XSTG 30 Ngày - Kết Quả XSTG 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 15/5/2022

Giải XSTG
»
XSTG 15/5/2022
G.8 52
G.7 551
G.6 7756 2725 3723
G.5 6299
G.4 03682 18981 08973 19528 84252 59296 31592
G.3 91926 21862
G.2 40302
G.1 20601
ĐB 303326
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 8/5/2022

Giải XSTG
»
XSTG 8/5/2022
G.8 81
G.7 650
G.6 9695 8929 7607
G.5 6569
G.4 82552 58703 99045 60267 30697 47763 07704
G.3 18087 83943
G.2 90721
G.1 92366
ĐB 014371
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 1/5/2022

Giải XSTG
»
XSTG 1/5/2022
G.8 66
G.7 878
G.6 9098 1540 5546
G.5 9086
G.4 72352 73311 59349 98940 47110 12863 77039
G.3 53587 74161
G.2 25841
G.1 59074
ĐB 323025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 24/4/2022

Giải XSTG
»
XSTG 24/4/2022
G.8 06
G.7 509
G.6 7648 1311 8742
G.5 4335
G.4 93564 29252 39061 89316 51100 26295 71582
G.3 76078 65913
G.2 81510
G.1 50150
ĐB 497834
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 17/4/2022

Giải XSTG
»
XSTG 17/4/2022
G.8 72
G.7 581
G.6 0015 2523 3715
G.5 3115
G.4 13805 69647 99263 98255 55719 63148 37625
G.3 84141 59028
G.2 89183
G.1 69251
ĐB 448904
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 10/4/2022

Giải XSTG
»
XSTG 10/4/2022
G.8 40
G.7 978
G.6 8021 6761 9085
G.5 4037
G.4 37130 68634 34545 24945 24703 43760 94428
G.3 30598 13672
G.2 08200
G.1 11498
ĐB 426756
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 3/4/2022

Giải XSTG
»
XSTG 3/4/2022
G.8 21
G.7 436
G.6 9161 4977 2902
G.5 8104
G.4 09552 45956 50924 10808 09905 10798 07022
G.3 99794 35583
G.2 90581
G.1 92331
ĐB 461377
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 27/3/2022

Giải XSTG
»
XSTG 27/3/2022
G.8 72
G.7 211
G.6 6348 7294 7158
G.5 5508
G.4 22574 17598 45434 83617 07711 14016 05532
G.3 75260 29205
G.2 45642
G.1 74153
ĐB 662078
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 20/3/2022

Giải XSTG
»
XSTG 20/3/2022
G.8 19
G.7 171
G.6 4068 8710 6672
G.5 7594
G.4 79022 41874 67101 70644 88592 65451 82093
G.3 88083 09887
G.2 52025
G.1 28031
ĐB 535034
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 13/3/2022

Giải XSTG
»
XSTG 13/3/2022
G.8 24
G.7 111
G.6 0123 3741 4361
G.5 3969
G.4 54889 74077 20977 88848 24619 44213 37025
G.3 95987 18555
G.2 19670
G.1 82583
ĐB 652382
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 6/3/2022

Giải XSTG
»
XSTG 6/3/2022
G.8 05
G.7 043
G.6 1860 1332 3868
G.5 4285
G.4 57380 18177 69711 16588 16973 99460 79568
G.3 85786 68623
G.2 68376
G.1 61902
ĐB 078974
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 27/2/2022

Giải XSTG
»
XSTG 27/2/2022
G.8 90
G.7 249
G.6 9198 7102 1745
G.5 9342
G.4 37561 77731 22931 88453 06043 37542 35699
G.3 23590 33452
G.2 87151
G.1 68680
ĐB 780057
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 20/2/2022

Giải XSTG
»
XSTG 20/2/2022
G.8 58
G.7 558
G.6 2346 1804 8194
G.5 9830
G.4 21682 06246 03400 09952 66419 38571 76758
G.3 96656 17692
G.2 25714
G.1 32222
ĐB 485853
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 13/2/2022

Giải XSTG
»
XSTG 13/2/2022
G.8 27
G.7 611
G.6 8955 1966 5120
G.5 7603
G.4 82732 68024 78259 65499 80659 30190 84223
G.3 65703 33079
G.2 29252
G.1 14776
ĐB 660083
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 6/2/2022

Giải XSTG
»
XSTG 6/2/2022
G.8 03
G.7 875
G.6 3643 1895 3687
G.5 8587
G.4 69363 12268 85715 88439 18894 05443 86618
G.3 89584 03280
G.2 54793
G.1 43085
ĐB 589455
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 30/1/2022

