
G.4 98601 10164 15259 10469 58167 79873 09838
G.3 00591 82156
G.2 31343
G.1 44534
ĐB 130942
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 28/3/2021

Giải XSTG
»
XSTG 28/3/2021
G.8 77
G.7 032
G.6 4756 2084 2986
G.5 4202
G.4 76218 92225 17183 69158 93855 99556 26898
G.3 08869 26907
G.2 83836
G.1 16424
ĐB 094197
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 21/3/2021

Giải XSTG
»
XSTG 21/3/2021
G.8 91
G.7 448
G.6 5078 5112 4099
G.5 5662
G.4 23059 93509 02695 86151 26632 47656 43946
G.3 06886 72476
G.2 34929
G.1 95969
ĐB 230858
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 14/3/2021

Giải XSTG
»
XSTG 14/3/2021
G.8 15
G.7 274
G.6 8852 8048 8909
G.5 5149
G.4 31221 90253 06911 75363 97034 25731 17295
G.3 36823 10264
G.2 81513
G.1 94578
ĐB 648787
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 7/3/2021

Giải XSTG
»
XSTG 7/3/2021
G.8 39
G.7 789
G.6 9156 0794 3156
G.5 5417
G.4 56588 61017 29393 01359 96403 31664 33500
G.3 24686 08630
G.2 98993
G.1 37767
ĐB 263591
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 28/2/2021

Giải XSTG
»
XSTG 28/2/2021
G.8 07
G.7 574
G.6 7126 3010 1103
G.5 5816
G.4 38355 15149 23229 36149 08515 77461 29227
G.3 64488 52558
G.2 22577
G.1 54480
ĐB 166688
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 21/2/2021

Giải XSTG
»
XSTG 21/2/2021
G.8 62
G.7 495
G.6 0855 2809 5987
G.5 9038
G.4 65534 14274 84507 43272 99737 12286 20203
G.3 80205 04696
G.2 07062
G.1 80128
ĐB 636679
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 14/2/2021

Giải XSTG
»
XSTG 14/2/2021
G.8 94
G.7 068
G.6 6402 1614 1166
G.5 5566
G.4 43797 81436 62827 38999 49357 41913 07244
G.3 22206 34034
G.2 70061
G.1 95362
ĐB 361235
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 7/2/2021

Giải XSTG
»
XSTG 7/2/2021
G.8 76
G.7 910
G.6 4899 4685 3084
G.5 5619
G.4 63536 71867 09017 00163 65738 75656 86360
G.3 11551 79294
G.2 99430
G.1 03579
ĐB 938000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 31/1/2021

Giải XSTG
»
XSTG 31/1/2021
G.8 70
G.7 583
G.6 2906 7368 9444
G.5 5622
G.4 33498 08639 74796 68799 14301 64590 86563
G.3 44228 01463
G.2 89132
G.1 53081
ĐB 926044
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 24/1/2021

Giải XSTG
»
XSTG 24/1/2021
G.8 48
G.7 760
G.6 2439 5320 6076
G.5 3074
G.4 34268 33233 56563 29251 25811 53675 97303
G.3 93227 12016
G.2 94036
G.1 30339
ĐB 919015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 17/1/2021

Giải XSTG
»
XSTG 17/1/2021
G.8 16
G.7 322
G.6 9969 3911 4114
G.5 7280
G.4 76932 44016 31386 84419 12864 04408 41985
G.3 81013 25109
G.2 17074
G.1 78646
ĐB 468007
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 10/1/2021

Giải XSTG
»
XSTG 10/1/2021
G.8 97
G.7 388
G.6 5208 6336 1291
G.5 5383
G.4 39454 55668 47992 89336 02624 32929 93414
G.3 08753 94426
G.2 58161
G.1 82472
ĐB 263301
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 3/1/2021

Giải XSTG
»
XSTG 3/1/2021
G.8 97
G.7 794
G.6 3721 6645 0810
G.5 5129
G.4 02945 11014 73738 64170 40910 61750 41659
G.3 91080 69230
G.2 74754
G.1 30332
ĐB 025197
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 27/12/2020

Giải XSTG
»
XSTG 27/12/2020
G.8 57
G.7 156
G.6 0049 2166 3230
G.5 3568
G.4 29107 49925 62444 59327 25868 69403 88248
G.3 87098 00043
G.2 04944
G.1 56042
ĐB 055833
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 20/12/2020

Giải XSTG
»
XSTG 20/12/2020
G.8 51
G.7 888
G.6 8630 0659 4321
G.5 9573
G.4 09272 28688 56461 68029 16104 70372 26287
G.3 96774 01813
G.2 47277
G.1 90612
ĐB 394902
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 13/12/2020

Giải XSTG
»
XSTG 13/12/2020
G.8 95
G.7 054
G.6 1986 8238 7278
G.5 6478
G.4 34391 17020 01599 42766 37201 71459 78272
G.3 33770 51600
G.2 85350
G.1 25349
ĐB 737529
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 6/12/2020

Giải XSTG
»
XSTG 6/12/2020
G.8 85
G.7 719
G.6 6627 0542 1373
G.5 7325
G.4 43741 33277 65960 58498 34342 43850 46413
G.3 47690 35390
G.2 57105
G.1 73843
ĐB 865890
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 29/11/2020

Giải XSTG
»
XSTG 29/11/2020
G.8 71
G.7 692
G.6 5153 3418 5147
G.5 4245
G.4 28637 95054 32466 88488 78163 03262 11087
G.3 22106 41984
G.2 02738
G.1 90093
ĐB 044718
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 22/11/2020

Giải XSTG
»
XSTG 22/11/2020
G.8 00
G.7 050
G.6 4961 4526 6766
G.5 6632
G.4 03314 06778 14440 88022 46195 47144 93966
G.3 00457 90938
G.2 20341
G.1 63698
ĐB 111772
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 15/11/2020

Giải XSTG
»
XSTG 15/11/2020
G.8 11
G.7 966
G.6 9591 8093 9489
G.5 3710
G.4 32228 40923 53305 32788 98014 31178 83377
G.3 61176 72314
G.2 66012
G.1 90567
ĐB 992481
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 8/11/2020

Giải XSTG
»
XSTG 8/11/2020
G.8 96
G.7 927
G.6 9528 9155 0333
G.5 6721
G.4 58512 82533 92811 70117 76768 21383 88094
G.3 76474 97788
G.2 72992
G.1 28084
ĐB 844662
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 1/11/2020

Giải XSTG
»
XSTG 1/11/2020
G.8 29
G.7 748
G.6 0127 8158 9247
G.5 5545
G.4 59336 03365 22620 71140 65296 49713 56844
G.3 28928 77892
G.2 48241
G.1 88378
ĐB 468650
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 25/10/2020

Giải XSTG
»
XSTG 25/10/2020
G.8 36
G.7 707
G.6 5780 1471 4073
G.5 2082
G.4 01660 16196 48321 58272 55989 49088 73327
G.3 41885 92792
G.2 30459
G.1 99056
ĐB 658553
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 18/10/2020

Giải XSTG
»
XSTG 18/10/2020
G.8 79
G.7 865
G.6 2421 4696 8899
G.5 7478
G.4 91321 95460 39434 18139 61612 75986 06791
G.3 58025 00685
G.2 85070
G.1 07871
ĐB 680848
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 11/10/2020

Giải XSTG
»
XSTG 11/10/2020
G.8 18
G.7 336
G.6 1385 3300 8918
G.5 0856
G.4 81717 86293 15592 75985 93857 52829 28255
G.3 89986 50173
G.2 60219
G.1 37871
ĐB 212249
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 4/10/2020

Giải XSTG
»
XSTG 4/10/2020
G.8 06
G.7 756
G.6 8728 9205 1324
G.5 8502
G.4 87522 12063 00082 71206 58833 57471 55440
G.3 83881 31332
G.2 91428
G.1 66166
ĐB 395807
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 27/9/2020

Giải XSTG
»
XSTG 27/9/2020
G.8 51
G.7 475
G.6 5879 4561 9281
G.5 8953
G.4 15316 50340 72950 37484 45204 98732 40521
G.3 84643 82237
G.2 78479
G.1 71534
ĐB 902193
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Tiền Giang

XSTG 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Tiền Giang 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSTG 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Tiền Giang 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSTG trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.