Giải XSTG
»
XSTG 30/1/2022
G.8 01
G.7 379
G.6 8536 7194 3815
G.5 8214
G.4 28551 39738 51231 59695 17681 11226 13843
G.3 41783 89595
G.2 43765
G.1 89597
ĐB 988437
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 23/1/2022

Giải XSTG
»
XSTG 23/1/2022
G.8 35
G.7 168
G.6 9135 1897 8396
G.5 3183
G.4 26709 36169 83419 93613 31766 07915 86705
G.3 64724 20994
G.2 52548
G.1 27578
ĐB 861864
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 16/1/2022

Giải XSTG
»
XSTG 16/1/2022
G.8 59
G.7 158
G.6 8285 5211 0281
G.5 8733
G.4 84850 03421 50159 25019 65401 15044 99398
G.3 64687 64802
G.2 53557
G.1 40659
ĐB 414541
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 9/1/2022

Giải XSTG
»
XSTG 9/1/2022
G.8 22
G.7 222
G.6 6960 6864 7817
G.5 5958
G.4 81264 65987 15189 40340 06042 15140 57410
G.3 78219 91375
G.2 81162
G.1 13308
ĐB 565089
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 2/1/2022

Giải XSTG
»
XSTG 2/1/2022
G.8 83
G.7 865
G.6 7985 0638 2943
G.5 1286
G.4 78747 25649 83539 68056 45190 42558 88981
G.3 81002 86907
G.2 46126
G.1 47187
ĐB 764841
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 26/12/2021

Giải XSTG
»
XSTG 26/12/2021
G.8 31
G.7 880
G.6 2171 6423 0674
G.5 6042
G.4 02438 99158 85949 72488 17823 55790 27157
G.3 70219 60004
G.2 02290
G.1 18809
ĐB 033732
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 19/12/2021

Giải XSTG
»
XSTG 19/12/2021
G.8 04
G.7 542
G.6 9568 1049 7369
G.5 3421
G.4 95516 72864 67076 84678 14086 41795 39854
G.3 27701 06940
G.2 43831
G.1 22393
ĐB 377628
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 12/12/2021

Giải XSTG
»
XSTG 12/12/2021
G.8 40
G.7 690
G.6 0669 9673 4375
G.5 6797
G.4 45471 80841 41837 60705 09545 13817 92912
G.3 74004 35469
G.2 74012
G.1 91926
ĐB 666065
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 5/12/2021

Giải XSTG
»
XSTG 5/12/2021
G.8 78
G.7 075
G.6 2686 7789 3065
G.5 1649
G.4 71955 24823 57734 26866 69610 84718 41736
G.3 28674 64777
G.2 61130
G.1 90048
ĐB 061235
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 28/11/2021

Giải XSTG
»
XSTG 28/11/2021
G.8 66
G.7 404
G.6 4443 2817 5855
G.5 6232
G.4 46940 97372 76382 78850 76030 73140 33377
G.3 44440 89386
G.2 29086
G.1 63431
ĐB 194682
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 21/11/2021

Giải XSTG
»
XSTG 21/11/2021
G.8 36
G.7 997
G.6 0858 9882 5293
G.5 7266
G.4 90179 40114 27752 37177 50168 96861 08880
G.3 24931 26676
G.2 58965
G.1 54583
ĐB 459020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 14/11/2021

Giải XSTG
»
XSTG 14/11/2021
G.8 39
G.7 186
G.6 3576 2898 3360
G.5 5672
G.4 87143 81186 83678 46793 66484 46413 00178
G.3 59395 59729
G.2 06533
G.1 79020
ĐB 912347
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 7/11/2021

Giải XSTG
»
XSTG 7/11/2021
G.8 49
G.7 497
G.6 1978 9048 7018
G.5 8812
G.4 58631 60251 10687 50620 73731 62676 54224
G.3 83440 57348
G.2 44300
G.1 06791
ĐB 787642
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 31/10/2021

Giải XSTG
»
XSTG 31/10/2021
G.8 03
G.7 152
G.6 2847 8934 2088
G.5 9730
G.4 26396 72280 74104 26679 39615 56591 21312
G.3 50964 25775
G.2 83631
G.1 07518
ĐB 541441
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 24/10/2021

Giải XSTG
»
XSTG 24/10/2021
G.8 35
G.7 523
G.6 6744 7436 2524
G.5 4716
G.4 40618 91839 75003 17358 41357 73857 77233
G.3 16665 94602
G.2 93487
G.1 40160
ĐB 485772
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Tiền Giang

XSTG 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Tiền Giang 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSTG 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Tiền Giang 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSTG trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.